Annons

Åsa Lindhagen: Vi måste ge ungdomar hopp

Åsa Lindhagen
Åsa Lindhagen Foto: Lars Pehrson

Politiska partier måste bli bättre på att skapa ett samhälle där ungdomar kan känna hopp. Det är en förpliktelse gentemot de unga, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

Under strecket
Publicerad

Årets Ungdomsbarometer visar att ungdomar mellan 15 och 24 fått en allt mörkare syn på samhällsutvecklingen, som SvD berättat. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen kan förstå det.

– De ser förstås hur rasistiska krafter blir starkare och att det finns en backlash med jämställdheten runt om i världen. De tycker att mänskliga rättigheter är viktiga, att tjejer och killar har samma möjligheter, och reagerar förstås när de märker att dessa rättigheter hotas.

– Sedan finns ju klimat- och miljöpolitiken som är ett stort reellt hot där vuxenvärlden och politiken måste svara upp mot dessa utmaningarna.

Generation Z som är född sent 1990-tal och framåt brukar beskrivas som en individualistisk generation med en ganska dyster framtidssyn.

– Det är en politisk medveten generation som ställer krav och som är väldigt insatt och påläst. Vi har ju en politisk debatt med starka röster som utmålar människor från andra länder som problem. Vi har barn och ungdomar som undrar om de verkligen är välkomna här. Där har vi ett jobb att göra för att få bort det.

Annons
Annons

Varför har partierna varit så dåliga på att fånga upp det ökande politiska intresset hos unga?

– Vi måste ta ungdomarna mer på allvar och som vuxna stå upp bättre för människors lika värde och mot rasismen. Det gör vi inte tillräckligt bra i politiken. Det finns för många politiker som vacklar, säger Åsa Lindhagen.

Samtidigt är det positivt att allt fler ungdomar identifierar sig som antirasister, menar hon.

– Över tid har det ökat väldigt. För några år sedan fanns det inte med alls på listan, nu är det på andra plats både för flickor och pojkar. Det är också väldigt positivt med ökningen av andelen tjejer som identifierar sig som feminister. Från 2012 har det ökat från 17 procent till nästan hälften av flickorna och bland pojkarna från 5 till 14 procent, säger Åsa Lindhagen.

Folkhälsomyndigheten har rapporterat att psykisk ohälsa bland unga ökade under perioden 1985–2014. Några orsaker som nämns är brister i skolan och förändringar på arbetsmarknaden som pressar ungdomarna.

Vad ska du göra åt den ökade psykiska ohälsan bland unga?

– Det är en tuff verklighet för många ungdomar och det är väldigt allvarligt att många mår dåligt. Det drabbar ju också särskilt tjejer och en del är oroliga för att bränna ut sig. Vi ser ju också att sjukskrivningstalen ökar framför allt bland kvinnor. Därför är det viktigt med satsningarna på barn- och ungdomspsykiatrin och på ungdomsmottagningar.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons