Internationella biblioteket ligger i ett annex vid Stockholms berömda stadsbibliotek.
Internationella biblioteket ligger i ett annex vid Stockholms berömda stadsbibliotek. Foto: Simon Rehnström

Bibliotek för utländska böcker stängs – väcker ilska

Syrisk skönlitteratur. Barnböcker på burmesiska. Internationella biblioteket vid Odenplan i Stockholm har böcker som annars är svåra att hitta. Nu leder stängningen till het debatt – är den ett dråpslag mot mångkultur eller en satsning på integration? SvD reder ut konflikten.

Publicerad

Lingala, pashto, marathi, tibetanska, badinani och tagalog. Böcker från världens olika hörn möts i hyllorna på Internationella biblioteket, IB, i Stockholm. Här hittar man litteratur på svårtillgängliga språk men också SvD-profilerna Dick Harrison och Lotta Lundberg i nederländsk språkdräkt.

Den som kliver in i den ljusa byggnaden vid Odenplan inser snabbt att Sverige är del av en globaliserad värld. Biblioteket, som ligger i ett annex vid Stockholms berömda stadsbibliotek, invigdes av drottning Silvia år 2000.

I dag är det en viktig resurs för Sveriges alla folkbibliotek.

Runt om i landet kan det finnas ett stort sug efter läsning på olika språk – just nu bland annat syrisk skönlitteratur och ungdomslitteratur på sorani – som biblioteken har svårt att möta. Då finns IB där med sina inköpskanaler.

Men i september stänger Internationella biblioteket vid Odenplan. Något som lett till en låneaktion och ilskna formuleringar på kultur- och ledarsidor.

På bibliotekets anslagstavla hänger en utskrift av ett debattinlägg från SVT Opinion. ”Besparingarna är olagliga och rimmar illa med mycket”, enligt rubriken på inlägget som undertecknats av bland andra akademiledamöter, författare och förläggare.

– Det är sorgligt, säger en bibliotekarie bakom lånedisken som kan svenska, arabiska, franska och en del turkiska.

Internationella biblioteket är både ett lokalt bibliotek i Stockholm och en lånecentral för hela landet.
Internationella biblioteket är både ett lokalt bibliotek i Stockholm och en lånecentral för hela landet. Foto: Simon Rehnström
Annons

Internationella biblioteket har böcker och andra medier på 121 språk. Här finns personal med breda språkkunskaper och speciella inköpskanaler. Det är personer som vet hur man får tag i smal litteratur och böcker på svårtillgängliga språk.

Den svartklädda bibliotekarien konstaterar att framtiden för IB är full av frågetecken; det är bland annat oklart var personalen ska hamna.

Men hon hoppas ändå att det ska komma något positivt ur förändringen, som innebär att delar av Internationella biblioteket flyttar in i Kungsholmens stadsdelsbibliotek.

Flytten handlar om att spara pengar. Stockholms stadsbibliotek har ett ansträngt ekonomiskt läge, efter år av urholkade anslag och nu dessutom besparingskrav under det nya grönblåa styret. Genom att lämna annexet sparar Stockholms stadsbibliotek 5,8 miljoner om året i lokalkostnader.

Det går en våg av besparingar genom bibliotekssverige. Men när IB tvingas lämna sina lokaler väcker det särskilda reaktioner.

Internationella biblioteket är speciellt på många sätt. Det är ett lokalt bibliotek, som tillhör Stockholms stadsbibliotek. Hit har människor kommit för att botanisera i hyllorna eller lyssna på sagostunder och författarbesök. Men det är också en nationell lånecentral med uppdrag från Kungliga biblioteket att serva låntagare runt om i landet.

Annons

2011 utsågs IB till årets bibliotek av fackförbundet DIK. ”Internationella biblioteket arbetar oförtrutet med att människor ska få litteratur på sina språk, det är ett bibliotek för hela Sverige”, skrev juryn i sin motivering.

Jag tror att Internationella biblioteket kommer att få en nystart.

Verksamheten har länge vilat på finansiering från stat, landsting och kommun. Häromåret drog sig landstinget ur. Nu leder Stockholms stads nedskärningar till att Internationella biblioteket tvingas lämna sina lokaler.

Kritiker hävdar att IB läggs ner. Stockholms kulturborgarråd Jonas Naddebo (C) menar att det i stället blir mer tillgängligt.

– Jag tror att Internationella biblioteket kommer att få en nystart, sa han häromveckan på SvD:s scen i Almedalen.

Böcker på 121 språk.
Böcker på 121 språk. Foto: Simon Rehnström
Annons

Oavsett vilket så blir det en förändring från dagens situation. Nu finns ett stort bestånd på olika språk och en personalstyrka med speciell kompetens kring mångspråkig litteratur samlad på ett ställe. I framtiden kommer beståndet att spridas ut.

Alla böcker får inte plats på Kungsholmens bibliotek; en del hamnar hos andra filialer, en del ska förvaras hos Stadsarkivet i Liljeholmen, en del försvinner i gängse gallring.

Förändringen beskrivs i debatten som en konsekvens av grönblå kommunalpolitik. Men planerna på att lösa upp Internationella biblioteket fanns redan under det tidigare, rödgrönrosa styret i Stockholm. Då var budskapet att IB skulle integreras med övriga bibliotek i Stockholm. Många anställda uppfattade detta som ett nedläggningshot och larmade dåvarande kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP).

2017 sa dåvarande stadsbibliotekschef Katti Hoflin att idén om ett internationellt bibliotek i en särskild byggnad var ”museal”.

De senaste åren har besöks- och utlåningssiffrorna sjunkit på Internationella biblioteket. Det är en konsekvens av att biblioteksfilialer runt om i Stockholm fått mer mångspråkig litteratur på sina hyllor, samtidigt som det skett neddragningar på Internationella bibliotekets programverksamhet.

Annons
Internationella biblioteket är en smältdegel för litteratur från olika delar av världen.
Internationella biblioteket är en smältdegel för litteratur från olika delar av världen. Foto: Simon Rehnström

Stockholms stad har dessutom ägnat flera år åt olika mer eller mindre vidlyftiga ombyggnadsplaner av biblioteksmiljön vid Odenplan – visionerna har inte lett till något resultat, men blockerat utvecklingen av verksamheten där.

Drygt 30 procent av Stockholms invånare har utländsk bakgrund. Personer med annat modersmål än svenska är enligt lag en prioriterad grupp för biblioteksväsendet. Många låntagare använder sig också av flera språk samtidigt.

Stadsbibliotekarie Daniel Forsman betonar att Stockholms stadsbibliotek måste möta behovet av mångspråkig litteratur och verksamhet överallt, inte bara i en viss byggnad.

Är idén om ett Internationellt bibliotek på en särskild plats förlegad?

– Jag tror att det finns ett behov av en plats i Stockholm för ett profilbibliotek för mångspråk och integration, säger Daniel Forsman.

Annons

Han förklarar att Internationella biblioteket i och med flytten ska få en delvis annorlunda profil. Det ska bli mer av ett integrationsbibliotek med fokus på barn och unga. Besökarna ska möta den mest efterfrågade mångspråkslitteraturen men också böcker på lätt svenska. Här ska det finnas svensk grammatik och körkortsböcker på olika språk.

Samtidigt hoppas han att Internationella biblioteket ska behålla sitt nationella uppdrag, och förbli en lånecentral och ett stöd för hela landet. Det arbetet är inte knutet till en viss adress, utan till den personal som arbetar med verksamheten, säger han.

– Den verksamheten ska ju fortsätta som den har gjort, betonar Krister Hansson, samordnare på Kungliga Biblioteket. Han konstaterar att det finns ett stort behov runt om i landet av IB:s tjänster.

Man kan inte kräva att små bibliotek och små kommuner ska ha allt.

Det är helt enkelt svårt för landets kommuner att erbjuda det mångspråkiga utbud som invånarna efterfrågar.

– Man kan inte kräva att små bibliotek och små kommuner ska ha allt. Men IB köper in litteratur på ett brett sätt, säger Krister Hansson.

Annons

Kommunernas egna inköp begränsas av flera skäl. Det är svårt att köpa in böcker på språk man inte behärskar. Upphandlingsregler skapar också hinder; ofta har kommunerna ramavtal med stora aktörer som levererar medier på ett begränsat antal språk och ett begränsat antal titlar.

Pippi Långstrump på olika språk.
Pippi Långstrump på olika språk. Foto: Simon Rehnström

IB: s personal bygger upp ett unikt bestånd genom att ha koll på bokmässor och kontakt med förlag och distributörer runt om i världen. Men IB ger också råd till landets kommuner om hur de själva kan få till ett mer mångspråkigt bestånd, och varje höst ordnar IB en fortbildningsdag för skolbibliotek.

Enligt utredningen Nationell biblioteksstrategi är IB i egenskap av nationell lånecentral en nyckelspelare i framtidens bibliotekssverige. Utredningen konstaterar att Sverige är ett mångspråkigt samhälle men att utbudet av mångspråkig litteratur varierar stort på landets bibliotek. Därför föreslås en satsning på det arbete som Internationella biblioteket utför.

Utredningen vill se en nationell förstärkning med 20 miljoner per år. Förslaget, som i våras presenterades för kulturminister Amanda Lind (MP), har just skickats ut på remiss.

Krister Hansson konstaterar att Internationella biblioteket, om förslaget går igenom, kan få ett betydligt större uppdrag än i dag.

– Det handlar om att köpa in mer och att vara ännu mer stödjande när det gäller kommunernas inköp. Kanske ska man till och med köpa in litteratur till kommunerna, säger han och förklarar att både Danmark och Norge har nationella lånecentraler som inte bara lånar ut mångspråkig litteratur utan också köper in mångspråkiga medier till kommunernas bibliotek.

Internationella biblioteket är både ett lokalt bibliotek i Stockholm och en lånecentral för hela landet.

Foto: Simon Rehnström

Böcker på 121 språk.

Foto: Simon Rehnström

Internationella biblioteket är en smältdegel för litteratur från olika delar av världen.

Foto: Simon Rehnström

Pippi Långstrump på olika språk.

Foto: Simon Rehnström