Annons

Banken larmar: Priset på bostäder måste sjunka

Priserna på svenska bostäder måste ner både på lång och kort sikt. Enligt Danske Bank saknas tillräcklig köpkraft.

– När befolkningsprognosen ser ut som den gör blir det mycket svårt att bygga bostäder i nuvarande prisläge, säger chefekonom Michael Grahn.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

”Risken är att vi inte kan bygga till de många som väntas ha lägre inkomster. Då får vi en bostadsbrist med högre trångboddhet även framöver”, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 2

Michael Grahn, chefekonom vid Danske Bank.

Foto: DB Bild 2 av 2

”Risken är att vi inte kan bygga till de många som väntas ha lägre inkomster. Då får vi en bostadsbrist med högre trångboddhet även framöver”, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
”Risken är att vi inte kan bygga till de många som väntas ha lägre inkomster. Då får vi en bostadsbrist med högre trångboddhet även framöver”, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank.
”Risken är att vi inte kan bygga till de många som väntas ha lägre inkomster. Då får vi en bostadsbrist med högre trångboddhet även framöver”, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank. Foto: Tomas Oneborg

Danske Bank står fast vid sin tidigare prognos att bostadspriserna faller med 5–10 procent under 2019. Men nu ifrågasätter bankens chefekonom även det långsiktiga prisläget, särskilt i nyproduktionen.

Enligt nationalekonomen Michael Grahn pekar det mesta på att betalkraften är otillräcklig i den grupp som de kommande tio åren behöver många nya bostäder. ”Rätt låga inkomster i delar av befolkningsökningen”, slår Michael Grahn fast i sin analys som bygger på data från SCB och en folkökning på 800 000 fler invånare de närmaste tio åren.

– Risken är att vi inte kan bygga till de många som väntas ha lägre inkomster. Då får vi en bostadsbrist med högre trångboddhet även framöver, säger Michael Grahn.

Han får visst medhåll av Anders Gärdsmark vid Sveriges Byggindustrier och regionchef för branschorganisationens sydsvenska del. I en rapport om betalkraften för bostäder i Skåne konstateras att det finns ett stort glapp mellan det egentliga bostadsbehovet och det som kan betalas. Enligt Sveriges Byggindustrier kan nära 20 procent av bostadsbehovet i Skåne de kommande sju åren inte täckas ens när det statliga investeringsstödet till hyresrätter räknas in.

Annons
Annons

Michael Grahn, chefekonom vid Danske Bank.

Foto: DB Bild 1 av 1

– Det är ett bekymmer. Saknas bostäder för människor så påverkar ju det samhället precis som brist på arbete, säger Anders Gärdsmark.

Michael Grahn, chefekonom vid Danske Bank.
Michael Grahn, chefekonom vid Danske Bank. Foto: DB

Glappet mellan behov och betalförmåga är troligen ännu större i Stockholm och Göteborg eftersom Malmö och Skåne har en jämförelsevis större andel hyresrätter som något fler kan efterfråga.

Konsekvensen, enligt Danske Bank, är att nya bostäder måste bli billigare.

– I yrkesverksamma åldrar består hela folkökningen fram till 2028 av utrikes födda där de flesta kommer från konfliktländer och i viss mån från låglöneländer. Inkomstnivån hos dem som framöver behöver de nya bostäderna är inte så stark, säger Michael Grahn.

Han resonerar att den tidigare byggboomen kom av sig på grund av att en rad engångsfaktorer slutade gälla. Sjunkande räntor, sänkta bostadsskatter och chansen att tjäna pengar på stigande bostadsrättspriser ledde till en enorm efterfrågan på relativt dyra bostäder. Samtidigt växte byggbranschen som såg stora vinstmöjligheter utan att pressa kostnader.

– Många producenter såg att folk var beredda att betala hur mycket som helst när priserna på andrahandsmarknaden drog iväg. De började bygga samtidigt, och sprang på samma boll. Det blev dålig konkurrens. Det syns nu på starkt ökande materialkostnader.

Michael Grahn hoppas att byggkonkurrensen kan skärpas, men bedömer samtidigt att det kan leda till allmän prispress på bostadsmarknaderna i flera år.

– Tiden då man fick ordentlig avkastning på att köpa bostad är nog tyvärr över.

Men om befolkningen ökar, är inte det prisdrivande på bostäder?

– Nej, bara för att befolkningen ökar, behöver inte bostadspriserna öka. Det vore som att säga att Sverige får inflation bara för att svensk ekonomi växer men så är det inte, säger Danske Banks chefekonom.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons