Annons

Peter Alestig:Bensinen måste bort – men vägen dit är kontroversiell

Foto: Pontus Lindahl/TT

Vi kommer aldrig att nå klimatmålen för transportsektorn om inte regeringen skärper styrmedlen – dramatiskt. Det är i det perspektivet man måste se den återinförda höjningen av bensinskatten.

Under strecket
Publicerad

Regeringen är onekligen klämd mellan två starka opinioner när det gäller bensinpriset. På ena sidan: Bensinupprorets hundratusentals medlemmar och alla andra som blir rasande när de tankar sina bilar. På andra sidan: den växande klimatengagerade opinion som ser hur Sverige gör alldeles för lite för att nå de av riksdagen uppsatta klimatmålen.

För omställningen går för långsamt. Det är inte min slutsats – det är regeringens egna experters.

För omställningen går för långsamt. Det är inte min slutsats – det är regeringens egna experters.

När klimatpolitiska rådet, som utvärderar regeringens samlade klimatpolitik, presenterade sin senaste rapport i våras var kritiken mot den förda politiken svidande.

Inte minst på transportområdet har regeringen misslyckats. Fossila drivmedel subventioneras i alltför stor omfattning och omställningen mot fossilfria drivmedel går alltför långsamt (subventionerna sker bland annat genom det reseavdrag som får göras i deklarationen för bilresor).

I nuvarande tempo skulle vi bara nå halvvägs till målet att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast till år 2030 jämfört med år 2010.

Annons
Annons

Klimatpolitiska rådet är inte ensamt om sina slutsatser. Redan för fem år sedan drog Konjunkturinstitutet slutsatsen att bensinpriset måste dubbleras, till runt 42 kronor litern varav 30 kronor är skatt, för att vi ska nå målet till 2030.

Nu nöjer sig alltså regeringen med att återinföra den tidigare planerade höjningen, vilket säkerligen kommer att leda till högljudda protester.

Samtidigt kan det vara värt att komma ihåg att protesterna mot bensinpriset ofta är något fel ute i sina slutsatser. Bensinpriset må vara på rekordnivåer vid pumpen – men i realiteten är det billigare än någonsin att köra sin fossildrivna bil, vilket SvD skrev om i våras. Vi lägger, i snitt, hela 35 procent mindre av vår inkomst på drivmedel nu än för 20 år sedan. Orsaken är dels inflation, dels att våra bilar har blivit betydligt mer bensinsnåla.

Men det är kanske en klen tröst om man har en tajt ekonomi, inte har något annat val än att köra bil till jobbet – och inte har råd att köpa en nyare, snålare bil.

Och just denna motsättning, mellan den väg som klimatpolitiken måste ta och verkligheten för en del svenskar, sätter fingret på den kanske svåraste frågan i omställningen. Att få med sig alla.

Som Klimatpolitiska rådet konstaterar: Sveriges klimatpolitik måste också ”beakta skilda förutsättningar och utjämna negativa fördelningspolitiska effekter, till exempel mellan stad och landsbygd”. Samtidigt som bensinen måste bort helt, inte bara bli 15 öre dyrare. Det är en minst sagt delikat uppgift att hantera för riksdag och regering.

Efter reklamen visas:
Nej, att köra bil har inte blivit dyrare
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons