Annons

Beslutsfattarnas oro: ”Får inte bli en gökunge”

Blir det några höghastighetsbanor i Sverige – vad säger ministern och partierna i Riksdagens trafikutskott? Finansieringen är en nyckelfråga. Kostnaden får tågprojektet är enorm.

Under strecket
Publicerad

Infrastrukturministern Anna Johansson (S) deltog nyligen i första testkörningen av Citybanan. Till vänster japanska höghastighetståget Shinkansen.

Foto: TT och Lars PehrsonBild 1 av 1

1 / 8

S: Hitta finansiering avgörande

Infrastrukturministern Anna Johansson (S) deltog nyligen i första testkörningen av Citybanan. Till vänster japanska höghastighetståget Shinkansen.
Infrastrukturministern Anna Johansson (S) deltog nyligen i första testkörningen av Citybanan. Till vänster japanska höghastighetståget Shinkansen. Foto: TT och Lars Pehrson

Anna Johansson (S), infrastrukturminister

Höghastighetsbanorna är en nödvändig satsning, inte minst för att öka kapaciteten på spåren och för att utmana flyget i södra Sverige. De behövs också för att bredda och stärka arbetsmarknadsregionerna i Sverige och förbättra pendlingen.

Avgörande är att man hittar finansiering, jag är försiktigt positiv även om det kommer att bli en utmaning. Det får inte bli en gökunge som äter ut andra satsningar.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 8

M: Kan ge fler bostäder

Jessica Rosencrantz (M)

Höghastighetstågen är ett viktigt sätt att knyta ihop södra Sverige. Det kan ge fler bostäder och minska utsläppen. Men bygget får inte tränga undan andra viktiga investeringar eller underhåll av nuvarande järnvägen. Finansieringen måste också vara ansvarsfull.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 8

KD: Följer förhandlingen

Robert Halef (KD)

Nya stambanor är nödvändigt. Järnvägen måste få bättre kapacitet och storstäderna behöver knytas ihop bättre med kortare restider. Nu följer vi det arbete som sker inom Sverigeförhandlingen och de förslag som presenterats om finansiering.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

4 / 8

C: Vi vill bygga banorna

Anders Åkesson (C)

Vi vill bygga banorna för att få mer kapacitet för både persontåg och godstrafik i hela det svenska järnvägssystemet. Men det förutsätter att vi får en finansieringslösning som inte leder till att bygget och underhållet av transporter i andra delar av landet påverkas negativt.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

5 / 8

L: Bra investering på sikt

Christina Örnebjär (L)

Höghastighetsbanor är på sikt en bra investering och vi är i grunden positiva till dem. Som det politiska läget nu är måste alla satsningar vägas extra noga mot varandra.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

6 / 8

MP: Mycket positivt

Karin Svensson Smith (MP)

Miljöpartiet är mycket positivt till höghastighetståg och vill med dem knyta ihop Sverige med resten av Europa. Det viktigaste skälet är att vi vill få bort transportsektorns stora oljeberoende genom att tåget ökar på bilens och flygets bekostnad.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

7 / 8

SD: Kan inte ta ställning

Per Klarberg (SD)

Vi kan inte ta ställning till höghastighetstågen förrän regeringen talat om vad de ska användas till. Inte minst måste det först bli klart hur trafiken på banorna ska drivas, om det ska bli konkurrens eller inte. Om banorna ska byggas bör det skötas av ett bolag som bildas för den saken. Trafikverket bör frikopplas från projektet eftersom de projekterar på samma sätt som för hundra år sedan.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

8 / 8

V: Priserna måste bli låga

Emma Wallrup (V)

Vi vill ha höghastighetsbanor eftersom de skapar hållbara möjligheter att göra långväga resor. Då måste man också se till att priserna blir så låga att tåget kan konkurrera med flyget. Men det är trots allt den regionala trafiken som behöver stärkas om vi ska nå klimatmålen. Därför måste vi samtidigt se till att det övriga tågnätet får mer resurser.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons