Annons

Tandläkarens dröm: Zlatan hjälper barn med tandhälsa

Barns och ungdomars tandhälsa blir bättre – men fortfarande finns ojämlikheter mellan Stockholms stadsdelar. I bland annat Rinkeby-Kista och Skärholmen är karies bland treåringar och nittonåringar betydligt vanligare än innanför tullarna. Det visar SvD:s karieskarta.

Under strecket
Publicerad
Foto: Claudio Bresciani, Ringo H.W. Chiu/ TTBild 1 av 3

Övertandläkaren Maria Anderson och tandsköterskan Mary Grace Sabado undersöker Venicio Maluenda. Han har tidigare haft stora problem med karies, men efter dagens uppföljning visar det sig att noggrann tandborstning givit effekt och tänderna är i bra skick.

Foto: Bezav MahmodBild 2 av 3

Elever i Lilholmsskolan pratar tandvård.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 3 av 3
Foto: Claudio Bresciani, Ringo H.W. Chiu/ TTBild 1 av 1
Efter reklamen visas:
Hur ska barn få färre hål i tänderna?
Foto: Claudio Bresciani, Ringo H.W. Chiu/ TT

Tandhälsan är mycket starkt socioekonomiskt förknippad. Just karies, hål i tänderna, är en av de sjukdomar som påverkas mest av sociala faktorer, enligt Göran Dahllöf, professor vid avdelningen för pedodonti på Karolinska institutet.

Inkomst, utbildning, bakgrund och attityd – men även föräldrars tro på sin förmåga att sköta sina barns tänder, är omständigheter som påverkar.

– Alla sjukdomar har en social gradient, eftersom att mycket av vår hälsa beror på sättet vi lever och vilka förutsättningar vi har. Men redan vid två–, treårsåldern kan vi se att skillnaderna är väldigt stora. Sen ökar det ju äldre man blir, säger han.

Har man inte så vassa och effektiva metoder för riskgrupperna så är det inte så himla enkelt,

Annons
Annons

Övertandläkaren Maria Anderson och tandsköterskan Mary Grace Sabado undersöker Venicio Maluenda. Han har tidigare haft stora problem med karies, men efter dagens uppföljning visar det sig att noggrann tandborstning givit effekt och tänderna är i bra skick.

Foto: Bezav MahmodBild 1 av 1

SvD uppmärksammade klyftorna redan 2011. Några särskilt utsatta områden var och är fortfarande Rinkeby-Kista, Skärholmen och Spånga-Tensta.

• 2011 hade mer än sju procent av treåringarna kariesskadade tänder i de tre områdena.

• I folktandvårdens nya siffror för 2017, har den största förändringen skett i Rinkeby-Kista. Där har andelen treåringar med kariesskadade tänder minskat med drygt 3,5 procentenheter – men i Spånga-Tensta har det samtidigt ökat med 0,7 procentenheter.

– Det är inte riktigt klarlagt vad det beror på. Men har man inte så vassa och effektiva metoder för riskgrupperna så är det inte så himla enkelt, säger Göran Dahllöf.

Övertandläkaren Maria Anderson och tandsköterskan Mary Grace Sabado undersöker Venicio Maluenda. Han har tidigare haft stora problem med karies, men efter dagens uppföljning visar det sig att noggrann tandborstning givit effekt och tänderna är i bra skick.
Övertandläkaren Maria Anderson och tandsköterskan Mary Grace Sabado undersöker Venicio Maluenda. Han har tidigare haft stora problem med karies, men efter dagens uppföljning visar det sig att noggrann tandborstning givit effekt och tänderna är i bra skick. Foto: Bezav Mahmod

Genom åren har Folktandvården testat olika metoder för att nå de största riskgrupperna. Bland annat har Stockholm delats upp i fyra så kallade vårdbehovsområden, där sämst tandhälsa finns i område tre och fyra. I dessa områden, som omfattar ungefär 4 500 personer, får klinikerna mer resurser – dels för att till exempel kalla in barnen tidigare, dels för att reparera redan skadade tänder.

Annons
Annons

Elever i Lilholmsskolan pratar tandvård.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1

2004 införde även Folktandvården i Stockholm det så kallade kariespreventionsprogrammet, med fokus på de åldersgrupper som löper störst risk att drabbas av sjukdomen. Bland annat kommer fluorgubbar och fluortanter ut till förskoleklasser och femteårsklasser för att tala om tandhälsa. I de mest utsatta områdena får barnen dessutom skölja med fluor.

Klass 5B på Lillholmsskolan i Skärholmen är en av alla de skolor som fått besök av Folktandvården under det gångna året. När SvD träffar klassen är flourbesöken över för säsongen, men barnen har tagit till sig både ett och annat om tandborstning.

”Min mamma brukar säga att det är jätteviktigt att borsta tänderna”, säger en elev.

”De rekommenderade vuxentandkräm, eftersom det är mer fluor i den”, säger en annan.

Elever i Lilholmsskolan pratar tandvård.
Elever i Lilholmsskolan pratar tandvård. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Kariespreventionsprogrammet har haft viss effekt. Men det största problemet är fortsatt att nå ut till de verkliga riskgrupperna.

Delar av barnen i vårdbehovsområde tre och fyra var med i projektet ”Stop Caries Stockholm”, där hälften fick vanlig tandvård och hälften fick ta del av extra insatser. Bland annat fick den andra gruppen göra två besök per år hos tandläkaren istället för ett, samt fick sina tänder lackade med fluor redan vid ett års ålder.

Det bästa skulle vara om man fick med Zlatan, eftersom att han har ett så fint leende.

Annons
Annons

– Vi såg faktiskt ingen utmärkande skillnad mellan de som fått det de brukar få och de här extrainsatserna. Slutsatsen var att det inte var effektivt med de här extrainsatserna – eftersom det inte tillförde någonting. Dessutom var det inte heller kostnadseffektivt, säger Maria Anderson, övertandläkare vid Folktandvården i Stockholm, som gjorde en avhandling baserat på studien.

Hon tror istället att större samverkan mellan olika vårdsinstanser, framför allt barnhälsovården, kan ha bättre effekt. I det så kallade Rinkebyprojektet gör barnavårdcentralen bland annat extra hembesök i utsatta områden och ger viktig information kring barnets hälsa.

– Tanken är att man ska samarbeta på samma sätt i samband med tandvårdsinformation också. För att information ska nå fram är relationsskapandet viktigt, och när man pratar om andra goda vanor ska man lyfta det som går ihop med tandhälsan också, säger hon.

För att nå ut till de lite äldre ungdomarna har hon haft en särskild tanke om vem som skulle kunna sprida kunskap om att sköta sina tänder: Zlatan Ibrahimovic.

– Hur har han gjort? Skulle han vilja berätta om det? På något sätt tror jag det varit viktigt för honom, säger hon.

I ett internationellt perspektiv har det svenska folket en mycket god tandhälsa. Sett över en längre period har också andelen kariesskadade tänder sjunkit i nästan samtliga åldergrupper i Stockholms vårdbehovsområden.

– Men jag tror vi kan komma ner ytterligare, säger Maria Anderson.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons