Annons

"Bah Kuhnke använder återigen härskarteknik"

Foto: Lars Pehrson, Alexander Larsson Vierth/TT

Istället för att försöka förminska budbäraren bör ministern fundera på varför det kommer så många larm om ofri kultur under hennes tid vid makten. Det skriver Ola Wong i ett svar till Alice Bah Kuhnke.

Under strecket
Publicerad

Kulturrådets styrelse har beslutat att det statliga litteraturstödet bl a ska präglas av ett interkulturellt- och jämställdhetsperspektiv, vilket ministern förnekar (Kulturrådets dokument KUR 2017/6397).

Bild 1 av 1

Here we go again. Det blir närmast parodiskt när Alice Bah Kuhnke (MP) återigen beskyller mig för att hitta på.

Förra gången var 2016 då ministern avfärdade mitt larm om politisering av museerna som “inbillade problem”, trots att de byggde på vittnesmål från museiarbetare och forskare och stöttades av journalister från alla politiska läger.

Spola fram till 2018 och Bah Kuhnke skriver nu stolt att hon tagit bort de instruktioner som tidigare fanns att statens museer skulle integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv i sina verksamheter. Bah Kuhnke motiverar det med att konsten ska vara fri. Det är glädjande att Bah Kuhnke tagit till sig av kritiken och håller med om problembilden, men vi kan väl enas om att det inte var fantasier?

Istället för att försöka förminska budbäraren bör ministern kanske fundera på varför det kommer så många larm om ofri kultur under hennes tid vid makten?

Den här gången handlar debatten om litteraturen och ministern använder åter samma härskarteknik för att förminska kritiker.

Annons
Annons

Kulturrådets styrelse har beslutat att det statliga litteraturstödet bl a ska präglas av ett interkulturellt- och jämställdhetsperspektiv, vilket ministern förnekar (Kulturrådets dokument KUR 2017/6397).

Bild 1 av 1

Det är häpnadsväckande att det inte ringer larmklockor när fyra respekterade bokförläggare kommer med, ur olika perspektiv, så här allvarliga invändningar.

Istället för att försöka förminska budbäraren bör ministern kanske fundera på varför det kommer så många larm om ofri kultur under hennes tid vid makten.

Nu försöker ministern blanda bort korten genom att säga att regeringen inte dikterat de punkter om interkulturellt perspektiv, jämställdhetsperspektiv, tillgänglighetsperspektiv, och så vidare, som tas upp i artikeln.

Varken förläggaren Kristoffer Lind eller jag har hävdat det heller. Det är ju kulturrådets styrelse som beslutat om de punkterna – vilket exempelvis framgår i dokumentet KUR 2017/6397 om "Fördelning av bidrag till utgivning och distribution av facklitteratur" där arbetsgruppens uppdrag redogörs. Kulturrådets jobb är att agera enligt regeringens intentioner.

Kulturrådets styrelse har beslutat att det statliga litteraturstödet bl a ska präglas av ett interkulturellt- och jämställdhetsperspektiv, vilket ministern förnekar (Kulturrådets dokument KUR 2017/6397).
Kulturrådets styrelse har beslutat att det statliga litteraturstödet bl a ska präglas av ett interkulturellt- och jämställdhetsperspektiv, vilket ministern förnekar (Kulturrådets dokument KUR 2017/6397).

I regeringens förordning från 2012 som styr Kulturrådet står att de ska ”integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn- och ungdomsperspektiv samt även främja ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete i sin verksamhet”.

I regleringsbrevet till Kulturrådet för 2018 skriver Kulturdepartementet att: ”Statens kulturråd ska, utifrån sin uppgift att inom sitt verksamhetsområde, främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, integrera ett hbtq-perspektiv i den ordinarie verksamheten.”

Annons
Annons

Så här skriver Kulturrådet själv i sin årsredovisning:

"Av Kulturrådets instruktion framgår att (...) Jämställdhets-, mångfalds- samt barn- och ungdomsperspektivet ska integreras i verksamheten”. Alltså samma åsiktsmål som Bah Kuhnke nu själv säger att hon tagit bort från museerna – av omsorg om den fria kulturen. I sin ”Strategi för Kulturrådets arbete med lika rättigheter och möjligheter 2016-2018” skriver de att de ”agerar med ett rättighetsperspektiv i hela verksamheten”, och dit räknas bidragsgivning. Man kan tycka att ovannämnda är bra mål, men det är fortfarande innehållsstyrning.

Har det någon konkret påverkan på litteraturen då? frågade jag David Stansvik, förläggare på Nya Doxa.

– En fråga man ibland ställer sig som förläggare är sannolikheten att få litteraturstöd, och då gör man sannolikhetsbedömning och det kan påverka vissa utgivningsbeslut, säger Stansvik.

Det är väl ingen som tror att försvaret skulle straffas med färre Jas-plan om de inte dokumenterar arbetet mot sexuella trakasserier?

Det blir också väldigt underligt när Bah Kuhnke försöker vifta bort sina egna order om att frågan om sexuella trakasserier ska påverka kulturstödet. Kulturministern har ju upprepade gånger använt uttrycket "follow the money" – att se till så att skattefinansierade verksamheter verkligen följer politikernas riktlinjer. Att sexuella trakasserier är ett problem i kultursektorn är det ingen som betvivlar, men det är också ett problem i övriga samhället, vilket #metoo visat. Det är därför underligt att kultursektorn särbehandlas, för det är väl ingen som tror att försvaret skulle straffas med färre Jas-plan om de inte dokumenterar arbetet mot sexuella trakasserier?

Annons
Annons

Bah Kuhnke säger själv på Kulturrådets hemsida:

"Kulturrådet får ett tydligt uppdrag att säkerställa att frågan om sexuella trakasserier också är en fråga för all kulturverksamhet i hela vårt land.” Litteraturen ingår i "all kulturverksamhet". Det är en tydlig signal till alla beslutsfattare och utövare i Kultursverige. Punkt tre i hennes åtgärdsprogram ”De tio första kulturpolitiska stegen med anledning av #metoo” är: ”Särskilt vikt vid arbete mot sexuella trakasserier för Kulturrådets stöd.”

När jag frågade Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell hur de tänker hantera uppdraget att betona frågan om sexuella trakasserier när stöd delas ut sa han att de fortfarande diskuterar hur det ska genomföras.

en direkt fråga, om det kan påverka stöd till bokförlagen, svarade han: ”Vi kräver att bidragstagare följer lagen och givetvis är sexuella trakasserier på en arbetsplats inte tillåtet.” Forssell har godkänt citaten.

Menar Bah Kuhnke att Forssell också ägnar sig åt fria fantasier?

Tänk dig att socialminister Annika Strandhäll skulle dra ner på vårdplatser för att sjukhusen inte gör tillräckligt åt arbetsplatsproblemen i #nustickerdettill. Den skruvade logiken gäller för nationalscenerna och kultursektorn. Det beror i sin tur på en instrumentell syn på kulturen, där utövarna förväntas vara lyhörda för den politiska makten.

Att Miljöpartiet ser kulturen som ett propagandainstrument framgår ju med all önskvärd tydlighet i partiets förslag till kulturrapport där det står att ”kulturen ska vara en betydelsefull del i en grundläggande omställning av samhället”.

Märkligt hur verkligheten hela tiden verkar få anpassa sig till vad som för tillfället är bekvämt för ministern.

Ola Wong, Kina-kännare och SvD-medarbetare.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons