Annons

Ångra livsval kan vara mer givande än du tror

Illustration: Liv Widell
Illustration: Liv Widell

Vad skulle du ändra om du fick gå tillbaka i tiden? Forskare lät 500 personer svara på vilka råd de skulle ge till sitt unga jag. Resultatet: vi tycks ångra ungefär samma saker. Men att känna ånger över livsval är inte alltid dåligt.

Under strecket
Publicerad

Robin Kowalski, kvinnan bakom studien. Vilket råd skulle hon själv ha velat ge sitt unga jag? ”Jag skulle nog ha sagt åt mig att jag skulle ha lite roligare.”

Foto: Clemson University Bild 1 av 1

När vi ser vårt liv i backspegeln så är det ganska enkelt att identifiera vad vi borde ha gjort annorlunda för att lyckas bättre i livet. Pluggat mer, sökt det där jobbet, ringt sina föräldrar oftare. Det är lätt att vara efterklok, däremot inte så konstruktivt. Eller?

Av flera skäl är det faktiskt inte så dumt att känna lite ånger, visar ny forskning. Om vi tar till oss av vårt ältande, vill säga. Mycket av det vi önskar att vi hade gjort annorlunda när vi var yngre, går faktiskt att ändra i efterhand.

När forskare vid Clemson University i South Carolina, USA, i en studie frågade knappt 500 personer över 30 år vilka råd de skulle vilja ge till sitt yngre jag, framträdde en tydlig bild. Råden handlade nämligen om ungefär samma saker. Framför allt berörde de tre olika områden: förhållanden och relationer; skola och utbildning; och sådant som handlar om vårt jag, vilka vi är som personer.

– Det var väldigt intressant, för när man tittar på tidigare forskning som gjorts runt vad människor säger att ångrar mest, så hamnar det just inom dessa kategorier, säger Robin Kowalski, psykologiprofessor och huvudförfattare till studien.

Annons
Annons

Även i tidigare studier har forskare sett att det var beslut – eller frånvaron av dem, inom just dessa områden som toppade vår ångerlista.

Vissa av de råd deltagarna i Kowalskis studie ville ge sina yngre jag handlade om sådant som helt enkelt var oåterkalleligt och svårt att följa i efterhand, som ”skaffa inte barn när du är 16”. Men många var sådana som faktiskt skulle gå att följa fortfarande, som ”skaffa dig en utbildning”, eller ”var snällare mot dig själv”.

De som hade följt det råd de nu ville ge sina yngre jag hade också en positivare syn på sitt framtida jag.

Och just där tycks det finnas en nyckel till framgång, konstaterade forskarna.

En majoritet av deltagarna hade nämligen under årens lopp också följt de råd som de nu uppgav att de ville ge sig själva som unga och åtgärdat det de velat ändra – som att gå tillbaka till skolan om de hoppat av i förtid. De deltagare som hade åtgärdat sådant som de ångrade att de gjort eller missat, hade också en positivare syn på sig själva, än de som inte gjort det, visade studien.

När forskarna frågade deltagarna i vilken utsträckning de trodde att de själva som gymnasieelever skulle varit stolta över de personer de blivit, var deltagarna som under åren försökt åtgärda det som de ångrade positivare. De som hittills inte hade följt de råd de nu gav sina yngre jag, trodde i större utsträckning att de skulle varit besvikna om de som gymnasieungdomar sett vilka de skulle bli senare i livet.

– Det här hängde tydligt ihop. De som senare i livet hade följt det råd de nu ville ge sina yngre jag hade också en positivare syn på sitt framtida jag, säger Robin Kowalski.

Annons
Annons

Robin Kowalski, kvinnan bakom studien. Vilket råd skulle hon själv ha velat ge sitt unga jag? ”Jag skulle nog ha sagt åt mig att jag skulle ha lite roligare.”

Foto: Clemson University Bild 1 av 1
Robin Kowalski, kvinnan bakom studien. Vilket råd skulle hon själv ha velat ge sitt unga jag? ”Jag skulle nog ha sagt åt mig att jag skulle ha lite roligare.”
Robin Kowalski, kvinnan bakom studien. Vilket råd skulle hon själv ha velat ge sitt unga jag? ”Jag skulle nog ha sagt åt mig att jag skulle ha lite roligare.” Foto: Clemson University

Sämst tycks man må om man fortfarande kan förändra något som man verkligen vill – men ändå inte gör det. Som till exempel att skaffa sig en annan utbildning. Just därför är området utbildning ofta kopplat till sådant människor ångrar mest, visade bland annat en studie från 2005 (Roese & Summerville). Därmed ökar känslan av ånger också med åldern, när möjligheten att korrigera livsvalet minskar eller försvinner.

Det finns förstås många poänger med att vara nöjd med sina livsval och inte känna ånger. En etablerad psykologisk teori går till exempel ut på att vi känner oss mindre nöjda med oss själva om det är stor skillnad mellan hur vi uppfattar att vi är och hur vi anser att vårt ideala jag är (självdiskrepansteorin). Är skillnaden för stor mellan önskebilden och den verkliga bilden så kan vi bli nedstämda, besvikna och till och med deprimerade.

Men det behöver inte vara negativt att se tillbaka i bakspegeln och ångra val man har gjort. Andra teorier pekar istället på att känslan av att vi ångrar vissa livsval helt enkelt hänger ihop med att vi blivit mognare. Att känna en sorg eller ånger över något man inte längre kan bli, samtidigt som man ändå är nöjd med det liv man lever, är fullt möjligt.

Jag hade velat säga åt mig att stanna upp mer och dofta på rosorna, njuta mer av livet.

Dessutom kan ångerkänslan få oss att fundera på – och göra något åt – inriktningen på våra liv. Runt en tredjedel av deltagarna i Kowalskis studie uppgav också att de minst en gång i veckan reflekterade runt vad de kunnat göra annorlunda i livet.

En majoriteten av deltagarna i Kowalskis studie, uppgav att någon speciell händelse låg bakom att de gav de råd de gav. Både denna studie och tidigare visade att det framför allt är i åldern 10 till 30 år – framför allt mellan 20 och 30, som många av livets avgörande händelser sker. Men de avgörande händelserna var inte alltid negativa.

– En person uppgav till exempel att händelsen som låg bakom rådet var att han träffade sin fru och att hon hade ”räddat” honom. Hans råd till sig själv var ”var noggrann när du väljer partner”, säger Robin Kowalski.

På frågan vilket råd hon själv skulle velat ge sitt unga jag, kommer svaret snabbt:

– Jag hade velat säga åt mig att stanna upp mer och dofta på rosorna, njuta mer av livet. Jag var väldigt skolfokuserad som ung. Jag skulle inte vilja ändra det, men jag skulle nog ha sagt åt mig att jag skulle ha lite roligare.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons