Annons

Sämre än väntat för Danske Bank – sänkt prognos

Danske Bank rapporterar ett lägre resultat före skatt jämfört med analytikernas förväntningar. Även räntenettot kommer in lägre än förhandstipsen.

Under strecket
SvD, Omni, TT
Uppdaterad
Publicerad
Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1

1 / 13

SvD summerar här bankernas rapporter för första kvartalet. Överst de svenska och längre ned i texten några utländska rapporter.

Sämre än väntat för Danske Bank – sänker prognos

Foto: Tomas Oneborg

Danske Bank rapporterar ett lägre resultat före skatt jämfört med analytikernas förväntningar. Även räntenettot kommer in lägre än förhandstipsen.

Banken sänker samtidigt prognosen för räntenettot för helåret 2019 och spår att kostnaderna landar på samma nivå som 2018.

Första kvartalet

Omsättning: 
Väntat (Infront): 10 889 mln dkk
2018: 11 452 mln dkk

Resultat före skatt: 4 012 mln dkk
Väntat (Infront): 4 469 mln dkk
2018: 6 202 mln dkk

Räntenetto: 5 520 mln dkk
Väntat (Infront): 5 733 mln dkk
2018: 5 946 mln dkk

Annons
Annons
Foto: Janerik Henriksson/TT Bild 1 av 1

2 / 13

SEB över förväntningarna

Foto: Janerik Henriksson/TT

Storbanken SEB redovisar en vinst på 5,9 miljarder kronor i första kvartalet. Det är något bättre än vad analytikerna tippat på förhand.

Även omsättningen kommer in strax över analytikernas förväntningar.

Räntenettot kommer in strax under förväntningarna.

”Kundernas aktivitetsnivåer var fortsatt gynnsamma under det första kvartalet trots den säsongsmässiga inbromsningen”, skriver vd Johan Torgeby i rapporten.

Första kvartalet 2019

Omsättning: 11,9 mdr kronor
Väntat (Infront Data): 11,5 mdr kronor
2018: 10,8 mdr kronor

Rörelseresultat: 5,9 mdr kronor
Väntat (Infront Data): 5,5 mdr kronor
2018: 5,3 mdr kronor

Räntenetto: 5,3 mdr kronor
Väntat (Infront Data): 5,4 mdr kronor
2018: 5,0 mdr kronor

Annons
Annons

Nordea vd Caspar von Koskull.

Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 1 av 1

3 / 13

Vinstras för Nordeas

Nordea vd Caspar von Koskull.
Nordea vd Caspar von Koskull. Foto: Henrik Montgomery/TT

Nordeas rörelseresultat minskade med 36 procent i första kvartalet, jämfört med samma period i fjol.

Storbankens intäkter föll med 11 procent under årets tre första månader.

Såväl intäkterna som rörelseresultatet och räntenettot kommer in lägre än analytikernas förväntningar.

Vd:n Casper von Koskull skriver i rapporten att utlåningsmarginalerna är fortsatt under press.

”Våra prioriteringar är tydliga: vi ska öka affärsaktiviteten och samtidigt minska den strukturella kostnadsbasen, och vi genomför nu båda dessa”, skriver han.

Första kvartalet

Totala intäkter: 2115 mln euo 
Väntat (Infront Data): 2 133 miljoner euro
2018: 2 378 miljoner euro

Rörelseresultat: 621 mln euro 
Väntat (Infront Data): 730 miljoner euro
2018: 966 miljoner euro 

Räntenetto: 1 056 mln euro
Väntat (Infront data): 1 122 miljoner euro
2018: 1 116 miljoner euro

Provisionsnetto: 737 mln euro 
Väntat (Infront data): 720 miljoner euro
2018: 770 miljoner euro

Kreditförluster: 42 mln euro 
Väntat (Infront data): –54,5 miljoner euro
2018: –40 miljoner euro

Annons
Annons

Ökade intäkter och minskade kostnader för Länsförsäkringar bank.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

4 / 13

Ökade intäkter och minskade kostnader för Länsförsäkringar bank.
Ökade intäkter och minskade kostnader för Länsförsäkringar bank. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Länsförsäkringar bank redovisar en rörelsevinst på 492,8 miljoner kronor för det första kvartalet i år. Det kan jämföras med vinsten på 443,3 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Räntenettot steg till 1 127 miljoner kronor, från 1 082 miljoner kronor. Provisionsnettot minskade till 149,1 miljoner kronor, från 191,8 miljoner kronor.

Totalt uppgick intäkterna till 979,8 miljoner kronor, jämfört med 1 011,1 miljoner kronor motsvarande period året före.

Kostnaderna sjönk till 457,4 miljoner kronor från 780,3 miljoner kronor. Kreditförlusterna minskade till 29,6 miljoner kronor, från 30,7 miljoner kronor.

Länsförsäkringar hypotek rapporterar samtidigt en rörelsevinst på 297,9 miljoner kronor, upp från 236,4 miljoner kronor i fjol.

Utlåningen ökade till 225,9 miljarder kronor från 203,9 miljarder kronor i fjol och antalet kunder ökade med 7 procent.

Annons
Annons

Deutsche Banks huvudkontor i Frankfurt.

Foto: Michael Probst/AP Bild 1 av 1

5 / 13

Tyska bankfusionen faller ihop: Inte värt risken

Deutsche Banks huvudkontor i Frankfurt.
Deutsche Banks huvudkontor i Frankfurt. Foto: Michael Probst/AP

Deutsche Bank och Commerzbank meddelar att fusionssamtalen avslutats. Det rapporterar flera medier.

Rykten om att samtalen håller på att bryta samman kom tidigare under torsdagsförmiddagen. Samtalen mellan de två bankerna var inne på sin sjätte vecka.

Efter en noggrann analys har vi kommit fram till att den här transaktionen inte skulle skapat tillräckliga värden för att motivera riskerna och kostnaderna med den komplexa affären, säger cheferna för Deutsche Bank och Commerzbank i ett gemensamt uttalande.

Nu sänker Deutsche Bank sin intäktsguidning för 2019 i den fullständiga delårsrapport som banken redovisar på fredagsmorgonen, efter de preliminära siffror som banken släppte i samband med torsdagens besked att fusionssamtalen med Commerzbank avbryts.

Deutsche Bank prognostiserar nu i stort sett oförändrade intäkter under helåret 2019, vilket kan jämföras med tidigare guidning om något högre intäkter, rapporterar Bloomberg News.

Deutsche Bank uppger sig vidare vara på väg att nå kostnadsmålet på 21,8 miljarder euro för 2019. Banken upprepar samtidigt sina mål när det gäller avkastning till aktieägarna.

I torsdags uppgav Deutsche Bank att bolaget räknar med att redovisa nettointäkter på 6,4 miljarder euro för det första kvartalet. Estimat som banken har samlat in, och som Blomberg News hade tagit del av, indikerade 6,3 miljarder. Utfallet blev 6,35 miljarder euro i fredagens rapport.

Resultatet före skatt väntades enligt torsdagens besked uppgå till 290 miljoner euro. Här väntades 141 miljoner euro enligt bankens egeninsamlade estimat. Den definitiva siffran i fredagens rapport är 292 miljoner euro.

Beträffande tillgångsförvaltningsverksamheten DWS rapporterar Deutsche Bank att nettoinflödena uppgick till 2,5 miljarder euro, vilket översteg analytikernas förväntningar om ett nettoinflöde på 0,2 miljarder euro.

Annons
Annons
Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 1

6 / 13

Vinstlyft för Swedbank

Foto: Lars Pehrson

Bankkoncernen Swedbank redovisar en rörelsevinst på 6 626 miljoner kronor för det första kvartalet i år. Det kan jämföras med vinsten på 6 389 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 6 091 miljoner kronor.

Kvartalet präglades för Swedbanks del av stor turbulens till följd av misstankar om omfattande penningtvätt med hjälp av konton i banken, vilket förutom utredningar i flera länder och ett kursras för aktien har lett till att både vd och styrelseordförande fick sparken.

Första kvartalet

Intäkter: 11 362 mkr
Väntat (Infront Data): 10 857 mkr
2018: 10 685 mkr

Räntenetto: 6 421 mkr
Väntat (Källa): 6 465 mkr
2018: 6 294 mkr

Kreditförluster:– 218 mkr
Väntat (Infront Data): – 351 mkr
2018: – 127 mkr

Rörelseresultat: 6 626
Väntat (Infront Data): 6 091 mkr
2018: 6 389 mkr

Annons
Annons
Foto: Pressbild Collector Bild 1 av 1

7 / 13

Collector stärker resultatet – bostadsuvecklare amorterar

Foto: Pressbild Collector

Nischbanken Collectors rörelseresultat för det första kvartalet 2019 uppgick till 275 miljoner kronor (185). Totalintäkterna uppgick till 662 miljoner kronor (511). Resultat efter skatt blev 158 miljoner kronor (112).

"Kvartalets K/I-tal uppgick till 0,43 (0,52). Det fortsatta arbetet med kostnadseffektivisering fortgår för att minska K/I-talet ytterligare", framgår det i rapporten.

Kreditstocksökningen var 33 procent från året före till 27,0 miljarder kronor. I det fjärde kvartalet 2018 var ökningen 34 procent till 26,1 miljarder kronor.

Bolaget skriver också att deras befintliga kunder inom bostadsutveckling amorterar enligt plan. Nischbanken ser heller inget nytt flöde från varken befintliga eller nya bostadsutvecklare. ”Exponeringen mot bostadsutvecklare fortsätter därmed att minska. Exponeringen mot bostadsutvecklare uppgår nu till mindre än 2 procent av den totala kreditstocken”, skriver vd i samband med rapporten.

Annons
Annons
Foto: Staffan Löwstedt Bild 1 av 1

8 / 13

Rekordtillväxt för TF Bank – låneportfölj på 5 miljarder

Foto: Staffan Löwstedt

Nischbanken TF Bank ökade resultatet med hela 35 procent i första kvartalet jämfört med samma period i fjol. Låneportföljen ökade med 14 procent till över 5 miljarder.

”Det första kvartalet uppvisade rekordtillväxt”, skriver vd Mattias Carlsson.

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar.

Första kvartalet

Rörelseresultat: 65,6 mkr
2018: 48,6 mkr

Låneportföljen: 5 090 mkr
2018: 3 519 mkr

Annons
Annons

Carina Åkerström vid press- och analytikerträff i början av april.

Foto: Jessica Gow/TT Bild 1 av 1

9 / 13

Handelsbankens vinst en miljard högre än väntat

Carina Åkerström vid press- och analytikerträff i början av april.
Carina Åkerström vid press- och analytikerträff i början av april. Foto: Jessica Gow/TT

Handelsbankens resultat i det första kvartalet kommer in knappt en miljard högre än förväntat. Rörelseresultatet är också klart högre än första kvartalet i fjol.

Styrelsen har beslutat att inte sätta av några pengar till Oktogonen. Tidigare hade de reserverat en summa om 827 miljoner kronor.

Justerat för styrelsens beslut och engångs- och valutaeffekter var rörelseresultatet i stort sett oförändrat jämfört med i fjol, skriver banken i en kommentar.

Däremot kommer både intäkterna och räntenettot in lägre än analytikernas förväntningar.

Första kvartalet

Intäkter: 10 791 mkr
Väntat (Infront): 10 928 mkr
2018: 10 324 mkr

Räntenetto: 7 934 mkr
Väntat (Infront): 8 065 mkr
2018: 7 648 mkr

Rörelseresultat: 6 110 mkr
Väntat (Infront): 5 193 mkr
2018: 5 161 mkr

Annons
Annons
Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 1 av 1

10 / 13

Avanza tyngs av lägre fond-kapital och nya kundmönster

Foto: Henrik Montgomery/TT

Avanza rapporterar något lägre resultat än väntat i det första kvartalet. Rörelseintäkterna minskade med 1 procent medan rörelsekostnaderna ökade med 8 procent jämfört med 2018. Kundtillväxten bedöms av banken som god men var samtidigt lägre än motsvarande period förra året, 33 600 mot 42 400 nya kunder.

– Handelsaktiviteten ökade under kvartalet, men intäkterna pressades av kunders handelsmönster och lägre genomsnittligt fondkapital, säger Avanzas vd Rikard Josefson i ett pressmeddelande.

Första kvartalet

Omsättning: 268 mkr
Väntat (Bloomberg News): 279 mkr
2018: 271 mkr

Rörelseresultat: 100 mkr
Väntat (Bloomberg News): 107 mkr
2018: 120 mkr

Annons
Annons

Morgan Stanley redovisar kvartalsrapport. Arkivbild

Foto: Mark Lennihan AP Bild 1 av 1

11 / 13

Och så några utländska storbanker:

Bättre än väntat av Morgan Stanley

Morgan Stanley redovisar kvartalsrapport. Arkivbild
Morgan Stanley redovisar kvartalsrapport. Arkivbild Foto: Mark Lennihan AP

Den amerikanska storbanken Morgan Stanley redovisar ett vinstfall på 9 procent till 2,34 miljarder dollar. Exklusive engångsposter blev det en vinst per aktie på 1:33 dollar.

Det var bättre än väntat, då kostnaderna pressades mer än vad de flesta hade räknat med samtidigt som förmögenhetsförvaltningsaffären gick bra.

Analytiker hade i snitt räknat med en vinst per aktie på 1:17 dollar.

Omsättningen under kvartalet föll 7 procent till 10,3 miljarder dollar.

Annons
Annons

Citi Bank i Chicago. Arkivbild.

Foto: Kiichiro Sato/AP Bild 1 av 1

12 / 13

Något bättre än väntat för Citigroup

Citi Bank i Chicago. Arkivbild.
Citi Bank i Chicago. Arkivbild. Foto: Kiichiro Sato/AP

Citigroup redovisar ett resultat per aktie på 1:87 dollar för det första kvartalet 2019.

Analytikernas förväntningar var ett resultat på 1:80 dollar per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos.

"Vår vinst speglar de framsteg vi gör för att förbättra vår avkastning på, och återföring av, kapital", säger vd:n Michael Corbat i en kommentar.

De totala intäkterna var 18,6 miljarder dollar. Väntat var intäkter på just 18,6 miljarder dollar, enligt Bloombergs prognossammanställning.

De aktiehandelsrelaterade intäkterna på 0,84 miljarder dollar var lägre än förväntade 0,93 miljarder dollar.

Intäkterna från ränte-, valuta- och råvarurelaterad handel på 3,45 miljarder dollar var däremot högre än väntade 3,18 miljarder.

Intäkterna från investment banking om 1,35 miljarder dollar var även dessa högre än förväntade 1,16 miljarder dollar.

Annons
Annons
Foto: Richard Drew/AP Bild 1 av 1

13 / 13

Goldman Sachs resultat över förväntan

Foto: Richard Drew/AP

Goldman Sachs redovisar ett resultat per aktie på 5:71 dollar för det första kvartalet 2019.

Analytikernas förväntningar var ett resultat på 4:97 dollar per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos.

De totala intäkterna var 8,81 miljarder dollar. Det var lägre än förväntningarna om intäkter på 8,97 miljarder dollar.

Bland enskilda intäktsrader var de aktiehandelsrelaterade intäkterna på 1,77 miljarder dollar något lägre än förväntade 1,83 miljarder.

Intäkterna från ränte-, valuta- och råvarurelaterad handel på 1,84 miljarder dollar var dock något högre än väntade 1,78 miljarder.

Även intäkterna från investment banking om 1,81 miljarder dollar var högre än förväntade 1,70 miljarder.

Den kvartalsvisa utdelningen höjs som väntat till 0:85 dollar per aktie från 0:80 dollar per aktie.

Annons
Annons
Annons
Annons