Annons

”Barn ska inte sorteras efter lönsamhet”

Replik från socialdemokraterna Anna Ekström och Olle Burell.
Replik från socialdemokraterna Anna Ekström och Olle Burell. Foto: Adam Wrafter, Anette F Andersson
Publicerad

REPLIK | SKOLAN

I torsdags (30/8) skrev Liberalerna på SvD Debatt om skolans kompensatoriska kraft och stora betydelse för barns möjligheter i livet. Det är glädjande. Kunskapsklyftorna i svensk skola, där rika barn klarar sig bättre och lär sig mer än fattiga barn, är också det som vi ägnar vår politiska gärning åt att åtgärda.

Meningar om att ”klassresan ska starta i klassrummet” förpliktigar dock. Det räcker inte bara att slå sig för bröstet kring satsningar på studiero, läraryrkets attraktivitet och bättre stöd. Utan någon som helst analys av hur vårt marknadsorienterade sätt att styra den svenska skolan påverkar jämlikheten i skolan, ekar löftena tomt. Här går skiljelinjen mellan oss och Liberalerna.

Vi socialdemokrater vill att skolan i alla avseenden ska handla om elevernas kunskap och bildning. Då behövs ett skolsystem som styr mot det. Vi inser att när vinstintresset släpps in i den svenska skolan så blir konsekvensen att barn börjar sorteras efter lönsamhet. När religiösa ledare tillåts driva skolor med konfessionell inriktning blir priset segregation och att barn tvingas in i religiösa miljöer som de inte har möjlighet att välja själva.

Annons

Vi tycker att det är hög tid att vi bryter med detta. Valfrihet och fristående skolor har en given plats i den svenska skolan. Men de måste kombineras med starka system för att trygga likvärdigheten och minska segregationen. Socialdemokraterna vill därför göra om skolpengen så att mer resurser går till skolor med stora behov och införa en gemensam antagning till alla skolor så att elever ska kunna välja skolor – men skolor aldrig ska kunna välja elever.

Vår vision är att skapa den jämlika kunskapsskolan, där alla barn – oavsett var de bor eller vilka föräldrar de har – får de kunskaperna som de behöver för att klara sig i livet. Inte bara för att det är rättvist, utan för att hela Sverige blir rikare om alla ungar får möjlighet att odla sin nyfikenhet, talang och skaparlust i skolan.

Då har vi inte råd med flum vare sig i undervisningen eller i styrningen av skolan. Därför går vi Socialdemokrater till val på följande besked i skolpolitiken.

  • Stopp för vinstjakten och religiösa friskolor
    Skolan ska handla om elevernas kunskap och bildning. Pengarna till skolan ska gå till undervisning och inte till obegränsade vinster. I skolan ska lärare och rektorer bestämma, inte präster, imamer och riskkapitalister. Därför vill vi stoppa vinstjakten och införa ett förbud mot religiösa friskolor.
  • Ordning och reda i skolan
    Vi vill införa mobilförbud på lektionstid, obligatoriska ordningskontrakt på alla skolor och ge större befogenheter till lärare att ingripa mot stökiga elever. Vi vill ta krafttag mot betygsinflationen.
  • Fler anställda i skolan
    Skolan kan aldrig bli bättre än sina lärare. Vi vill fortsätta utbilda och anställa fler lärare. Vi vill också anställa 5 000 lärarassistenter som ska kunna avlasta lärarna till exempel onödig administration, dokumentation och rastvaktning.

På många områden finns det en samsyn mellan Socialdemokraterna och Liberalerna. Att Liberalerna nu börjar prata om skolan om brytare av sociala barriärer ökar potentialen att nå en ännu djupare samsyn. Men en verklig förbättring av jämlikheten i skolan kräver att Liberalerna omprövar det pågående marknadsexperimentet med den svenska skolan som av allt att döma bara har ökat skillnaderna mellan elever – utan att leda till högre kunskaper.

Anna Ekström (S)
gymnasie- och kunskapslyftsminister
Olle Burell (S)
skolborgarråd i Stockholm

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons