Annons

Bedömare om ekonomiska läget: ”Tydlig avmattning”

Trots en nedreviderad tillväxtprognos från Magdalena Andersson (S) finns det ekonomer som menar att regeringens prognos är väl optimistisk. Även arbetslösheten är målad i ljusare toner än vad som är rimligt.

Under strecket
Publicerad

Magdalena Andersson, finansminister, med övergångsbudgeten.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Källa Finansdepartementet

Foto: Grafik Alexander Rauscher

Källa Finansdepartementet

Foto: Grafik Alexander Rauscher

Källa Finansdepartementet

Foto: Grafik Alexander Rauscher

Cecilia Hermansson, forskare på KTH.

Foto: Tomas Oneborg

Källa Finansdepartementet

Foto: Grafik Alexander Rauscher

Anna Breman, chefsekonom Swedbank

Foto: Anders Ahlgren

Magdalena Andersson, finansminister, med övergångsbudgeten.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Källa Finansdepartementet

Foto: Grafik Alexander Rauscher
Magdalena Andersson, finansminister, med övergångsbudgeten.
Magdalena Andersson, finansminister, med övergångsbudgeten. Foto: Pontus Lundahl/TT

Prognosen om Sveriges framtida tillväxt är nedreviderad i regeringens övergångsbudget. Tidigare i den förra budgeten bedömde man att BNP skulle växa med 2,3 procent under 2020. Men nu räknar man istället med att tillväxten hamnar klart lägre, på 1,6 procent. För nästa år, 2019 prognostiserar regeringen med en tillväxt på 2,1 procent.

Men den siffran är för optimistisk, anser Swedbanks chefsekonom Anna Breman.

– Den ligger lite över vad vi kan förvänta oss nästa år. Vi ser ändå en ganska tydlig avmattning i Sverige. I vår prognos räknar vi med en tillväxt på 1,9 procent, säger Anna Breman.

Källa Finansdepartementet
Källa Finansdepartementet Foto: Grafik Alexander Rauscher
Annons
Annons

Källa Finansdepartementet

Foto: Grafik Alexander Rauscher

Källa Finansdepartementet

Foto: Grafik Alexander Rauscher

Hon menar att de fem miljarder kronor som tidigare utlovats till kommuner med stora utgifter för välfärd men nu uteblir skapar en osäkerhet. Uteblivna pengar kan göra kommunerna mer försiktiga, där de avstår satsningar eller rent av göra neddragningar.

– Man ska komma ihåg att kommuner är stora arbetsgivare, säger hon och tillägger att generellt blir övergångsbudgeten mer åtstramande än vad man hade förväntat sig i ett mer normalt politiskt läge.

Källa Finansdepartementet
Källa Finansdepartementet Foto: Grafik Alexander Rauscher

Även bland ekonomerna på Nordea finns en farhåga för att en tillväxt på 2,1 procent nästa år kan vara högt räknat.

– Den är inte orimlig, men pekar åt det optimistiska hållet. Det finns frågetecken kring hushållens konsumtion och vi ser en fortsatt kräftgång i exporten. Det är svårt att bedöma var detta tar vägen, en osäkerhet smyger sig in, säger Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.

Källa Finansdepartementet
Källa Finansdepartementet Foto: Grafik Alexander Rauscher

John Hassler, tidigare ordförande i Finanspolitiska rådet och professor vid Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet, konstaterar att regeringens prognos i övergångsbudgeten är i linje med Konjunkturinstitutet och förfaller vara realistisk.

Annons
Annons

Cecilia Hermansson, forskare på KTH.

Foto: Tomas Oneborg

Källa Finansdepartementet

Foto: Grafik Alexander Rauscher

Anna Breman, chefsekonom Swedbank

Foto: Anders Ahlgren

Men han menar att utvecklingen i BNP per person fortsätter att vara historiskt låg.

– Det illustrerar en brist på strukturella reformer som gör det svårt för Sverige att växa. När Sverige kör så det ryker går det ändå långsamt och vi riskerar att bli omkörda, säger John Hassler.

Cecilia Hermansson, forskare på KTH.
Cecilia Hermansson, forskare på KTH. Foto: Tomas Oneborg

Även Cecilia Hermansson, forskare på KTH, anser att det finns ett stort behov av reformer.

– En ny regering måste tänka mer kring strukturpolitik än tillväxtsiffror, säger hon och tillägger att det är rimligt att att svensk ekonomi växer långsammare framöver när konjunkturen mattas i Europa och Asien, och även spås minska i USA.

– Tillväxtprognosen är ganska rimlig. Några tiondelar hit eller dit spelar mindre roll.

Cecilia Hermansson menar att det är högt tid att reformera både arbetsmarknaden, för att få till bättre matchning, och bostadsmarknaden, så att unga tar sig in enklare.

– Man bör jobba med marknaders funktionssätt, sådant som kan stärka produktiviteten i svensk ekonomi, eftersom den är dämpad.

Källa Finansdepartementet
Källa Finansdepartementet Foto: Grafik Alexander Rauscher

Regeringen spår i övergångsbudgeten att arbetslösheten hamnar på 6,4 procent och att den sedan ligger kvar på samma nivå under de kommande två åren. Men den bedömningen gör inte Cecilia Hermansson, som istället tror att arbetslösheten stiger.

– Med en något svagare konjunktur så skulle jag förvänta mig att siffrorna kan öka något. Alltfler som ska ut på arbetsmarknaden de kommande åren och den strukturella arbetslösheten kommer att vara väldigt hög, säger hon.

Anna Breman, chefsekonom Swedbank
Anna Breman, chefsekonom Swedbank Foto: Anders Ahlgren
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons