Annons

Mårten Schultz:ASAP Rocky kan få stora pengar – om han frikänns

ASAP Rocky.
ASAP Rocky. Foto: Swan Gallet/WWD/Shutterstock/TT

Redan under rättegången meddelade ASAP Rocky att han inte var intresserad av ekonomisk kompensation för sin månad i häkte. Men om han frikänns – och ändrar uppfattning – finns sannolikt stora pengar att hämta.

Men då måste alla kvitton upp på bordet.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Den sista förhandlingsdagen i årets mest bevakade svenska brottmål bjöd på lång kö till säkerhetssalen på Stockholms tingsrätt. Jag hade tagit med mig barnen för att vara med på parternas slutanföranden (alla borde ta med sig sina barn på rättegångar när de är tillräckligt gamla – det är en del av en demokratisk uppfostran).

Det stod snart klart att vi inte skulle komma in. I stället fikade vi vid Rådhuset och råkade på en kompis med en hundvalp, så utflykten var inte helt bortkastad.

När huvudförhandlingen avslutades släpptes ASAP Rocky ur häktet. Han har nu flugit hem till USA. Om domstolen släpper en åtalad person som suttit i häkte betyder det ofta att åtalet ogillas, det vill säga att den åtalade personen frias.

Den slutsatsen kan inte dras i detta fall. Tingsrättens beslut i häktningsfrågan ger ingen säker indikation på utgången i målet.

Så vad händer nu?

Det triviala svaret är att antingen så fälls rapparen eller så frias han. Jag tänker inte spekulera i utgången, men vill ta upp en sak som engagerat många, inte bara hobbyjurister i sociala medier.

Annons
Annons

ASAP Rocky framhöll själv under rättegången att han var medveten om att han vid en friande dom kunde vara berättigad till ersättning (men sade också att han inte var intresserad av pengarna). Eftersom saken diskuterats tämligen mycket finns det anledning att säga något om ersättningssystemet.

ASAP Rocky hade inte fel om ersättningsfrågan. Om han frias har han rätt till ersättning enligt en särskild lag med det tungvrickande namnet lag om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (ofta förkortad som frihetsberövandelagen).

Lagen innehåller regler som avviker från allmän skadeståndsrätt, där det vanligtvis krävs att någon – i det här fallet staten – gjort något fel för att en skyldighet att ersätta en skada ska uppkomma.

I ASAP Rockys fall är det emellertid den ekonomiska skadan som står i fokus.

Något sådant fel krävs inte här. Det räcker med att någon suttit frihetsberövad, häktad eller i fängelse, och denna person därefter släpps utan att åtalas eller åtalas men frias. Sådan ersättningslagstiftning kallas ibland för no fault-reglering.

Vad får man ersättning för? Den som har rätt till ersättning enligt frihetsberövandelagen får ersättning för sitt ”lidande”, vilket motsvarar det som i andra sammanhang kallas för kränkning. Denna ersättningspost sker enligt en taxa. Det är Justitiekanslern (JK) som hanterar krav enligt denna lag och JK har utvecklat en praxis som innebär ersättning för lidande i normalfallet utgår med 30 000 kr för den första månaden, därefter med 20 000 kr för varje månad fram till och med den sjätte månaden och därefter med 15 000 kr per månad.

Det är ofta lidandeersättningen som drar till sig intresse när frihetsberövandelagen används. I ASAP Rockys fall är det emellertid den ekonomiska skadan som står i fokus.

Lagen ger också rätt till ersättning för förlorad inkomst och intrång i näringsverksamhet. Sådana ekonomiska skador måste, till skillnad från lidande, bevisas, exempelvis genom underlag rörande avbokade spelningar eller liknande. Här är grundtanken full ersättning – om staten är ersättningsskyldig enligt lagen får den skadelidande ersättning för alla sina bevisade skador.

Allt detta är förstås avhängigt att det blir en friande dom. Möjligen står hela detta resonemang i konflikt med min föresats att inte spekulera i målets utgång. Men juridikläraren i mig kan dock inte motstå möjligheten att lägga ut texten om skadeståndsrätt om det finns den minsta öppning.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons