Annons

Bättre överviktig och aktiv än smal och inaktiv?

13 december. Överviktig och frisk, går den ekvationen ihop? Myter och påståenden avfärdas eller bekräftas av Linda Bakkman varje dag fram till jul i Näringsfysiologens mytkalender.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 2
Bild 2 av 2

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Så länge man är frisk och rör på sig spelar väl inte lite extrakilon någon roll, eller?

Det finns studier där man uppmätt normala värden på allt från blodfetter till blodtryck och insulinresistens hos överviktiga och feta personer, så det är fullt möjligt att vara överviktig och frisk.

Samtidigt blir även många normalviktiga sjuka och normalvikt ger på intet sätt immunitet mot sjukdom. Det är dock ovanligare att hitta kombinationen överviktig och frisk än normalviktig och frisk.

För sjukdomsrisken spelar det också stor roll hur omfattande övervikten är, vad den består av och var på kroppen den är lokaliserad. Bukfett associeras med den största risken för ohälsa.

Övervikt, som i sig självt ökar risken för ohälsa, ökar med andra ord även risken för inaktivitet.

Annons
Annons

Det bör också påtalas att hälsa inte är statiskt. Att vara överviktig och frisk i dag kan fortfarande innebära en ökad sjukdomsrisk i framtiden. Av den anledningen kan man kan ifrågasätta begreppet ”överviktig och frisk”, åtminstone så länge övervikten är betydande.

Friska individer med ett BMI på 30 eller över – det som medicinskt klassas som fetma – uppvisar till exempel en mycket högre risk än normalviktiga friska att utveckla diabetes och hjärt- kärlsjukdom på några års sikt. Dessutom ökar risken för förtida död hos friska personer med ett BMI på 30 eller över. Övervikt med ett BMI på 25–30 tycks däremot snarare minska risken att dö i förtid.

Överviktiga personer är generellt sett mindre fysiskt aktiva än normalviktiga. Forskning pekar dock på att övervikten är det som orsakar inaktiviteten, inte vice versa. Övervikt, som i sig självt ökar risken för ohälsa, ökar med andra ord även risken för inaktivitet. På så vis adderas två riskfaktorer till varandra.

Men att vara aktiv är väl ändå viktigast? Det framhålls ofta att det är en fördel att vara rund och vältränad snarare än smal och stillasittande. Forskningen är dock inte helt entydig. En amerikansk observationsstudie på nära 22 000 personer visade att överviktiga män med bra kondition löper en lägre risk för hjärtkärlsjukdom och förtida död än otränade normalviktiga män.

Svensk forskning på drygt 740 000 män i samband med mönstring har dock gett rakt motsatt resultat: de överviktiga män som hade bäst kondition löpte enligt den studien en betydligt större risk att få en hjärtinfarkt senare i livet än de sämst tränade normalviktiga.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

Slutsats:

Nja, påståendet är tveksamt

För den som är överviktig och inaktiv kommer både viktminskning och träning att minska risken för ohälsa.

Det är fullt möjligt att vara överviktig och samtidigt uppvisa normala värden. Alla som är överviktiga är inte sjuka eller kommer att dö i förtid. Men den förhöjda risken för ohälsa och framtida ohälsa är tydlig med en betydande övervikt.

Inte heller går det att säga att övervikt är ofarligt för oss så länge vi är fysiskt aktiva och tränar. För den som är överviktig och inaktiv kommer både viktminskning och träning att minska risken för ohälsa. Men mycket tyder på att aktiviteten i sig inte tar ut ohälsorisken som förknippas med övervikt.

Viktigt att påpeka i sammanhanget är att även undervikt innebär risk för ohälsa. En kombination av normalvikt och god fysik är det bästa.

 

Näringsfysiologens mytkalender den 14 december 07.00:
Mättar flytande kalorier sämre än fasta?

 

Missat tidigare ”luckor”? Alla finns på samlingssidan och här är de tre första:

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons