Annons

Beslutat: Nu tvingas vi jobba längre

Foto: Hasse Holmberg/TT

Pensionsåldern höjs redan nästa år och fortsätter sedan att höjas i takt med medellivslängden. Men besluter möter kritik.

– Många har kanske planerat för ålderdomen redan och måste nu tänka om, säger Dan Wallberg, pensionsspecialist på PTK.

Under strecket
Publicerad

Kristina Kamp, pensionsekonom MinPension

Dan Wallberg, pensionsexpert PTK.

Kristina Kamp, pensionsekonom MinPension

Dan Wallberg, pensionsexpert PTK.

Även om det inte finns någon formell pensionsålder i Sverige, så påverkar de olika åldersgränserna inom pensionssystemen när vi går i pension.

Hittills har den som velat, kunnat börja ta ut sin allmänna pension, inkomstpension och premiepension, vid 61 år.

Men efter dagens beslut i riksdagen kommer den gränsen att höjas till 62 år redan nästa år.

Sedan kommer pensionsåldern att fortsätta höjas från och med år 2026, då även en automatisk höjning av pensionsåldern som kopplas till medellivslängden införs.

Rätten att jobba kvar höjs till 68 år.

Det finns faktiskt situationer då du själv borde få välja.

Kristina Kamp, pensionsekonom MinPension
Kristina Kamp, pensionsekonom MinPension

Kristina Kamp, pensionsekonom på den oberoende webbportalen MinPension, konstaterar att höjningen av åldersgränserna är nödvändig.

– Rent matematiskt sjunker ju pensionerna om vi lever längre men inte jobbar mer eller längre, säger hon.

Men samtidigt befarar hon att beslutet riskerar att missgynna vissa grupper. Många kommer att tvingas arbeta vidare för att de måste, medan andra som har råd, kan sluta tidigare.

Dan Wallberg, pensionsexpert PTK.
Dan Wallberg, pensionsexpert PTK.

Hon får medhåll av Dan Wallberg, pensionsexpert på PTK, som konstaterar att höjningarna framförallt kommer att slå mot de med ansträngande yrken.

Annons
Annons

– Jag tror inte att det räcker med att bara höja åldersgränserna. Jag tycker också att det saknas resonemang kring de förutsättningar och åtgärder som krävs för att så många som möjligt ska kunna klara och orka arbeta längre. Främst när det gäller arbetsmiljö, kompetens och omställning.

Kristina Kamp poängterar att många äldre dessutom har svårt att behålla jobben redan idag.

– Det är inte är så lätt att bara höja åldrar. Det behövs en acceptans för att fler äldre jobbar kvar. Vi pratar ju redan om åldersdiskriminering, säger hon och fortsätter:

– Det ska bli intressant att se hur arbetsmarknaden hanterar de nya åldrarna, det kanske vi har pratat för lite om. Vi har ju också flex- och delpensioner som ställer nya krav på hur arbetsplatser ska organiseras.

Dan Wallberg är kritisk till att förändringarna sker så fort. Han tycker att de nya åldrarna borde ha fasats in under en längre tidsperiod.

– Många har kanske planerat för ålderdomen redan och måste nu tänka om.

Han tycker också att den nya systemet saknar flexibilitet, till exempel när det gäller möjligheterna att gå tidigare i pension.

– Jag antar att man på så vis vill få människor att stanna kvar i arbetslivet och få systemet mer hållbart ekonomiskt. Men det finns faktiskt situationer då du själv borde få välja, säger Dan Wallberg.

Han hade önskat att man behållit möjligheten att ta ut pensionen fyra år före riktåldern som det var planerat tidigare. Nu har denna möjlighet krymp ett år.

– Vi behöver också se över hur vi kan få yngre människor att snabbare komma in i pensionssystemen, säger Dan Wallberg.

Kristina Kamp konstaterar att det kan bli knepigt med alla nya åldrar att hålla reda på eftersom till exempel tjänstepensionsåldrarna inte synkar med uttaget av den allmänna pensionen.

I dag är den lägsta åldern för att ta ut tjänstepension i de allra flesta fall 55 år. Men frågan är under utredning.

Dan Wallberg anser att avgifterna till systemet behöver höjas, för att syftet med höjda pensionsåldrar ska fungera optimalt. Det är inte tillräckligt med det ena eller andra.

– Det skulle definitivt underlätta en övergång till högre åldersgränser på sikt med en något högre inbetalning till det allmänna pensionssystemet.

Han menar att inbetalningarna till den allmänna pensionen bör vara 18,5 procent av hela inkomsten och inte 18,5 procent av pensionsunderlaget.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons