Annons

Torbjörn Elensky

Jag är författare till fem skönlitterära böcker, en Kubaskildring, en introduktion till Italo Calvino samt en essäbok om gränser. Dessutom har jag skrivit libretto till operan Tristessa, som uruppförts i Stockholm hösten 2018. I mitt skrivande undersöker jag tankemönster, gängse idéer och förgivettaganden som präglar vår världsbild. Det gör att jag gärna skriver om vitt skilda ämnen. Idéhistoria, skönlitteratur, ideologier... – men allt i ett övergripande kritiskt sammanhang.
Torbjörn Elensky

Annons