Annons

”Barnen vill inte bo hos sin pappa – vad kan jag göra?”

Pappa är mycket på jobbet och med sin nya sambo, tycker barnen. Måste de ändå vara med honom? Och kan man få ekonomisk hjälp om man vill anlita en advokat? Familjeadvokat Caroline Elander Knip svarar.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Illustration: Thomas Molén

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Jag och min tidigare sambo har delad vårdad om våra två barn som bor varannan vecka hos oss sedan vi separerade för sex år sedan. Våra barn är i dag 14 och 12 år gamla. Barnen har det senaste året allt tydligare börjat utrycka att de vill bo mer hos mig och endast hos sin pappa ungefär varannan helg.

De förklarar att de har det väldigt tråkigt hos sin pappa som jobbar mycket och lägger resten av sin tid på sin nya sambo. Jag tycker det är viktigt att barnen har en bra kontakt med sin pappa och har försökt att uppmuntra barnen och även diskuterat det med min ex-sambo men han vill inte lyssna och menar att jag påverkar barnen negativt.

Det har nu gått så långt att jag nästan måste tvinga dit barnen och det känns inte heller rätt. Vad kan jag göra? Hur mycket hänsyn tar man vid en rättegång till vad barnen själva vill?

Annons
Annons

Jag arbetar deltid och har inte en så stor inkomst. Stämmer det att jag kan få ekonomisk hjälp om jag måste anlita en advokat?

/Orolig mamma

Från ungefär tolv års ålder får barnet med vissa undantag bestämma själv.

Caroline Elander Knip: Delad vårdnad, eller gemensam vårdad som det kallas inom juridiken, innebär att ni gemensamt ska fatta juridiska beslut som rör barnen. Om föräldrarnas samarbetsproblem är så pass stora att det påverkar barnen negativt kan föräldrarna själva eller i sista hand tingsrätten bestämma att endast en förälder ska ha vårdnaden om barnen. Barnen kan, även om en förälder har ensam vårdnad, bo varannan vecka hos föräldrarna men också mer hos en förälder och då ha umgänge med den andra föräldern exempelvis varannan helg.

En tvist om vårdnad, boende och umgänge i domstolen tar som regel lång tid och kan bli kostsam. Av denna anledning rekommenderar jag dig att i första hand kontakta familjerätten via kommunen. De erbjuder kostnadsfria samarbetssamtal för föräldrar och detta kan vara till god hjälp för att komma överens utan inblandning av domstolen.

Det finns vissa möjligheter att få ekonomisk hjälp i denna typ av tvister. Om man har varit separerade under en viss tid, vanligen två år, och har en gällande hemförsäkring kan i vissa fall ditt försäkringsbolag genom din hemförsäkring stå för delar av advokatkostnaderna genom något som kallas rättsskydd. Om du inte har rätt till rättsskydd och har en årsinkomst på under 260 000 kronor kan du även ha rätt till rättshjälp och då betalar tingsrätten delar av dina advokatkostnader. Din framtida advokat kan ge dig mer information om detta och kan hjälpa dig att upprätta de ansökningshandlingar som krävs.

Hur stor vikt domstolen lägger vid barnens egen vilja är beroende på deras ålder och mognad. Från ungefär tolv års ålder får barnet med vissa undantag bestämma själv och domstolen kommer att ge barnets vilja en högre betydelse ju äldre barnet är.

Om barnen är tydliga i sin vilja och även kan motivera varför de vill ha det på ett visst sätt så brukar domstolen lyssna. Under en process om barns vårdad, boende och umgänge kommer inte barnen själva att vara med i domstolen. I stället kommer tingsrätten att be socialtjänsten att tala med barnen. De kommer sen skriftligen att redogöra för sina samtal med barnen till tingsrätten.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons