Annons
Op ed

Daniel Schatz:Biståndet får betala åsikterna

Under strecket
Publicerad

Regeringen offentliggjorde i våras en ökning av det svenska biståndet, som enligt OECD relativt sett varit högst i världen. Trots att världsfattigdomen ökar, har regeringen detta år höjt bidragen till de svenska frivilligorganisationernas opinionsbildning i biståndsfrågor i Sverige.

Sidas samarbetsorganisation Forum Syd har de senaste två åren genom detta informationsbidrag utbetalat omkring 1,3 miljoner kronor till Palestinagrupperna (PGS) för ett ”informations- och påverkansprogram” som ökar kunskapen om Mellanösternkonflikten i Sverige. PGS bedriver i skrivande stund påtryckningar mot regeringen för ett svenskt erkännande av en palestinsk stat och verkar – i strid med svensk Mellanösternpolitik – för omfattande bojkott och sanktioner mot Israel. Miljonbidraget från biståndsbudgeten finansierar lobbyingverksamhet mot ”beslutsfattare, studenter, lärare, föreningsaktiva, journalister och allmänhet”, däribland Sida som indirekt förser organisationen med bidrag.

Informationsbidraget till PGS är långt ifrån unikt. Statliga biståndsmedel utbetalades redan 2004 till det stalinistiska Revolutionär kommunistisk ungdom, som även inkasserat stora bidrag från statliga Ungdomsstyrelsen, för en ”solidaritets- och motståndskonferens” för Palestina med en inbjuden flygplanskapare som talare. Svenska kvinnors vänsterförbund mottog 2008 skattemedel för en kampanj mot svensk truppnärvaro i Afghanistan. Globaliseringskritiska Attac fick både 2008 och 2009 hundratusentals kronor för opinionsbildning mot frihandel medan teatersällskapet Teatermaskinen mottog tusentals skattekronor 2004 för en ”motstånds och solidaritetsfestival, som synliggör motsättningar mellan den västerländska koloniseringen/ imperialismen och tredje världen”.

Annons
Annons

Biståndsminister Gunilla Carlsson har genomfört viktiga förbättringar av biståndspolitiken med tydligare demokratifokus och krav på resultat, prioriteringar och öppenhet. Dessa reformer bör åtföljas av en genomgripande översyn av informationsbidraget. Anslagets problem ligger inte nödvändigtvis i åsikterna som torgförs, även om det naturligtvis är särskilt allvarligt när bistånd utbetalas till idéer som skapar underutveckling eller motverkar demokrati. Problemet ligger i att skattemedel tas från biståndsanslaget för att bekosta politiserade organisationers selektiva opinionsbildning i kontroversiella utrikes- och biståndspolitiska frågor, vilket riskerar påverka biståndets legitimitet negativt.

Endast 60 procent av världens 194 länder kan idag definieras som demokratier. Mer än femtio procent av världens befolkning underkuvas alltjämt under auktoritära, totalitära och icke-demokratiska regimer genom systematiska förföljelser och kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 800 miljoner kvinnor och män är analfabeter medan 30000 barn och ungdomar dör av svält och undernäring dagligen.

Varje skattekrona i svenskt bistånd bör inriktas på att främja demokrati, öka respekten för mänskliga rättigheter och motarbeta världsfattigdomen – inte bekosta aktivisters lobbyingkampanjer och middagsbjudningar i Sverige.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons