Annons

Janerik Larsson:Bengt Westerberg om skolan

 2018-03-14 Internationella Engelska Skolan, Täby SvD Affärsbragd 2018 Barbara Bergström, grundare, IES. 
2018-03-14 Internationella Engelska Skolan, Täby SvD Affärsbragd 2018 Barbara Bergström, grundare, IES.  Foto: Emma-Sofia Olsson
Under strecket
Publicerad

I det senaste numret av Frisinnad tidskrift skriver den tidigare folkpartiledaren Bengt Westerberg om ”Utmaningar för socialliberalismen”.

Det finns en punkt i den artikeln som kan komma att dyka upp i årets valrörelse.

Westerberg;

”På en punkt känner jag osäkerhet om vad som är en rimlig socialliberal hållning. Det gäller privatiseringen av skolan. Det är uppenbart att den har bidragit till ökad segregering. Låt mig ta ett konkret exempel. Min egen gamla gymnasieskola i Södertälje ligger centralt i staden, alltså inte i något ”boendesegregerat” område. I dag överstiger andelen ungdomar med utländsk bakgrund 95 procent, vilket är mer än andelen i Södertälje (cirka 60 procent). Ungdomar med svensk bakgrund har flyttat till privatskolor, som naturligtvis också är segregerade, I sådana skolor blir skolan inte den mötesplats för personer med olika bakgrund som jag menar måste vara en av dess viktiga uppgifter. Jag har för egen del inget färdigt svar på frågan hur man som socialliberal ska se på privatiseringen av skolan, men jag tycker frågan är värd en fördjupad diskussion.”

Annons
Annons

Det skolsystem som jag växte upp med - och även Westerberg - innebar att man som elev placerades i den närmaste skolan. Att den ordningen skulle varit mindre segregerande än dagens valfrihetsmodell har jag svårt att se.

Westerbergs påstående att ”privatiseringen av skolan (—) bidragit till ökad segregering” är inte lätt att förena med den ordning som valfrihetssystemet ersatte.

Det avskaffande av valfriheten som socialdemokrater och vänsterpartiet kämpar för i valrörelsen skulle således inte leda till mindre segregering eftersom det i huvudsak är andra faktorer som verkar. Tar man andra exempel än Södertälje är det snarare boendesegregationen i sig som bör diskuteras. Men då kan udden inte vara riktad mot valfriheten.

Finns det andra vägar att uppnå det Westerberg önskar? Ja i USA försökte man under åtskilliga år med början på 60-talet med s k bussning flytta om elever så att man undvek den ordning som bostadsområdenas olika karaktär gett upphov till.

Jag är övertygad om att valfriheten gynnar den svenska skolan. Dess kvalitetsproblem har enligt min uppfattning inte med valfrihetssystemet och etableringen av alternativ till de kommunala skolorna att göra utan tvärtom har konkurrensen fungerat som stimulans till bättre resultat i dessa.

Att det finns möjligheter att hantera sådana problem som nu diskuteras (betygsinflation är ett sådant ämne) ska givetvis inte innebär att man som socialisterna menar skrotar en ordning som på sikt har alla förutsättningar att ge en mer rättvis skola än den som jag en gång gick i.

Under alla omständigheter är det viktigt att diskussionen om den svenska skolan framöver siktar in sig på att förbättra ett utmärkt system. Ett bra bidrag till en sådan diskussion är Barbara och Hans Bergströms bok ”Tough Love” (Ekerlids) som jag tidigare skrivit om.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons