Annons

Vanligt upprätta varsin framtidsfullmakt

I er situation är det vanligt att upprätta varsin framtidsfullmakt, upplyser advokat Caroline Elander Knip. Illustration: Thomas Molén
I er situation är det vanligt att upprätta varsin framtidsfullmakt, upplyser advokat Caroline Elander Knip. Illustration: Thomas Molén Foto: SvD

Hur väljer jag vem som ska få fatta rättsliga beslut åt mig om jag blir sjuk? Och kan jag välja flera personer? Advokat Caroline Elander Knip, SvD:s expert inom familjerätt och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.

Under strecket
Publicerad

Fråga: Vi är ett gift par i 73 och 76 års ålder och har en enda son, 43 år gammal. Sonen har en sambo och två barn tillsammans med henne. De är de enda nära släktingar vi har.

På grund av vår ålder börjar vi fundera på hur vi skall ordna det inför eventuella, framtida händelser i fall vi på grund av sjukdom eller liknande förhållanden inte kan ta hand om våra egna angelägenheter. Vi läste att från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter.

Men hur blir det i vårt fall? Behöver vi skriva framtidsfullmakter eller andra dokument för varandra i fall någon av oss blir så sjuk att den inte längre kan ta hand om sina angelägenheter eller ska vi båda, var för sig, skriva en framtidsfullmakt för vår son för att företräda oss när det skulle behövas?

I ert fall kan det vara en god idé att du och din man i första hand utser varandra och i andra hand er son.

Caroline Elander Knip: En framtidsfullmakt är ett dokument som ger en annan person eller andra personer rätt att fatta beslut och vidta ett antal angivna rättshandlingar för fullmaktsgivarens räkning om fullmaktsgivaren blir sjuk och inte längre själv kan genomföra åtgärderna. Ett ofta använt exempel är när fullmaktsgivaren drabbas av demens eller liknande som gör att han eller hon inte längre kan underteckna en giltig fullmakt.

Annons
Annons

I er situation är det vanligt att upprätta varsin framtidsfullmakt. Många äkta makar och sambos undertecknar varsin framtidsfullmakt med rätt för den andra att vidta åtgärder om den ena maken eller sambon på grund av sjukdom eller annat blir varaktigt förhindrad därtill.

Om ni har helt gemensam ekonomi och gemensam tillgång till konton och liknande kanske löpande räkningar kan fortsätta att betalas även om en av er skulle bli sjuk. Det kan dock uppstå situationer såsom vid försäljning av fastighet eller bostadsrätt och olika myndighetskontakter då det ändå kan bli problem om en av er inte längre kan företräda sig själv. I dessa fall kan en framtidsfullmakt utgöra ett bra och enklare alternativ än att ansöka om en god man.

I framtidsfullmakten regleras vanligtvis dels vem eller vilka som bestämmer när den ska börja gälla, dels vilka rättshandlingar som fullmaktshavaren får vidta. Det är också möjligt att ange en alternativ person om den person man i första hand önskar själv har förhinder. I ert fall kan det vara en god idé att du och din man i första hand utser varandra och i andra hand er son.

Då framtidsfullmakter kan omfatta betydligt mer än det som anges ovan och då behovet skiljer sig åt från person till person rekommenderar jag er att kontakta en jurist eller advokat vid upprättandet av fullmakten.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons