Annons

Bankchefernas huvudbry: Vilka företag ska räddas?

Många frågor till Carina Åkerström tros handla om hur mycket pengar banken räknar med att förlora när företagskunder går i konkurs.
Många frågor till Carina Åkerström tros handla om hur mycket pengar banken räknar med att förlora när företagskunder går i konkurs. Foto: Adam Wrafter

Miljardvinster men också ökade kreditförluster väntas från bankerna, men siffrorna är inte det viktiga.

– Det intressanta är vilka företag bankerna ska stötta och vilka som är för riskabla, säger ekonomiprofessor Bo Becker.

Under strecket
Publicerad

Handelsbankens vd Carina Åkerström presenterar på onsdagmorgonen bankens resultat för första kvartalet 2020.

Foto: Adam Wrafter

Klockan 9 på onsdagen presenterar vd Carina Åkerström Handelsbankens rapport för första kvartalet.

En sak är annorlunda denna gång: coronapandemin. Det som i början av januari sågs som ett kinesiskt problem har spridit sig världen över.

Alla banker är sedan ett par år skyldiga att redovisa beräknade framtida kreditförluster. Bedömare som SvD talat med räknar därför med kreditförlusterna kommer att skrivas upp kraftigt.

Många frågor till Carina Åkerström tros handla om hur mycket pengar banken räknar med att förlora när företagskunder går i konkurs.

– Utsikterna för kreditförluster, det är det stora orosmomentet just nu, säger Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB Private Banking.

När finanskrisen slog till 2008 drabbades många stora företag. Denna krisen är delvis annorlunda. Människor har ombetts att hålla social distans, inte resa och arbeta hemifrån. Plötsligt har många små och medelstora företag akuta problem.

Företag där det är tydligt att problemen kan kopplas till corona ska vi göra allt för att försöka hjälpa.

En källa till SvD, som vill vara anonym, berättar om det stora analysarbete som just nu pågår i en av storbankerna. Uppdraget är att avgöra vad problemen bottnar i för att sedan fatta beslut.

Annons
Annons

Handelsbankens vd Carina Åkerström presenterar på onsdagmorgonen bankens resultat för första kvartalet 2020.

Foto: Adam Wrafter

– Företag där det är tydligt att problemen kan kopplas till corona ska vi göra allt för att försöka hjälpa, men analysen måste ju vara korrekt, säger källan.

Handelsbankens vd Carina Åkerström presenterar på onsdagmorgonen bankens resultat för första kvartalet 2020.
Handelsbankens vd Carina Åkerström presenterar på onsdagmorgonen bankens resultat för första kvartalet 2020. Foto: Adam Wrafter

De krassa besluten handlar om vilka företag som ska få låna – och vilka som ska få nej. Liksom hur stort tålamod banken ska ha.

– I en högkonjunktur har banken inte så mycket tålamod men nu, i en brant nedgång, kan även livskraftiga kunder få problem. Frågan är vilka av kunderna man ska stötta och ska de besluten fattas lokalt eller centralt i banken, säger Bo Becker, professor på Handelshögskolan i Stockholm.

Om allt lägger sig i juni kan man vara hur snäll som helst, men ett år till går ju inte.

Riksbankens program för stöd till små och stora företag kommer att spela en viss roll sedan man ändrade förutsättningarna så att staten tar en del av kreditrisken, men fortfarande gäller att företagen måste vara livskraftiga. Banker kan ge stöd till företag för saker som hyresbetalning och löner men det kommer vara tidsbegränsat.

Man kan räkna med att bankerna tar sin hand ifrån företag som inte är livskraftiga och för de övriga är tidsfrågan central, bedömer professor Bo Becker.

– Hur länge kommer bekämpningen av pandemin att hålla på och ska banken i så fall vara beredd att stötta hela vägen. Om allt lägger sig i juni kan man vara hur snäll som helst, men ett år till går ju inte, säger Bo Becker.

Annons
Annons

Tror du att bankerna vet hur de ska agera?

– Absolut, de har jobbat sena kvällar med de här frågorna, men sen får vi väl se hur mycket de berättar, säger Becker.

Det är framför allt på små och medelstora företag som de stora problemen för de svenska bankerna finns, det är de flesta som SvD talat med överens om. De flesta storföretag har resurser att klara en nedgång och kan få stöd från aktieägarna om krisen blir akut. På privatsidan, där bolån är helt dominerande, har det historiskt visat sig att kreditförlusterna är förhållandevis små även i djupa lågkonjunkturer.

Handelsbankens kommentarer på onsdagen är särskilt intressanta eftersom banken är först ut bland storbankerna och dessutom har den största andelen av total utlåning till just små och medelstora företag, 28 procent, av storbankerna.

Nu kommer alltså bankernas nya bedömningar av framtida kreditförluster. Men att sätta nivån är en svår balansgång för bankerna säger Andreas Håkansson, bankanalytiker på Danske Bank. Det beror inte minst på att ingen vet hur länge coronakrisen håller i sig.

– Höga kreditförluster vill ju ingen ha men i det här läget blir det samtidigt konstigt att ligga lågt i antagandena. Det skapar bara förväntningar om att det blir värre längre fram, säger han.

Det finns bland finansanalytiker samtidigt ett förtroende för bankernas förmåga att bedöma kreditrisker hos sina företagskunder.

– Efter 90-talskrisen har svenska banker varit duktiga på det, om vi bortser från verksamheter i Baltikum. Det är ju inom små och medelstora företag som man kan räkna med att de stora förlusterna kommer, säger Esbjörn Lundevall.

Bankernas engagemang i fastighetsbolagen har historiskt visat sig vara ett problemhärd men där är riskerna begränsade, säger Andreas Håkansson.

– Fastighetsexponeringen i bankerna är vi inte jätteoroliga för. Bankerna lånar normalt inte ut mer än 40–50 procent av fastighetsinvesteringen så fastighetspriserna kan falla med 50 procent utan att det blir förluster.

SvD har pratat med en handfull bedömare och alla lyfter fram skillnaden i stabilitet mellan svenska banker och många av bankerna på kontinenten. Det är en stor fördel för svensk ekonomi.

– Det är positivt för konjunkturförloppet att vi har starka banker, så är det inte i Italien till exempel. Många lågkonjunkturer börjar med problem i bankerna. Så är det inte nu men får vi en lång nedgång så hamnar problemen till slut ändå hos bankerna, säger Bo Becker.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons