Annons

Bibliotekarier vill porta stökiga besökare

Foto: Christine Olsson/TT

Oro och stök präglar biblioteken allt mer. Många bibliotekarier är öppna för att porta besökare, enligt en ny undersökning från fackförbundet DIK. Men DIK anser att portning rimmar illa med det demokratiska uppdraget.

Under strecket
Publicerad

Biblioteksdebatten har på senare år handlat mycket om hot, våld och stök. Fackförbundet DIK, som organiserar många av Sveriges bibliotekarier, har för tredje gången undersökt arbetsmiljön på landets bibliotek. DIK konstaterar att den sociala oron ökat kraftigt.

Några exempel ur rapporten:

  • De som jobbar på bibliotek upplever allt oftare social oro, exempelvis besökare som är onyktra eller aggressiva. Andelen som upplevt social oro har ökat från 73 procent till 81 procent under en tvåårsperiod.
  • Andelen som upplevt våld eller våldsamma situationer har ökat från 39 till 55 procent på folkbiblioteken och från 24 till 42 procent på skolbiblioteken.
  • 36 procent av folkbibliotekarierna har upplevt hot, våld och skadegörelse av rasistisk eller främlingsfientlig karaktär under de senaste två åren.
  • Oro, kränkningar, hot och våld förekommer oftare på bibliotek som ligger i storstädernas förorter, än på andra bibliotek.
  • 23 procent av folkbibliotekarierna har upplevt påtryckningar kopplade till medieinköp. Flera svarar att de gör inköp för att inte riskera bråk eller kritik, och att de påverkas av både allmänhet och media.
  • Det har blivit vanligare med ensamarbete på biblioteken. Många vittnar om nedbemanning. 60 procent av folkbibliotekarierna svarar att det förekommer att de arbetar ensamma i biblioteket.
Annons
Annons

DIK har döpt sin rapport, som presenteras i dag, till ”Samhället drar sig tillbaka”. Många som svarar på undersökningens frågor lyfter fram att biblioteket är en av få platser i samhället som är öppen för alla, när andra verksamheter stänger. Andra myndigheter och kommunala verksamheter, men också friskolor utan skolbibliotek, hänvisar i dag människor till folkbiblioteken.

Många som arbetar på bibliotek efterlyser en större medvetenhet om hur sociala problem i samhället påverkar biblioteken.

DIK har för första gången frågat hur de som arbetar på bibliotek ställer sig till möjligheten att porta besökare. 49 procent av de tillfrågade är positiva till portning, men de flesta tänker sig då en tillfällig portning.

Enligt DIK är idén om portning problematisk på flera sätt. DIK anser att portning rimmar illa med bibliotekens lagstadgade demokratiska uppdrag. Förbundet avråder därför starkt från portning i sitt remissyttrande till ett lagförslag om tillträdesförbud.

Även Svensk Biblioteksförening avråder från tillträdesförbud på bibliotek.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons