Annons

”Helt rätt att vården av endometrios centreras”

Ur patientens perspektiv är det bättre om en läkare har femtio avancerade operationer än två på ett år, säger Anneli Jördens, överläkare på Kvinnokliniken på Södersjukhuset i Stockholm.
Ur patientens perspektiv är det bättre om en läkare har femtio avancerade operationer än två på ett år, säger Anneli Jördens, överläkare på Kvinnokliniken på Södersjukhuset i Stockholm. Foto: Tomas Oneborg

Kvinnor med svår endometrios ska få vård på Södersjukhuset om Socialstyrelsen godkänner Region Stockholms ansökan. Överläkare Anneli Jördens, på Södersjukhuset, är positiv.

– Det helt rätt att den här kirurgin läggs på få enheter.

Under strecket
Publicerad

Södersjukhuset.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1

Sex timmar – så lång tid kan de allra mest avancerade endometrios-operationerna ta. De garanterar inte att patienten blir smärtfri, men många blir det efter år av kraftiga smärtor som debuterat i samband med mens.

I dag utför ett 30-tal enheter i Sverige avancerade endometrios-operationer. Nu ska enheterna bli fem och Region Stockholm vill bli en av dem. Därför ansöker regionen nu om att få ansvara för uppdraget i framtiden. Planen är att vården ska centraliseras till Södersjukhuset.

Just nu pågår en stor reform inom svensk sjukvård där högspecialiserad vård koncentreras till färre platser. Regionerna måste själv ansöka om att få erbjuda den avancerade vården. Vilka som får uppdraget bestämmer Socialstyrelsens nämnd för nationell högspecialiserad vård.

Endometrios är ett av de första områdena som man nu kan ansöka om.

– Vi har kompetensen inom regionen och vi tycker det är viktigt att vi samlar den. Ju oftare en läkare gör en behandling, desto skickligare blir de. Det är också bra för patienten, säger Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd i Region Stockholm.

Annons
Annons

Södersjukhuset.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1

Överläkare Anneli Jördens på Kvinnosjukvård och förlossning på Södersjukhuset välkomnar planen på centralisering.

– Vi som ser och opererar många endometriospatienter ser att avancerad endometrioskirurgi många gånger är jämförbart med tumörkirurgi i svårighetsgrad. Det är helt rätt att den här kirurgin läggs på få enheter, och inte på varje kvinnoklinik i landet, säger Jördens.

I dag beräknas 125 000 kvinnor lida av någon typ av endometrios. Den vanligaste symtomen är väldigt kraftig mensvärk. De flesta klarar sig med medicinering. Men 12 500 beräknas ha en svårare form av sjukdomen och av dessa räknar Socialstyrelsen med att kring 250 personer behöver ta om hand vid nationella enheter.

Södersjukhuset.
Södersjukhuset. Foto: Tomas Oneborg

Södersjukhusets kvinnoklinik gör flest högspecialiserade endometrios-operationer i regionen, 60 stycken i år. Flera av dem är Anneli Jördens patienter. Ett kirurgiskt ingrepp kan bli aktuellt om man har svåra smärtor och till exempel svårt att gå på toaletten.

En av Region Stockholms motiveringar till varför Södersjukhuset är bäst lämpat för uppdraget är sjukhusets starka samarbete med kolorektalkirurger och urologer. De har också utvecklat den robotassisterade kirurgin som kan användas i de svåraste fallen när en klassisk titthålsoperation inte räcker till.

Annons
Annons

Förändringen är alltså tänkt att ge patienterna bättre vård. Men den kan också innebära att en del patienter får resa längre. Men Jördens tror att fördelarna som förändringen innebär, som leder till att patienterna klarar sig med färre operationer, väger upp den längre restiden.

Endometrios är en komplex sjukdom som kan ge kronisk smärta. Det kan i sin tur leda till ett beroende av starka smärtstillande preparat. Kunskapsutbytet om hur sjukdomen behandlas bäst måste fortsätta, säger Anneli Jördens.

– Vi vill att patienterna ska få bra smärtlindring, men försöker jobba med andra metoder främst, till exempel fysioterapi, icke beroende- framkallande läkemedel, psykolog med KBT-kunskap och smärtrehabilitering.

Region Stockholm vill också att Karolinska universitetssjukhuset ska bli det enda sjukhuset i landet som ger vård vid de svåraste formerna av trofoblastsjukdomar, som är tumörer som drabbar gravida kvinnor, och Exit-kirurgi i Sverige. Exit-kirurgi är ett ingrepp som görs i samband med födsel på barn för att säkra lufttillförseln på barn med stora halstumörer. Det är mycket ovanligt och utförs bara ett fåtal gånger per år i hela landet.

De senaste veckornas varsel på sammanlagt 900 tjänster på Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset påverkar inte satsningen, enligt Ella Bohlin.

– Det är en annan process, säger Bohlin och tillägger att pengarna ska tas från Region Stockholms befintliga budgetramar eftersom staten inte skjutit till pengar i nuläget.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons