Annons

Den nya oredans tid”Bildt en av våra få intellektuella politiker”

Carl Bildt, aktuell med boken ”Den nya oredans tid”.
Carl Bildt, aktuell med boken ”Den nya oredans tid”. Foto: Caroline Andersson

Han är en engagerad och kunnig författare och skymtar själv förbi som en annan Forrest Gump, skriver Torbjörn Elensky om Carl Bildt. Men förlaget får bakläxa för illa genomförd korrektur och avsaknaden av källor i nya boken.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 1

Den nya oredans tid

Författare
Carl Bildt
Genre
Sakprosa
Förlag
Albert Bonniers förlag

200 s.

Det hör inte till vanligheterna att svenska politiker skriver böcker om annat än sig själva. Därför är det ett nöje att få ta del av Carl Bildts nya bok om världsläget, historien, framtiden och, ja, allt nästan.

Han är en erfaren politiker, som dessutom är en av de svenskar som deltagit i internationella sammanhang i ovanligt hög utsträckning, vilket gör att hans personliga såväl som yrkesmässiga blick på världen är intressant att få ta del av. Att han själv skymtar förbi, som en annan Forrest Gump, än som den förste att mejla med en amerikansk president, än i fredsförhandlingar på Balkan, i de stora sammanhang som han skildrar, förhöjer bara läsglädjen.

Bildt är en engagerad och kunnig författare och skriver med ett flyt som drar med mig, som är en läsare med stort intresse för alla de frågor han behandlar. Han är mån om att hela tiden hålla de större sammanhangen närvarande, och sveper förbi världskrig, Karl den store, Romarriket och kalla kriget i en text så associationsrik att den delvis nästan får karaktären av berg-och-dalbana.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

Associationerna trängs som hos någon som i varje mening vill få med allt den vet, allt den tycker, allt den förstått. Men han har verkligen betydande insikter i hur handelsvägar, handelsavtal och den pågående, ännu accelererande tekniska utvecklingen ändrar förutsättningarna för bevarandet av fred och ordning, samt hur den globala välfärdsökningen ska kunna fortsätta, i skuggan av annalkande klimatkris och endemisk global populism, så det är bara att tacka och ta emot. Knappast någon annan svensk politiker, som själv deltagit i historien, har både dessa historiska, teoretiska kunskaper, samt Bildts praktiska erfarenheter av politik och diplomati på toppnivå.

Men, icke att förglömma är detta en bok just av en politiker, inte en statsvetare eller historiker

Men, icke att förglömma är detta en bok just av en politiker, inte en statsvetare eller historiker, och de bedömningar han gör av vissa förhållanden är inte fullt så neutrala som man skulle kunna ledas att tro av den framställning han gör av dem. Då han skriver om Turkiets utveckling under Erdogan, och hur landets utveckling från demokrati mot, vad det nu är i dag, lägger han fortsatt en stor del av ansvaret på EU, som inte tagit upp Turkiet i gemenskapen.

Att länder kan genomgå en utveckling i icke önskvärd utveckling även inom EU visas i dag av flera exempel. Att Erdogan skulle ha blivit en annan politiker än den islamist han, enligt andra bedömare, varit hela tiden, om bara EU öppnat för Turkiet, övertygar åtminstone inte mig. Och det förvånar mig att Erdoganregimens påstående att Gülenorganisationen låg bakom det inte bara dramatiska, utan mer än lovligt taffliga kuppförsöket i juli 2016 verkar tas på allvar av Bildt.

Annons
Annons

Ett annat problem med den här typen av flödande text är att den nästan helt saknar källor. Bildt må vara bildad, men även bildning kommer någonstans ifrån. De upprepade referenserna till vad som kallas Thukydides fälla skulle exempelvis blivit fördjupade av hänvisningar till andras behandling av fenomenet. Det är dock ett säkerhetspolitiskt begrepp som fått allt större uppmärksamhet under senare år, och som omskrivits i omfattande essäer i bland annat Foreign Policy, Financial Times, The Atlantic och så vidare. Vi tänker alla i grupp, med andra, och det underlättar för intresserade läsare om en författare själv redovisar sina sammanhang så gott det nu går, i bisatser, fotnoter eller genom ett efterord med läshänvisningar.

Invändningar är det naturligt att man har, de är inga fel hos boken, utan visar att den fungerar som part i ett levande samtal.

En trist sak jag dessvärre måste ta upp är också förlagets arbete med boken. Den hade behövt en strängare redaktör, som kunnat bidra till att strukturera framställningen. Underrubriker hade inte varit fel. Dessutom är det ett återkommande problem med fackböcker under senare år att de är så hopplöst illa korrekturlästa. Tyvärr gäller det även denna. Det är inte acceptabelt med små stavfel, bortfallna prepositioner, ordföljd som visar spår av ofärdig redigering samt felaktiga årtal. Men detta är allt förlagets ansvar. Småförlag går till nöds att ha överseende med, men så icke Bonniers.

Trots invändningar av det trista slaget är detta en stimulerande, utmanande och medryckande bok av en av våra få intellektuella politiker. Den är värd att läsa för den initierade genomgången av världshändelserna. Invändningar är det naturligt att man har, de är inga fel hos boken, utan visar att den fungerar som part i ett levande samtal. Att den dessutom är ett, måhända ofrivilligt, självporträtt av sin författare är även det en tillgång, i väntan på de memoarer som så småningom lär komma.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons