Annons

Bankerna till regeringen: Trappa ned ränteavdraget

Regeringen borde se över boskatterna – och trappa ner ränteavdraget. Det är bankernas förslag som önskar sig en ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Och en bank förordar en återinförd fastighetsskatt. Det visar en enkät SvD har gjort.

Under strecket
Publicerad

SvD frågade åtta banker och bolåneinstitut hur de ser på debatten om bostadsmarknaden.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1

SvD frågade åtta banker och bolåneinstitut hur de ser på debatten om bostadsmarknaden.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
SvD frågade åtta banker och bolåneinstitut hur de ser på debatten om bostadsmarknaden.
SvD frågade åtta banker och bolåneinstitut hur de ser på debatten om bostadsmarknaden. Foto: Tomas Oneborg

Bostadsmarknaden har länge varit en politisk hetpotatis. Sedan FI införde det skärpta amorteringskravet i mars 2018 har debattens vågor gått höga. Bland annat har det förts en diskussion om skatterna som är kopplade till bostadsmarknaden bör ses över.

Även bland bankerna och låneinstituten finns en kritik mot dagens system, visar en enkät som SvD har gjort. SvD har ställt frågor till åtta banker och bolåneinstitut hur de ser på debatten om bostadsmarknaden, och om det finns någon åtgärd som de skulle föredra.

– Det mest önskvärda vore en bred skattereform där en återinförd fastighetsskatt och en nedtrappning av ränteavdraget skulle kunna vara två viktiga delar, uppger Bengt Clemedtson, affärs- och produktchef inom bankverksamheten inom Länsförsäkringar i ett mejl.

Annons
Annons

Det slår så hårt på på unga bostadsköpare och grupper som har svagare ekonomi.

Från SEB hörs liknande tongångar. Banken talar i positiva ordalag för en nedtrappning av ränteavdraget, ett slopande av det andra amorteringskravet och en översyn av skatteuttaget från bostadssektorn.

– Vi är positiva till en avtrappning av ränteavdragen, men det måste ske i en långsam takt. Hushållen behöver också kompenseras med andra skattesänkningar i samband med att man ser över det andra amorteringskravet och tar bort det, eftersom det slår så hårt på på unga bostadsköpare och grupper som har svagare ekonomi, säger Frank Hojem, pressansvarig på SEB.

Han menar att det finns grupper som har kommit i kläm på grund av det skärpta amorteringskravet. Samtidigt menar han att påståenden om att bankernas kreditprövningar har blivit hårdare är felaktiga.

– Vår kreditprövning har inte ändrats nämnvärt. Däremot påverkar det tuffare amorteringskravet beräkningen vad man har kvar att leva på och ger en direkt effekt på människors möjlighet att låna.

Det finns en risk för inlåsningseffekter som innebär att rörligheten på bostadsmarknaden minskar.

Även på Danske Bank argumenterar man att nuvarande regelverk skapar vissa problem och varnar för inlåsningseffekter.

– Tittar vi på det skärpta amorteringskravet så kan vi konstatera att det tenderar att skapa höga trösklar, i synnerhet för yngre och för äldre som vill köpa bostad, skriver Anneli Adler, affärsområdeschef inom retail på svenska delen av Danske Bank, i ett mejlsvar till SvD.

Hon konstaterar vidare att även om det är sunt med amortering och med en dämpad skuldsättning så finns det en risk för inlåsningseffekter som innebär att rörligheten på bostadsmarknaden minskar.

– Det är en olycklig utveckling, säger hon.

Även Skandia påpekar behovet om av att genomföra en översyn av skatter och ser positivt på förslag som kan öka rörligheten på bostadsmarknaden, och föreslår att man inför mer flexibla och individuella amorteringskrav.

Några av de tillfrågade bankerna uttrycker sig mer försiktigt. Nordea önskar ett samlat grepp om hela bostadsproblematiken över partigränserna. Och den statligt ägda banken SBAB konstaterar att man som bank inte har någon uppfattning om vilka skatter som ska ändras, eftersom det är en politisk fråga. Men banken ser bekymmersamt på de problem som finns på bostadsmarknaden som bostadsbrist, och dålig rörlighet.

Swedbank avböjer att kommentera och Handelsbanken meddelar att banken inte har några synpunkter på lagar och skatteregler.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons