Annons

Biojätten får ny konkurrens: ”Inte rädda”

SF Bio byter namn till Filmstaden och den välkända SF-logotypen byts ut till ett enkelt F. Att bytet upprört biobesökare har det skrivits mycket om, men mindre om att SF Bio har sålts till ett gigantiskt kinesiskt företag. I biografbranschen har det dock väckt oro att filmutbudet ska bli utarmat.

Samtidigt får biojätten utökad konkurrens, när en helt ny biografkedja är på väg in i Sverige.

Under strecket
Publicerad

SF:s klassiska logotyp har bytts ut mot Filmstadens nya.

Foto: Filmstaden, Bertil Ericson/TT

Filmstadens biograf i Helsingborg är den första i landet som har fått SF:s logotyp utbytt mot det nya F:et.

Foto: Filmstaden

SF:s klassiska logotyp har bytts ut mot Filmstadens nya.

Foto: Filmstaden, Bertil Ericson/TT
SF:s klassiska logotyp har bytts ut mot Filmstadens nya.
SF:s klassiska logotyp har bytts ut mot Filmstadens nya. Foto: Filmstaden, Bertil Ericson/TT

En av höstens stora nyheter har varit att den klassiskt snirkliga SF-symbolen plockas ned från biografer runt om i landet. I stället ersätts de av en snarlik rödvit logotyp med ett F i en cirkel, och den nya biografskylten har upprört en del personer.

Anledningen till skyltbytet är att SF Bio numera heter Filmstaden. SF Bio såldes 2017 till den kinesiskägda amerikanska biografkedjan AMC Theatres. Ägarbytet innebar att SF Bio förlorade rättigheterna till den nästan 100 år gamla SF-loggan och även den klassiska SF-vinjetten – båda stannar hos den föregående ägaren Bonniers via produktionsbolaget SF Studios.

Filmstaden ingår i ett invecklat ägandesystem. I första hand ingår företaget i det nordisk-baltiska Nordic Cinema Group, som ingår i den europeiska biografkoncernen Odeon Cinema Group. Odeon ägs i sin tur av den amerikanska biografkolossen AMC Theatres, som tillhör det kinesiska Wanda Group.

Annons
Annons

Filmstaden är den enskilt största biografkedjan i Sverige och det nya ägandeförhållandet har väckt oro. Pressansvariga Katrina Mathsson på Folkets bio befarar att uppköpet av Filmstaden innebär att filmutbudet kommer att urholkas.

– Jag tror att vi kommer se att filmutbudet kommer att ändras. Vi ser det nya ägandeskapet som negativt för Filmstaden och vi befarar att filmutbudet kommer att bli ännu mer utarmat. Tidigare har vi kunnat diskutera med dem om filmutbudet eller om vissa filmer, men det har blivit svårare nu.

Ett mer koncentrerat ägandeskap är inte är unikt för Sverige, utan liknande trender finns i många länder. För att bemöta detta att det är upp till kulturdepartementet att stödja resterande biografer menar Katrina Mathsson.

Det är kulturdepartementet och Svenska filminstitutets ansvar att stödja de andra biograferna med pengar.

– Man brukar säga att film är kommers och kultur. Om man inte vill att nästan hela filmutbudet ska hamna i händerna på detta enda företag, som inte ens finns i landet, så måste man ge mer stöd till andra biografer. Det är kulturdepartementet och Svenska filminstitutets ansvar att stödja de andra biograferna med pengar.

Andra har en mildare syn på det nya ägandeförhållandet. Filmstadens informationschef Thomas Runfors menar att det medför fördelar och framhåller att Filmstaden visar de filmer som de tror lockar störst publik. Han menar att filmutbudet inte kommer att påverkas av det utländska ägandeskapet.

– Det vi märker av mest är att vi nu ingår i det Europeiska Odeon Cinemas Group, i vilket biografkedjor från 13 olika länder ingår. Biografkedjorna har sina egna varumärken i sina länderna och väljer själva vilka filmer de visar. Det nya ägandet innebär ingen förändring i utbudet av de filmer som vi visar. Det är inte som att vi kommer att bara börja visa kinesiska filmer, utan vi väljer att visa de filmer som drar flest besökare.

Annons
Annons

Filmstadens biograf i Helsingborg är den första i landet som har fått SF:s logotyp utbytt mot det nya F:et.

Foto: Filmstaden
Filmstadens biograf i Helsingborg är den första i landet som har fått SF:s logotyp utbytt mot det nya F:et.
Filmstadens biograf i Helsingborg är den första i landet som har fått SF:s logotyp utbytt mot det nya F:et. Foto: Filmstaden

En tendens som har märkts av på senare år har det tillkommit nya aktörer på biografmarknaden i Sverige. Ett exempel är att Nonstop Entertainment nyöppnat den anrika men mellan 1985 och 2018 stängda biografen Capitol i Stockholm (då den istället var lokal för slagverksguppen Kroumata), vilket tidigare uppmärksammats i SvD.

En annan aktör som är på väg in i biografmarknaden är danska Nordisk Film som ska öppna sina första biografer i Sverige. Deras etablering är kanske den största sedan den amerikanske biografjätten AMC Theatres 2001 försökte etablera sig i Sverige genom jättebiografen i Heron city. AMC:s nyöppnade biograf kom dock då att bojkottas av dåvarande AB Svensk Filmindustri, som vägrade att distribuera sina filmer till Heron city. Bojkotten var effektiv och AMC sålde 2003 sin biograf till SF Bio.

Nordisk Films driftsdirektör Erik Kongsvik-Ibsen berättar för SvD att det danska underhållningsföretaget inte har några farhågor om att de ska bemötas på samma sätt, och han framhåller att biografmarknaden i Sverige har förändrats.

Vi tror att det finns plats på den svenska biografmarknaden för fler investeringar.

– SF Studios och Filmstaden tillhör inte längre samma ägare och vårt inträde på den svenska marknaden har välkomnats av distributörer i Sverige. Det är en marknad med möjligheter, då svenskar går och på biografer i snitt 1,6 gånger per år, medan danskar gör det 2,8 gånger. Vi tror att det finns plats på den svenska biografmarknaden för fler investeringar.

Annons
Annons

Erik Kongsvik-Ibsen berättar att Nordisk Film har respekt för de befintliga aktörerna på den svenska biografmarknaden. Men han framhåller även att en marknad som domineras av en enda aktör inte skapar de bästa förutsättningarna för innovation och konsumentnytta.

– Vi förväntar oss kunna ge ett brett spektrum av valmöjligheter till svenska biografbesökare. Det innebär inte nödvändigtvis en stor förändrig i filmutbudet, men snarare en förändring i tillgängligheten och typerna av biografupplevelser som finns på marknaden.

Thomas Runfors på Filmstaden ser positivt på att det danska företaget startar biografer i Sverige och menar att det finns plats för fler salonger på den svenska marknaden.

Det har varit mycket tal om att folk inte går på bio längre, så det kul att det kommer en ny aktör som faktiskt tror på branschen.

– Vi tror inte att marknaden för biografbesök är mättad och vi öppnar själva nya biografer. Vi är inte obekanta med konkurrens, och i dag finns redan flera andra biografer som konkurrerar på marknaden. Vi är inte rädda för det, utan vi ser det som något bra, som tvingar oss att bli bättre.

Katrina Mathsson på Folkets bio ser också positivt på att Nordisk Film kommer in på den svenska biografmarknaden. Hon framhåller att den tidigare länge varit uppvägd av två jämbördiga aktörer, när SF Bio och Sandrews båda hade biografer runt om i landet.

– Att Nordisk Film öppnar nya biografer i Sverige och kommer in som en konkurrent på biografmarknaden är vi glada över, och vi vill uppmuntra det. Det har varit mycket tal om att folk inte går på bio längre, så det är kul att det kommer en ny aktör som faktiskt tror på branschen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons