Annons

Caroline Elander Knip:Arvsfälla många missar – därför behövs testamente

Även om du är gift och ni bara har gemensamma barn kan det finnas många anledningar att upprätta ett testamente. Och en lagändring från 2015 ändrar spelreglerna för arvsrätt.

Under strecket
Publicerad

Flyttar du till Alicante eller Albufeira (bilden) på ålderns höst och avlider där kan det bli spansk eller portugisisk lag som reglerar ditt arv. Få känner till den nya arvslagen från 2015, menar Caroline Elander Knip.

Foto: Jerker Norlander/IBL

Flyttar du till Alicante eller Albufeira (bilden) på ålderns höst och avlider där kan det bli spansk eller portugisisk lag som reglerar ditt arv. Få känner till den nya arvslagen från 2015, menar Caroline Elander Knip.

Foto: Jerker Norlander/IBL
Flyttar du till Alicante eller Albufeira (bilden) på ålderns höst och avlider där kan det bli spansk eller portugisisk lag som reglerar ditt arv. Få känner till den nya arvslagen från 2015, menar Caroline Elander Knip.
Flyttar du till Alicante eller Albufeira (bilden) på ålderns höst och avlider där kan det bli spansk eller portugisisk lag som reglerar ditt arv. Få känner till den nya arvslagen från 2015, menar Caroline Elander Knip. Foto: Jerker Norlander/IBL

Den i princip vanligaste frågan jag får från klienter är ”varför behöver jag ett testamente?”. Svaret beror givetvis på frågeställarens specifika familjesituation men det finns några saker som kan sägas rent generellt.

Ett testamente är en skriftlig handling genom vilken arvlåtaren, den så kallade testatorn, uttrycker hur dennes tillgångar ska fördelas efter dennes död. Dokumentet måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt och ska undertecknas i närvaro av två vittnen.

Vanligtvis innehåller testamenten enbart instruktioner om vem eller vilka som ska ärva testatorn. Genom att upprätta ett testamente kan du emellertid bestämma mycket mer än så.

Har du exempelvis önskemål om vem som ska ta hand om dina barn för det fall de är minderåriga när du avlider, eller vem som ska upprätta din bouppteckning eller administrera arvet efter dig, så kan du skriva in även detta i ditt testamente.

Annons
Annons

Enligt den nya lagen är det hemvistet, och inte som tidigare medborgarskapet, som styr vilket lands lag som ska gälla för ditt arv.

Eftersom sambor inte ärver varandra enligt lag är det vanligt att personer som lever i samboförhållanden upprättar testamenten. En annan situation då jag alltid rekommenderar klienter att skriva ett testamente är när det inom ett äktenskap finns barn som inte är gemensamma, så kallade särkullbarn. I båda dessa fall kan ett testamente vara nödvändigt bland annat för att säkerställa att den efterlevande kan bo kvar i den gemensamma bostaden.

Även om du är gift och det inte finns några särkullbarn kan det finnas flera anledningar att upprätta ett testamente. Till exempel kanske du vill att det som dina barn eller andra arvtagare ärver efter dig ska vara deras enskilda egendom, så att arvet efter dig inte måste delas med en eventuell maka/make vid skilsmässa eller dödsfall. Detta bör du i sådant fall ange i ditt testamente.

Något som många också missat är att vi fick en ny arvslag i augusti 2015. Enligt den nya lagen är det hemvistet, och inte som tidigare medborgarskapet, som styr vilket lands lag som ska gälla för ditt arv. Flyttar du exempelvis till Spanien eller Portugal på ålderns höst och avlider där kan det bli spansk eller portugisisk lag som reglerar ditt arv.

Om du upprättar ett testamente kan du skriva in i detta vilket lands lagstiftning som ska gälla. Att ha i beaktande är dock att du inte fritt kan välja vilket land som helst utan det finns föreskrifter i den nya arvslagen om vilket lands lag just du kan välja.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons