Annons

Äventyra inte Sveriges försvar

Ulf Kristersson m fl, om att Försvarsberedningen måste kallas i syfte att säkerställa att militär förmåga och ekonomiska resurser följs åt.

Under strecket
Publicerad

Socialdemokraterna måste ta sig samman och bidra till att säkra Sveriges försvarsförmåga.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Socialdemokraterna måste ta sig samman och bidra till att säkra Sveriges försvarsförmåga.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Socialdemokraterna måste ta sig samman och bidra till att säkra Sveriges försvarsförmåga.
Socialdemokraterna måste ta sig samman och bidra till att säkra Sveriges försvarsförmåga. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Socialdemokraterna tar inte säkerhetsläget och det svenska försvaret på allvar. Under året har flera direkt motstridiga besked lämnats och det senaste budet från Stefan Löfven är nu att Socialdemokraterna helt enkelt inte tänker betala för den annars eniga Försvarsberedningens förslag.

Detta riskerar att skada vår försvarsförmåga. Nu måste försvarsberedningen kallas in igen och behovet av nya tillskott ses över.

Socialdemokraterna svajar fram och tillbaka om finansieringen av Sveriges försvar. Stefan Löfvens nya utspel är bara det senaste i en lång rad av tvetydiga besked.

Först splittrade Socialdemokraterna Försvarsberedningen ett par dagar innan ett enigt resultat skulle presenteras genom att vägra acceptera den överenskomna ekonomiska ramen. Därefter gav regeringen Försvarsmakten ett medvetet otydligt uppdrag, för att efter detta kunna skära i beredningens förslag. Slutligen ingick Socialdemokraterna och Miljöpartiet en egen försvarsöverenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna – utan att värdesäkra själva anslaget.

Annons
Annons

Det som sker är djupt oroande. Sverige måste stärka försvaret för att kunna möta nya och svårare säkerhetsutmaningar. I vårt närområde pågår fortfarande Rysslands krig mot Ukraina. Det amerikanska engagemanget för Europas säkerhet är inte längre lika självklart. Samtidigt ökar Kinas inflytande och maktambitioner, med diplomatiska hot direkt riktade mot Sverige.

Moderaterna är beredda att fortsätta traditionen med konstruktiva samtal inom Försvarsberedningen, för att enas om både försvarspolitik och försvarsekonomi. Men vi kommer inte medverka till en politik som tvärtom skada vår försvarsförmåga. Följande tre frågor måste nu avgöras snabbt.

Försvarsberedningen ska kallas in igen: Försvarsberedningen har tagit fram de förslag som är själva utgångspunkten för förstärkningen av försvaret. Försvarsmakten har gjort en bedömning av beredningens förslag och kostnader som skiljer sig från beredningens egen analys. Därför måste Försvarsberedningen noggrant överväga Försvarsmaktens förändringsförslag. Försvarsberedningen är det etablerade forum som finns för en långsiktig förankring av försvarspolitiken.

Ytterligare ekonomiska tillskott ska inte uteslutas: Försvarsberedningen lämnade ett förslag som utgör en helhet – en säkerhetspolitisk analys, konkreta förslag för att stärka försvaret och en ekonomisk ram. Nu vill Socialdemokraterna minska den ekonomiska ramen genom att inte värdesäkra tillskotten till försvaret. Det får konsekvenser för helheten. Sveriges försvarsanslag ligger på en låg nivå jämfört med våra grannländer och behovet att stärka försvaret är stort. Då måste ytterligare tillskott till försvaret kunna diskuteras.

Annons
Annons

Tydlighet i styrning och uppföljning av Försvarsmakten: Skattebetalarnas pengar måste värnas. Det är viktigt att de resurser som läggs på försvaret också kan omvandlas till ökad försvarsförmåga. Under flera års tid har dialogen mellan politiken och försvaret inte fungerat fullt ut. Ska stora beslut som syftar till att stärka försvarets förmåga genomföras effektivt och långsiktigt måste styrning och uppföljning förbättras.

Det finns nu en unik möjlighet att stärka Sveriges försvar. Alla riksdagens partier säger sig nu vilja det. Det finns genom Försvarsberedningens rapporter ett konkret förslag för att i praktisk handling kunna genomföra denna förstärkning.

Men vill regeringen nå enighet med oss får de sluta hatta fram och tillbaka. Moderaterna bryr sig inte om regeringens interna finansieringsproblem i sitt 73-punktsprogram. Och ingen har glädje av ännu ett försvarsbeslut som är underfinansierat. Militär förmåga och ekonomiska resurser måste följas åt. Nu måste Socialdemokraterna ta sig samman och bidra till att säkra Sveriges försvarsförmåga.

ULF KRISTERSSON är partiledare (M).

BEATRICE ASK är ledamot av Försvarsberedningen (M).

HANS WALLMARK är ledamot av Försvarsberedningen (M).

KARIN ENSTRÖM är ledamot av Försvarsberedningen (M).

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons