Annons

Sam Sundberg

Jag är journalist och långvarig medarbetare i Svenska Dagbladet. Oftast frilans, ibland redaktör för kulturmagasinet. Mitt kulturintresse är brett; i grunden drivs jag i mitt skrivande av viljan att förstå förändringar. Förändringar i samhället, kulturen, tekniken, medielandskapet – och i förlängningen i oss människor. Där behöver vi kulturjournalistiken, för att täta glappet mellan de oupphörliga, svåröverblickade förskjutningarna omkring oss och den långsamma akademiska forskningen.
Sam Sundberg

Annons