Annons

”Ärver jag som adopterad min biologiska mor?”

Adopterade barn likställs rättsligt med biologiska. Men det finns vissa undantag från huvudregeln. SvD:s familjejurist Caroline Elander svarar på frågor om familje- och arvsrätt.

Publicerad
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Jag har varit fosterson i en familj fram till 1979 då tingsrätten beslutade om att mina fosterföräldrar skulle adoptera mig. Nu har min biologiska mor avlidit och hennes man är avliden sedan tidigare.

Ärver jag min biologiska mor?

/ARK

Annons

Svaret på din fråga är således nej. Förutsatt att din adoption är korrekt genomförd så ärver du inte din biologiska mor.

Caroline Elander: När ett barn adopteras anses det enligt lag vara barn till den/de personer som har adopterat barnet, de så kallade adoptanterna, och inte längre till sina biologiska föräldrar.

Adopterade barn likställs således rättsligt med biologiska barn till adoptanten, såväl i livet som efter döden. Adoptivbarn ingår i arvsordningen på samma sätt som andra barn. Detta innebär att den/de personer som du kommer att ärva är dina adoptivföräldrar och inte dina biologiska föräldrar.

Svaret på din fråga är således nej. Förutsatt att din adoption är korrekt genomförd så ärver du inte din biologiska mor.

Observera att lagen angående adoption ändrades i mitten av 1970-talet. Det finns även vissa undantag från ovan nämnda huvudregel. Utifrån den information du lämnat om tidpunkten för din adoption kan jag dock inte se att detta skulle påverka din situation.

För att vara på den säkra sidan rekommenderar jag dig emellertid att kontakta en advokat eller jurist som dels kan kontrollera giltigheten av din adoption dels utreda huruvida de i lagen omnämnda undantagen kan vara tillämpliga i ditt fall.

Annons
Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons