Annons

Torbjörn Lodén

Torbjörn Lodén är sinolog och professor emeritus i Kinas språk och kultur vid Stockholms universitet. Han studerade bland annat för Göran Malmqvist. Under 1973–1976 tjänstgjorde han som kulturattaché på svenska ambassaden i Peking.
Annons