Annons

”Beklagligt att värnskatten är kvar i M/KD-budget”

Den budget som nu gått igenom tar några steg i rätt riktning, men mycket mer behöver göras. En ny regering behöver – utöver M och KD – innehålla L och C, skriver Christian Ekström, vd Skattebetalarna.

Under strecket
Publicerad

Christian Ekström skriver att den riktigt hårda kritiken mot budgeten är att Moderaterna och Kristdemokraterna inte tagit bort utfasningen av jobbskatteavdraget.

Foto: Tomas Oneborg, Magnus Glans Bild 1 av 2

Christian Ekström.

Foto: Magnus Glans Bild 2 av 2

Christian Ekström skriver att den riktigt hårda kritiken mot budgeten är att Moderaterna och Kristdemokraterna inte tagit bort utfasningen av jobbskatteavdraget.

Foto: Tomas Oneborg, Magnus Glans Bild 1 av 1
 Christian Ekström skriver att den riktigt hårda kritiken mot budgeten är att Moderaterna och Kristdemokraterna inte tagit bort utfasningen av jobbskatteavdraget.
Christian Ekström skriver att den riktigt hårda kritiken mot budgeten är att Moderaterna och Kristdemokraterna inte tagit bort utfasningen av jobbskatteavdraget. Foto: Tomas Oneborg, Magnus Glans

DEBATT | HÖSTBUDGETEN

Som väntat har nu den budgetreservation som Moderaterna och Kristdemokraterna lagt fram tillsammans röstats igenom i riksdagen. Ännu återstår att få på plats en ny regering, men vi kan i alla fall konstatera att ett steg i rätt riktning har tagits. Med M/KD-budgeten börjar nämligen Sveriges höga skatter sänkas, vilket inte är en dag för tidigt.

Förstärkningen av jobbskatteavdraget och höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt innebär sänkt skatt för alla som arbetar och att färre får betala världens högsta marginalskatter. Det är betydelsefullt för svensk ekonomi, men också rättvist. Däremot är det beklagligt att budgeten inte börjar montera ner marginalskatterna, exempelvis genom att avskaffa värnskatten. En åtgärd som efterfrågats av en förkrossande majoritet ekonomer och experter eftersom den är så skadlig för ekonomin. Dessutom verkar ett avskaffande av värnskatten ha varit aktuellt i regeringsförhandlingarna mellan Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet och kan därför inte ens anses som särskilt kontroversiellt.

Annons
Annons

Men den riktigt hårda kritiken mot budgeten måste ändå bli att Moderaterna och Kristdemokraterna inte tagit bort utfasningen av jobbskatteavdraget. Utfasningen infördes av regeringen Löfven och har av Finanspolitiska rådet dömts ut som en skattehöjning som gör såväl löntagare som staten fattigare.

Likväl finns det andra inslag i budgeten värda att applådera. Ett sådant är att skatten på pension sänks mer än med övergångsregeringens förslag. Det är klok politik och innebär en ökad trygghet för dem som lämnat arbetslivet bakom sig. En ren rättvisefråga är också att den bisarra indexeringen av bensinskatten bryts. Överbeskattningen av bilister är orimlig, saknar miljömässig grund och är i praktiken en straffskatt för dem som bor på landsbygden eller av andra skäl har stort behov av bil. Samma sak gäller flygskatten. Det är en uselt utformad skatt som redan i utredningsfasen konstaterades vara verkningslös ur miljöhänseende. Dess främsta effekt har varit att flygningar flyttat från Sverige till Danmark.

Viktiga förändringar av mer principiell karaktär i budgeten är att fria avgifter på museer och avdragsrätten för fackföreningsmedlemskap avskaffas. Kultur är viktigt, men att ta bort avgiften har snarare varit ett sätt att subventionera inträde för befintliga besökare än att få fler att ta del av kultur. Och en skattereduktion som baseras på medlemskap i en förening är en minst sagt märklig idé. Nu får fler behålla sina egna pengar. De kan sedan användas till museibesök, medlemskap i facket eller vad än den som tjänat in dem må vilja.

Annons
Annons

Christian Ekström.

Foto: Magnus Glans Bild 1 av 1

En viktig signal är att Jämställdhetsmyndigheten läggs ner. Förhoppningsvis är detta ett första steg i att avpolitisera myndighetsväsendet. Myndighetens arbete har präglats mer av ideologiskt grundad propaganda än av jämställdhetsarbete. Men politik är partiernas uppdrag och att bygga in opinionsbildning i myndighetsväsendet är mycket problematiskt. Här finns mer att göra på ett stort antal myndigheter. Vissa bör helt sonika läggas ner, i andra fall bör verksamheten stramas upp genom tydliga regleringsbrev.

Arbetsförmedlingen får minskade anslag. Det är välkommet. Mindre pengar ska gå till utbildningskontrakt och extratjänster, något som fått Arbetsförmedlingen att vifta med varningsflagga då de menar att nedskärningarna kommer leda till ökad långtidsarbetslöshet och sämre matchning. Men mot bakgrund av myndighetens svaga resultat i form av förmedlade arbeten finns goda skäl att anta att myndighetens anslag kunde minskas ytterligare utan större konsekvenser.

Sammantaget tar den budget som nu gått igenom några steg i rätt riktning, men mångt mer, som inte går att lösas i en budgetreservation, behöver göras. Därför behövs en ny regering som utöver M och KD även bör innehålla L och C. Inte minst på grund av L:s kamp mot värnskatten och C:s arbete för sänkta arbetsgivaravgifter. En minoritetsregering enligt ovan skulle sannolikt få arbeta hårt, ställas inför tuffa avvägningar och tvingas hålla inne med viktiga reformer för att få stöd i kammaren. Kanske skulle det till och med bli omöjligt vid något tillfälle.

Men att inte ens försöka innebär att Sverige går miste om de reformer som krävs för att bygga landet starkt.

Christian Ekström
vd Skattebetalarna

Christian Ekström.
Christian Ekström. Foto: Magnus Glans
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons