Annons

”Avtalet underlättar kamp mot bränderna”

Jörgen Warborn och Jessica Polfjärd.
Jörgen Warborn och Jessica Polfjärd. Foto: Henrik Montgomery/TT, Fredrik Persson/TT

Vänsterpartisterna Björk och Delgado Varas misstar sig grovt om att en blockering av frihandelsavtalet med Mercosur kommer att rädda Amazonas regnskogar från skogsbränder och klimatförändringar. Avtalet innehåller många delar som förbättrar det globala klimat- och miljöarbetet, skriver M-politikerna Jörgen Warborn och Jessica Polfjärd i en replik.

Under strecket
Publicerad

REPLIK | BRASILIEN

Omfattande skogsbränder rasar i världens mest artrika regnskog, Amazonas. Mer behöver göras för att bekämpa dem och motverka nya bränder i framtiden, men att som Vänsterpartiet använda denna katastrof som skäl till att stoppa ett historiskt handelsavtal är dock helt fel väg att gå, då det skulle innebära allvarliga risker för klimat och miljö.

Efter 20 års förhandlingar lyckades EU i juni i år sluta sitt största frihandelsavtal någonsin. Avtalet med Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay (Mercosur) underlättar handel för fler än 260 miljoner människor. Marknaden har tidigare varit stor, men sluten och Mercosur-länderna har traditionellt haft mycket höga tullar. Enbart de borttagna tullarna beräknas bespara europeiska företag nästan 45 miljarder kronor per år. Det kommer inte heller att fortsatt vara tillåtet med diskriminering av europeiska produkter.

Lägre tullar och mer rättvisa regler innebär fler jobb och högre tillväxt och det gör såväl varor samt tjänster billigare och bättre. Avtalet är således något som både EU och Sydamerika behöver, och inte bara storföretag gynnas då särskilt små- och medelstora företag behöver mindre regelkrångel som gör det mindre svårt och dyrt att exportera.

Annons
Annons

I sin debattartikel ger Malin Björk och Lorena Delgado Varas (V) antingen uttryck för slentrianmässigt vänstermotstånd mot frihandel, eller så har de helt enkelt inte koll på vad avtalet faktiskt innebär. De misstar sig nämligen grovt om att en blockering av frihandelsavtalet med Mercosur kommer att rädda Amazonas regnskogar från skogsbränder och klimatförändringar.

Mercosuravtalet, som är färdigförhandlat, innehåller många delar som förbättrar förutsättningarna för det globala klimat- och miljöarbetet. Det binder nämligen Brasilien och de andra länderna att respektera och implementera Parisavtalet och idka hållbart skogsbruk.

Det finns ett kapitel om handel och hållbar utveckling som ålägger parterna att anstränga sig att implementera internationella miljökonventioner inklusive Parisavtalet och konventionen om utrotningshotad flora och fauana, Cites. Parterna ska se till att ursprungsfolk, efter samtycke, ska bidra till ett hållbart skogsbruk som i sin tur bidrar till ursprungsfolkens ökade välfärd. Dessutom ska parterna samarbeta för att bidra till att det hållbara utvecklingsmålet om hållbart skogsbruk ska uppnås inom ramen för Agenda 2030. Genom avtalet kan vi därför tygla president Bolsonaros klimatpolitik och ge Brasilien goda anledningar att genomföra nödvändiga miljöreformer.

Genom att inte ratificera frihandelsavtalet med Mercosur riskerar vi däremot att skapa falska förhoppningar om en lösning på klimatfrågan och skogsbränderna. Vi skulle också ge upp vårt bästa verktyg att påverka klimatpolitiken i Brasilien. I stället måste vi arbeta på flera fronter samtidigt. Det finns många plattformar där vi kan övertyga och hjälpa Brasilien att hantera skogsbränderna och driva en hållbar klimatpolitik. Handelspolitiken är utan tvekan en sådan plattform.

Frihandelsavtalet mellan EU och Mercosur måste nu skrivas under. Europas konkurrenskraft och våra möjligheter att tackla akuta klimat- och miljöproblem är beroende av det. De tragiska skogsbränderna i Amazonas är inte en anledning att offra såväl miljön som frihandeln i lågorna.

Jörgen Warborn (M)
Europaparlamentariker, vice gruppledare (EPP) i handelsutskottet
Jessica Polfjärd (M)
Europaparlamentariker, vice gruppledare (EPP) i miljöutskottet

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons