Annons

Arvstvister väcker våra mörkaste sidor

Familjejuristen Carola Erixon Gyllenmyr.
Familjejuristen Carola Erixon Gyllenmyr. Foto: Joakim Ståhl

Sorgen efter en nära anhörigs död river upp känslor. Juristen Carola Erixon Gyllenmyr ser ofta vuxna förvandlas till sina barnajag som kräver rättvisa. Men det går att komma runt konflikterna.

Under strecket
Publicerad

Arvstvister handlar ofta om mer än pengar och prylar, menar Carola Erixon Gyllenmyr.

Foto: Joakim Ståhl Bild 1 av 3

Tänk efter innan du tar arvstvisten till domstol, råder Carola Erixon Gyllenmyr.

Foto: Joakim Ståhl Bild 2 av 3

Foldrar på ”Familjens Jurist”.

Foto: Joakim Ståhl Bild 3 av 3

Mellan varven hettar det till ordentligt i familjejuristen Carola Erixon Gyllenmyrs besöksrum.

Det är inte ovanligt med gråt, höga röster och hårda ord. En gång när en syskonskara träffades för ett arvskiftesmöte blev det till och med skarpt läge och slagsmål med ett paraply som tillhygge.

Sorgen efter en nära anhörig river upp många känslor. Om det dessutom uppstår en arvstvist väcks våra allra mörkaste sidor.

– Ofta dyker gamla oförrätter och känslor av att vara förfördelad upp. En kvinna kan i tysthet ha varit irriterad i tio år efter att hennes mamma överlåtit fritidsfastigheten på lillasystern. När gamla mamma sedan dör och boet ska skiftas dras vad som upplevs som en orättvisa upp i ljuset, säger Carola Erixon Gyllenmyr, som arbetar på juristbyrån Familjens Jurist i Stockholm.

I de fall där det blir bråk finns det ofta redan tidigare grus i maskineriet och olösta konflikter.

Hon har 15 års erfarenhet av familjejuridik från olika delar av landet och ser ett genomgående mönster i de uppslitande arvstvisterna.

– I de fall där det blir bråk finns det ofta redan tidigare grus i maskineriet och olösta konflikter mellan familjemedlemmarna. Är relationerna däremot goda brukar det vara lättare att hitta lösningar, förklarar hon.

Annons
Annons

Arvstvister handlar ofta om mer än pengar och prylar, menar Carola Erixon Gyllenmyr.

Foto: Joakim Ståhl Bild 1 av 1

Carola Erixon Gyllenmyr upplever ofta hur väletablerade vuxna i 50–60-årsåldern vid ett arvskifte regredierar till sina forna barnajag, glider in gamla beteenden och inrättar sig på sina tidigare platser i barndomens syskonhierarki.

– De kan börja kalla varandra för barndomens smeknamn och det utkristalliserar sig positioner som de inte haft på flera decennier, berättar hon.

Även begravda känslor från barndomen vaknar till liv. Under ytan handlar arv om så mycket mer än pengar och prylar. Många gånger bottnar arvsbråken i en mer eller mindre omedveten önskan om att millimeterrättvisa äntligen ska skipas i familjen.

– Men rättvisa är ofta något subjektivt som utgår från den egna upplevelsen. Den passar inte alltid in i juridikens kugghjul och kan kollidera med lagen och den rättsliga rättvisan, säger Carola Erixon Gyllenmyr.

Exempelvis är det vanligt att de snåriga regelverken kring arvslott och laglott väcker känslor.

Arvstvister handlar ofta om mer än pengar och prylar, menar Carola Erixon Gyllenmyr.
Arvstvister handlar ofta om mer än pengar och prylar, menar Carola Erixon Gyllenmyr. Foto: Joakim Ståhl

Föräldrar kan försöka föra över hela sin förmögenhet till ett av sina barn. Finns det syskon är de skyddade av svensk rätt och de ska ändå ha rätt till sin laglott. I princip kan föräldrarna testamentera hela sin förmögen till ett av sina flera barn. Men i så fall har de övriga syskonen ändå rätt till sin laglott.

Annons
Annons

För att förtydliga hur det fungerar berättar Carola Erixon Gyllenmyr om ett syskonpar som hon nyligen träffade. I dödsboet finns ett hus på Värmdö, i Stockholm skärgård, värt tio miljoner kronor. Om det inte funnits ett testamente hade barnen delat lika och fått sin arvslott på fem miljoner var. Men i det här fallet hade föräldrarna testamenterat huset till det ena barnet. Det innebar att det andra barnet bara hade rätt till sin laglott som uppgår till hälften. I det här fallet innebar laglotten 2,5 miljoner kronor.

– Det kan tyckas vara orättvist men det är inte juridiskt fel, förtydligar Carola Erixon Gyllenmyr.

Det finns många olika scenarier som kan utspela sig i hennes kontor på Drottninggatan.

I bland kan delägarna enas om att tar till tärningen för att med slumpens hjälp fördela lösöret så rättvist som möjligt. Hon berättar att det förekommit att hon filmat varje tärningskast för att alla ska känna att det gått rätt till och att det efteråt inte uppstå tveksamheter som kunde bädda för ytterligare konflikt mellan syskonen.

– Finns det värdefulla föremål i familjen rekommenderar jag att man anlitar en auktionsfirma som gör en värdering och upprättar en lista. Det blir sedan ett bra underlag för göra en uppdelning.

Carola Erixon Gyllenmyr konstaterar att arvskiftena har ändrats i takt med att våra familjekonstellationer blivit förändrade. Dagens samboförhållanden, där paret inte automatiskt ärver varandra, och bonusfamiljer med så kallade särkullbarn kan skapa kniviga situationer som är svåra att reda ut.

Annons
Annons

Tänk efter innan du tar arvstvisten till domstol, råder Carola Erixon Gyllenmyr.

Foto: Joakim Ståhl Bild 1 av 1

Det kostar visserligen en slant men i slutändan kan det spara mycket pengar, ibland miljontals kronor.

Ett särkullbarn, som är barn till den avlidne men inte till den efterlevande maken, har rätt att få ut minst sin laglott direkt, och hela sin arvslott, om inget testamente finns. Gemensamma barn måste däremot vänta tills båda föräldrarna är döda. 

I praktiken kan det få till konsekvens att den efterlevande partnern (styvföräldern) tvingas sälja lägenheten eller huset och flytta för att ha råd att lösa ut särkullbarn.

Det kan också ofta bli stridigheter om någon i en syskonskara fått gåvor eller ett förskott på arv utan att det finns sett skriftligt underlag.

Trots att det kan vara infekterat att dela egendomen efter ett dödsfall är är det ändå relativt få som går till prövning i domstol. Förra året registrerades 252 anmälningar av så kallat klander av testamente hos landets tingsrätter, enligt statistik från Domstolsverket.

Tänk efter innan du tar arvstvisten till domstol, råder Carola Erixon Gyllenmyr.
Tänk efter innan du tar arvstvisten till domstol, råder Carola Erixon Gyllenmyr. Foto: Joakim Ståhl

Rådet som Carola Erixon Gyllenmyr ger är att anlita ett eget ombud och att framför allt att tänka efter ordentligt innan arvstvisten tas till domstol.

– Det är viktigt att förstå vad konsekvenserna blir av att du förlorar en tvist. Både dina egna och motpartens rättegångskostnader kan landa på dig och det kan kosta mycket pengar.

Annons
Annons

Foldrar på ”Familjens Jurist”.

Foto: Joakim Ståhl Bild 1 av 1

För att undvika framtida bråk och missförstånd framhåller Carola Erixon Gyllenmyr hur viktigt det är att ta hjälp av en jurist och skriva ett testamente.

– Det kostar visserligen en slant men i slutändan kan det spara mycket pengar, ibland miljontals kronor. För att utrycka det hela enkelt; är man sams blir det billigare och är man osams kan det bli det dyrt.

Jag har blivit alltmer medveten om att försöka värna mina egna nära relationer.

När Carola Erixon Gyllenmyr upprättar ett testamente ser hon det som en viktig och folkbildande uppgift att göra människor medvetna om vilka val de har inom juridikens råmärken. Hur vill de egentligen ha det i slutändan? Vad kommer besluten kring arvet att få för konsekvenser för de efterlevande?

Sin egen roll beskriver hon lite skämtsamt som ”en kirurg utan skalpell”. Någon som diagnostiserar, systematiserar, tar bort och lägger till för att göra människor ense och på så sätt möjliggöra läkning och lindring.

Att dagligen möta surdegar av familjekonflikter som jäst under många år har också påverkat henne själv.

– Jag har blivit alltmer medveten om att försöka värna mina egna nära relationer eftersom jag av erfarenhet vet att det annars kan leda till bråk när någon i familjen går bort. Det ju trots allt jag själv, och ingen utomstående, som sitter på nycklarna till att göra mina förhållanden så goda som möjligt, säger Carola Erixon Gyllenmyr.

Foldrar på ”Familjens Jurist”.
Foldrar på ”Familjens Jurist”. Foto: Joakim Ståhl
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons