Annons

Torbjörn Isacson:Behövlig chock i Nordea – och det kommer mer

Frank Vang-Jensen, vd för Nordea.
Frank Vang-Jensen, vd för Nordea. Foto: Tomas Oneborg

Nordea chockar med att ta strukturkostnader på 14 miljarder kronor. Med ny ordförande och vd på plats är det tydligt att gamla försyndelser ska städas ut. Det är på tiden.

Under strecket
Publicerad

Att tredje kvartalet skulle bli ett städkvartal för storbankerna låg onekligen i korten. Men Handelsbankens besked att man ska dra sig ur en rad verksamheter bleknar fullständigt när Nordea slår till med massiva nedskrivningar och nya finansiella mål.

Nedskrivningarna på 14 miljarder kronor rymmer en rad poster, från IT-tillgångar, omstruktureringar, aktieförsäljningar och avsättningar för kreditförluster.

Torsdagsmorgonens besked får den överlägsna attityd som Nordeas storägare och nyligen avgångne styrelseordförande Björn Wahlroos gjort till sitt signum att verka absurd. Med Torbjörn Magnusson, som bemöter omgivningen på ett annat sätt som ny ordförande, och Frank Vang-Jensen som ny vd är det på många sätt ett nytt Nordea som ställs inför aktiemarknad, kunder, personal och övriga samhället.

Torsdagsmorgonens besked från Nordea tyder onekligen på en tillnyktring

En så pass stor förändring på högsta nivå leder visserligen ofta till att städkvasten kommer fram och gärna används rejält för att skapa bättre förutsättningar att visa bra resultat framöver. Men det är uppenbart inte enbart interna beslut som ligger bakom de massiva nedskrivningarna. Nordea skriver exempelvis i rapporten att man haft ”en löpande dialog med ECB”. Med tanke på att utsikterna dämpats i vissa sektorer i näringslivet under det tredje kvartalet, utökar banken sina avsättningar för kreditförluster med 2,5 miljarder kronor.

Annons
Annons

Det kommer som väntat att svida rejält för personalen också. När Handelsbanken räknar med att det ska kosta 900 miljoner kronor att dra ned verksamhet så drar, det förvisso betydligt större, Nordea till med cirka 2,2 miljarder kronor.

Sammantaget ger det en rörelseförlust på cirka 4,5 miljarder kronor.

Banken kommer som förväntat också med nya finansiella mål. Bland annat ändras den höga utdelningen, som tidigare var tänkt att öka årligen, till att ligga på 60-70 procent av resultatet. Dessutom ökar Nordea sina kapitalbuffert från 40-120 punkter över regelkravet till 150-200 punkter.

Den sänkta takten på utdelningar och höjda kapitalbufferten ger båda Nordea lite bättre motståndskraft mot de sämre tider som nu kommer. Men utdelningen är fortsatt hög. Swedbank sänkte tidigare i år sin utdelningspolicy från 75 procent till 50 procent för att ”stärka bankens kapitalposition.”

Även om aktiemarknaden reagerar negativt på att Nordeas direktavkastning sjunker rejält mot den förväntade, så är det långsiktigt nödvändigt att hålla en mer rimlig utdelningsnivå, och se till att balansräkningen är stark.

Torsdagsmorgonens besked från Nordea tyder onekligen på en tillnyktring. Men det är långt ifrån över med detta. I takt med tuffare tider i omgivningen lär det krävas ytterligare grepp i Nordea.

Och det är en sak att dra fram omstruktureringskostnader och ställa upp finansiella mål, och en annan att verkligen skapa den bank som både ger de nöjda kunder som Nordea talar om, vettig lönsamhet och finansiell stabilitet.

På fredagen håller Nordea kapitalmarknadsdag i en finanshuvudstad som också kämpar för sin position framöver. Men det är inte första gången som Nordea presenterar nya fina mål i London. För några år sedan talade exempelvis dåvarande vd Christian Clausen om vilken fin utgångspunkt Nordea hade för att skapa ”framtidens relationsbank”, som både skulle fortsätta investera i risk och compliance och ha bättre avkastning på eget kapital än snittet av de nordiska konkurrenterna.

Relationen med kunderna har sedan dess många gånger varit allt annat än god. Risk- och compliancesystemen måste fortsatt utvecklas efter den penningtvättshärva som exploderat efter den kapitalmarknadsdagen. Och avkastningen på eget kapital ligger både under de nordiska konkurrenterna och det färska målet på 10 procent på eget kapital. Även detta är högt i en miljö med minusräntor, fallande konjunktur och hårdnande konkurrens.

Men med den nya ledningstoppen är förutsättningarna att ta tag i problemen i vart fall bättre än tidigare.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons