Annons

Storvinst för Swedbank – men utdelningen sänks

Swedbank presenterar delårssiffror. Arkivbild.
Swedbank presenterar delårssiffror. Arkivbild. Foto: Tomas Oneborg

Swedbanks vinst var högre än väntat i det fjärde kvartalet, men det viktiga räntenettot var något lägre än väntat. Konkurrensen för svenska bolån har ökat, vilket tynger räntenettot.

Under strecket
Olof Swahnberg , Nyhetsbyrån TT
Publicerad

Swedbanks aktiekurs stiger i den inledande handeln på tisdagen med runt 4 procent, jämfört med en uppgång för index på Stockholmsbörsen med 0,8 procent.

Räntenettot om 6,4 miljarder kronor i det fjärde kvartalet är knappt 100 miljoner kronor lägre än väntat. Samtidigt är vinsten från finansiella transaktioner, som landade på 1,2 miljarder kronor, 666 miljoner kronor högre än väntat enligt Infront Datas sammanställning av analytikernas förväntningar.

”Vi avslutade året med ett något svagare resultat än förra kvartalet. Intäkterna växte, men kostnaderna och kreditförlusterna var också högre”, skriver vd Jens Henriksson i bokslutsrapporten.

”Konkurrensen i svenska bolånemarknaden har ökat ytterligare vilket återspeglas i räntenettot som tyngdes av lägre bolånemarginaler. Även utlåningsvolymerna var lägre till följd av ökad konkurrens och negativa valutaeffekter”, fortsätter han.

Vid första anblicken innebär rapporten att Swedbanks vinst visserligen var högre än väntat men det är poster av relativt ”låg kvalitet” som ligger bakom, uppger Lars Söderfjell, portföljförvaltare på Ålandsbanken.

Annons
Annons

– Resultatet från finansiella transaktioner uppväger högre kreditförluster. Räntenetto i underkant av konsensus, provisioner lite bättre. Bra uppbyggnad av kapital, utdelningen bättre än befarat, säger Lars Söderfjell.

Swedbanks rörelsevinst på 5 401 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2019 var högre än väntade 5 279 miljoner kronor.

Utdelningen sänks samtidigt till 8,80 kronor från 14,20 kronor ett år tidigare – men var högre än väntade 8,48 kronor.

”Kostnaderna ökade i kvartalet främst med anledning av utredningarna kring bankens arbete mot penningtvätt. Kreditförlusterna var också högre och avsåg främst ytterligare reserveringar på tidigare kända oljerelaterade problemengagemang”, skriver vd Jens Henriksson.

Gällande det åtgärdsprogram mot penningtvätt som Swedbank tidigare sjösatt, skriver Jens Henriksson:

”Det åtgärdsprogram som presenterades i samband med rapporten för det tredje kvartalet löper på som planerat. Vid årsskiftet omfattade programmet 152 initiativ av vilka 67 var slutförda”.

Han skriver att åtgärdsprogrammet till stora delar ska slutföras under 2020.

Det råder, enligt Jens Henriksson, osäkerhet om Swedbank kommer att få böter på grund av brister i arbetet mot penningtvätt och i så fall hur höga böterna blir, rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Både de svenska och estniska finansinspektionerna kommer i mars att presentera sina slutsatser kring om Swedbank har gjort några regelverksbrott. Strax därefter väntas även den utredning som genomförs av advokatfirman Clifford Chance presenteras.

– Tack vare den solida kapitalpositionen och den starka kapitalgenerering som finns i banken kommer vi att kunna hantera eventuella böter från finansinspektionerna, behålla vårt utdelningsmål och samtidigt utveckla banken, sade Swedbank-chefen till reportrar.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons