Annons

Per Gudmundson:Befria trossamfunden från politikerna

Statsvetarprofessorn Ulf Bjereld och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).
Statsvetarprofessorn Ulf Bjereld och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP). Foto: Hossein Salmanzadeh/TT
Under strecket
Publicerad

Ska genusideologin genomsyra universiteten, eller ska vi ha fri forskning? Ska museerna indoktrinera besökarna i för dagen gångbara värderingar, eller ska institutionerna vårda vårt historiska arv? Ska kulturlivet vara politiskt korrekt, eller ska konsten vara fri att utforska alla sidor av det mänskliga?

Det senaste året har politiseringen ifrågasatts, inte minst tack vare artiklar här i SvD av bland andra Ola Wong och Ivar Arpi. En lång rad röster har trätt fram, även från oväntat håll, för att försvara friheten mot välmenande klåfingrighet.

Men på ett område tycks vi gå i motsatt riktning: religionen. I förra veckan presenterades ”Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige” (SOU 2018:18), en utredning ledd av professor Ulf Bjereld. Uppdraget har bland annat varit att ta fram förtydligade krav på ”demokratiska värderingar” i berörda religiösa församlingar.

Utredningen föreslår att statsstöd ska kunna vägras ”trossamfund som uppmanar till att inte följa svensk lag, svika medborgerliga skyldigheter eller inte hörsamma myndigheters påbud”.

Annons
Annons

Det går att föreställa sig en rad situationer där ”medborgerliga skyldigheter” eller ”myndigheters påbud” inte stämmer överens med den religiösa övertygelsen. Under det gångna seklet har det gällt vapenvägran, kvinnorepresentation eller att gömma flyktingar. Frågor för framtiden saknas inte heller, såsom omskärelse, rituell slakt eller synen på kön och sexualitet.

Men här vill utredningen alltså låta staten sätta tumskruvar på församlingarna.

Det märkliga är att förslaget knappt mötts av någon frihetlig kritik. Ett undantag är dock SvD:s kulturskribent Sofia Lilly Jönsson, som skriver på sin blogg att ”Den politisering som under lång tid, i stort sett hela 1900-talet, skett inom Svenska kyrkan ska alltså genomföras också i de andra samfunden” (18/3). I övrigt tycks debattörerna snarare vilja ha mer av styrning, inte mindre.

Om staten vill försäkra sig om att inget stöd går till antidemokratiska krafter, finns en lösning. Det är att sluta ge bidrag över huvud taget till trossamfunden.

Skönhetstävling om ”värderingar” kommer inte att leda rätt.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons