Annons

”Klyftorna ökar inte mellan de som har jobb”

Trösklarna måste sänkas – Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv, tror att de enkla jobben är lösningen för att få in nyanlända på arbetsmarknaden.

– Om vi hade samma andel enkla jobb som man har i Danmark skulle vi få över 100 000 nya jobb.

Under strecket
Publicerad

Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.

Foto: Lars Pehrson

Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.

Foto: Lars Pehrson
Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.
Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. Foto: Lars Pehrson

Carola Lemne är på väg att lämna sitt uppdrag som vd för Svenskt Näringsliv. Den posten har hon haft sedan maj 2014 och har därmed tjänstgjort ungefär lika länge som den nuvarande regeringen.

Det är en regering som näringslivet först hade stora förväntningar på men som man uppenbart inte längre är så nöjda med. I en rapport från Svenskt Näringsliv pratar organisationen om att av 92 initiativ regeringen tagit på viktiga områden för företagen har 53 i själva verket skadat näringslivet.

Nu verkar det bli ett osäkert parlamentariskt läge efter valet. Hur påverkar det företagen?

– Det är bekymmersamt eftersom det talar för att det inte då heller blir några större reformer. Och det finns en hel del strukturreformer som redan är försenade och som verkligen borde genomföras nästa mandatperiod.

Annons
Annons

Vad är det för reformer som behövs?

– Vi skulle behöva ett paket kring hela kompetensförsörjningen med hur man kopplar utbildningen på gymnasier och universitet närmare näringslivet. Företagens kompetensförsörjning försvåras också av att bostadsmarknaden är oerhört stel.

– Dessutom behövs hela skattesystemet ses över så att det blir mer konkurrenskraftigt mot omvärlden. Och så behöver vi förenkla arbetskraftsinvandringen och få till regelförenklingar.

Det är väldigt stora frågor. Tror du verkligen politikerna kan lösa dem under nästa mandatperiod?

– Förr eller senare måste de det om Sverige ska behålla sin konkurrenskraft. Frågan är bara om det blir den kommande regeringen eller nästa som får lösa det.

Vi pratar mycket om ökande klyftor i Sverige men klyftorna ökar inte särskilt mycket mellan de som har jobb.

Efter reklamen visas:
4 ekonomiska utmaningar för nästa regering

Vilka politiska åtgärder behövs för att få fler nyanlända i arbete?

– De som kommit har en lägre utbildningsgrad och de har en ålder som gör att det inte går att utbilda ikapp allihop. Då måste man ta till åtgärder som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden.

– Om vi hade samma andel enkla jobb som man har i Danmark skulle vi få över 100 000 nya jobb där man inte behöver någon gymnasieutbildning eller särskild erfarenhet.

Skulle inte lägre lön för enkla jobb leda till ökade klyftor?

– Vi pratar mycket om ökande klyftor i Sverige men klyftorna ökar inte särskilt mycket mellan de som har jobb. Däremot är det växande klyftor mellan de som har ett jobb och de som inte har det.

Vilka förändringar behövs för klimatet?

– Vi måste se över miljöbalken som kom till i en tid när man inte tagit ett helhetsgrepp på hållbarhet. Nu är det svårt att väga olika viktiga saker mot varandra. Jag kan som exempel nämna att vi har ett kraftbolag som inte kan byta turbiner och förbättra produktionen av vattenkraft bara för att de inte kan garantera att det inte någon gång under själva byggtiden blir sämre för miljön.

Hur ska Sverige behålla sin konkurrenskraft?

– Arbetskraftskostnaden är ett problem i vissa branscher. Vi hävdar oss rätt väl på tillverkningssidan däremot är tjänsteexporten ett klart bekymmer. Där hämmar det höga kostnadsläget konkurrenskraften.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons