Annons

Assange kan klandras, inte svenskt rättsväsende

Julian Assange vill att allt ska ske på hans villkor, och så fungerar det inte i en rättsstat. Att häva häktningsbeslutet i detta ärende skulle vara ovärdigt Sverige som rättsstat, skriver Elisabeth Massi Fritz i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

Advokat Elisabeth Massi Fritz och Julian Assange.

Foto: TT Bild 1 av 2

De målsägande har fått utstå mer hot, hat och trakasserier än ni kan föreställa er, skriver advokat Elisabeth Massi Fritz.

Foto: LISABETH OHLSON WALLIN Bild 2 av 2

Advokat Elisabeth Massi Fritz och Julian Assange.

Foto: TT Bild 1 av 2

De målsägande har fått utstå mer hot, hat och trakasserier än ni kan föreställa er, skriver advokat Elisabeth Massi Fritz.

Foto: LISABETH OHLSON WALLIN Bild 2 av 2
1/2

Advokat Elisabeth Massi Fritz och Julian Assange.

Foto: TT
2/2

De målsägande har fått utstå mer hot, hat och trakasserier än ni kan föreställa er, skriver advokat Elisabeth Massi Fritz.

Foto: LISABETH OHLSON WALLIN

SLUTREPLIK | FALLET ASSANGE

Det är upp till en domstol, inte försvarsadvokaterna, att avgöra om brott har begåtts.
Elisabeth Massi Fritz

Julian Assanges försvarsadvokater Per E Samuelson och Thomas Olsson har fel när de skriver att det enda sättet för åklagaren att driva förundersökningen framåt är att förhöra Assange på Ecuadors Ambassad i London (Brännpunkt 12/7). Det är inte en väg framåt, utan en återvändsgränd.

Assange må vara villig att bli förhörd på ambassaden, men där slutar (också) hans samarbetsvilja. Inget frihetsberövande, ingen rättegång och ingen lagföring kommer att kunna genomföras så länge Assange vägrar att lämna ambassaden. Assange vill att allt ska ske på hans villkor, och så fungerar det inte i en rättsstat. Därför har åklagaren, med all rätt, valt att inte gå Assange och hans försvarsadvokaters ”krav” om förhör på Ecuadors Ambassad i London till mötes.

**Den 16 juli kommer **en ny häktningsförhandling att hållas i Stockholms tingsrätt på Olssons och Samuelsons begäran. Försvarsadvokaterna kommer då att försöka få häktningen hävd, så att Assange kan fly till Ecuador och aldrig behöver stå till svars för de brott han är misstänkt för i Sverige.

Annons
Annons

Ingen skulle väl dock bli förvånad om Assange, efter att ha ställts inför rätta i England för att ha brutit mot sina borgensvillkor, valde att resa till hemlandet Australien i stället för till Ecuador, förutom Ecuadors regering möjligtvis.

Olsson och Samuelson beskriver Svea hovrätts snart fyra år gamla häktningsbeslut som ”ovärdigt Sverige som rättsstat”. Men den långa häktningstiden kan man faktiskt bara klandra Assange för, då orsaken till tidsramen är hans försök att obstruera rättvisan.

Under tiden som Assange har varit häktad i sin frånvaro har han endast varit frihetsberövad i tio dagar. Detta tack vare diverse välbärgade fans och vänner som betalade hans borgen i England. Pengar som de senare förlorade när Assange tog sin tillflykt till Ecuadors ambassad i London lagom i tid för att slippa överlämnas till Sverige.

Stor del av Olsson och Samuelsons text ägnas föga förvånande åt att beskriva de ”ytterst allvarliga” rättsprocesser som de hävdar väntar Assange i USA. Detta trots att nämnda försvarsadvokater representerar Assange i det svenska brottmål som rör de mycket allvarliga brott han är misstänkt för att ha begått här, och inte i ett brottmål i USA. Att hänvisa till en Youtube-video från ”The Wikileaks Channel” med diverse klipp från amerikansk tv visar inte alls ”med all önskvärd tydlighet” att jag skulle ha fel. Det bevisar snarare att Assanges advokater försöker blanda ihop två saker som helt saknar samband.

Den svenska åklagaren ska inte ta någon hänsyn till att Assange säger sig vara rädd för att ha brutit mot fler än ett lands lagar. Åklagaren ska utreda de brott Assange är misstänkt för i Sverige, inget annat. Om Assange skulle ha brutit mot amerikansk lag genom sitt arbete med Wikileaks så är det enbart hans bekymmer. Hans handlingar är hans ansvar, hur nobla motiv han än säger sig ha när det gäller Wikileaks arbete. Det har dock absolut ingenting med den svenska förundersökningen att göra, och ger inte Assange något frikort att slippa följa de domslut som kräver hans närvaro i Sverige för att den svenska förundersökningen ska kunna fullföljas.

Annons
Annons

Olsson och Samuelson skriver att Assange ”kommer att använda sin politiska asyl så länge det finns en risk för att han utlämnas till USA för att tillbringa större delen av sitt liv i ett amerikanskt fängelse”. Försvarsadvokaterna räknar alltså med fällande dom i en rättegång som inte har ägt rum, och förväntar sig att vi ska acceptera det som ett rimligt argument för att gömma sig från en annan brottsutredning som i allra högsta grad äger rum.

Ett krav för att räknas som en politisk flykting enligt FN:s flyktingkonvention är att riskera förföljelse i sitt hemland, alltså Australien i Assanges fall. Samma Australien som Assange hösten 2013 försökte bli vald till senator i, medan han gömde sig på Ecuadors ambassad i London, och har uttryckt stark vilja att återvända till. Att Assange skulle riskera förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, religion, politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp i Australien, eller att Australien inte skulle kunna skydda honom från sådan förföljelse är ett absurt påstående.

Storbritanniens utrikesminister William Hague har klargjort att den asyl som Assange säger sig åtnjuta inte är av sådan art att den påverkar eller hindrar en överlämning av Assange från England till Sverige:

”The UK does not accept the principle of diplomatic asylum. It is far from a universally accepted concept: the United Kingdom is not a party to any legal instruments which require us to recognise the grant of diplomatic asylum by a foreign embassy in this country. Moreover, it is well established that, even for those countries which do recognise diplomatic asylum, it should not be used for the purposes of escaping the regular processes of the courts. And in this case that is clearly what is happening.”

Annons
Annons

Olsson och Samuelson tycker att det saknas förslag från vår sida på hur dödläget ska lösas. Då orsaken till dödläget är Assange själv, så är lösningen givetvis att han slutar att obstruera rättvisan. Således att Assange lämnar Ecuadors ambassad i London. Ett annat alternativ är att Ecuador förmår honom att lämna ambassaden då de torde värdera sin relation med Storbritannien och Sverige högre än sin relation med Assange.

Olsson och Samuelson skriver att Assange är ”helt främmande” för att de gärningar han är misstänkt för att ha begått skulle vara något annat än ”frivilligt sex”. Detta trots att polisen, åklagarmyndigheten och flera domstolar har fastslagit att gärningarna, om bevisade, är att betrakta som våldtäkt, sexuellt ofredande och olaga tvång.

Olsson och Samuelson kommer även med en rad felaktiga påståenden om de målsägande, och deras agerande när polisanmälan upprättades, samt konstaterar utan tillgång till förundersökningen att ”inget brott har begåtts”. Det är upp till en domstol, inte försvarsadvokaterna, att avgöra om brott har begåtts.

Att målsägande i sexualbrottsmål inte kan lita på att rättsväsendet inklusive advokater respekterar förundersökningssekretessen och inte diskuterar bevisningen i medierna så som Olsson och Samuelson gör i sin artikel är om något inte värdigt Sverige som rättsstat.

Att häva häktningsbeslutet i detta ärende skulle även det vara ovärdigt Sverige som rättsstat. I klartext skulle det innebära att en misstänkt som Assange kan diktera sina egna villkor, hålla sig undan domstolsbeslut och samtidigt hävda att upprätthållandet av ett häktningsbeslut anses strida mot behovs- och proportionalitetsprincipen.

**Skulle en domstol **acceptera det nämnda är det om något ovärdigt Sverige som rättsstat och det skulle innebära att båda offren inte skulle få sin sak prövad. Det försvarsadvokaterna tycks tro är att förundersökningen kommer att läggas ned så snart Assange är förhörd. Det de inte diskuterar är vad som händer om åklagaren väcker åtal här i Sverige. Hur ska båda målsägandena få sin sak prövad om inte Assange är här på plats? Fanns det inte bevis hade åklagaren redan för länge sedan lagt ned förundersökningen med motiveringen att brott kan ej styrkas.

ELISABETH MASSI FRITZ

advokat och målsägandebiträde för ett av offren

Mer debatt om fallet Assange:

Bör Sverige lägga ned fallet Assange?svd.se
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons