Annons

Bli friskare och få bättre minne med hjälp av dans

Självförtroende och kroppsuppfattning kan förbättras av att man rör sig tillsammans med andra. Men att dansa kan också göra dig mer kreativ, mindre deprimerad och friskvårda ditt minne. Det visar flera studier som gjorts om dansens effekt på hälsan.

Under strecket
Publicerad

Par dansar loss på Nalen i Stockholm, 1957.

Foto: Arne Schweitz / TT

1 / 5

1. Mindre depp med dans

Par dansar loss på Nalen i Stockholm, 1957.
Par dansar loss på Nalen i Stockholm, 1957. Foto: Arne Schweitz / TT

Att dansa gör – precis som andra former av fysisk aktivitet – att endorfiner frigörs och att mängden stresshormon kortisol minskar i blodet.

Dans kan också förbättra självförtroendet. En svensk studie från 2016 visade att flickor 13–18 år som dansade två gånger i veckan under 8 månader uppgav att deras hälsa hade förbättrats och deras självförtroende stärkts.

Flera studier har också visat att dans och dansterapi kan förbättra personers syn på sin egen kropp. En studie från 2018 visade att deprimerade vuxna fick bättre kroppsuppfattning efter en tolv veckors gruppterapi med dans.

Studier visar att även den självskattade hälsan hos vuxna diagnostiserade med depression och Parkinsons sjukdom förbättrades med dans.

Annons
Annons

Att dansa synkroniserat i grupp stärker de sociala banden, enligt en studie från 2015.

Foto: Colourbox

2 / 5

2. Dansande barn mer hjälpsamma

Att dansa synkroniserat i grupp stärker de sociala banden, enligt en studie från 2015.
Att dansa synkroniserat i grupp stärker de sociala banden, enligt en studie från 2015. Foto: Colourbox

En studie från 2010 undersökte hur musik och dans påverkade fyraåringars sociala beteenden. Barnen fick under tre minuter spela, sjunga och dansa till en traditionell barnlåt. Resultat: En högre grad av så kallat prosocialt beteende, som samarbetsförmåga och hjälpsamhet, jämfört med kontrollgruppen.

En studie på brasilianska tonåringar från 2015 visade liknande resultat, där de ungdomar som dansat synkroniserat i grupp skapade starkare sociala band än kontrollgruppen.

I en studie från 2016 visade vuxna medverkade som dansat synkroniserat i ett så kallat ”silent disco”, där alla medverkande dansade till musik i hörlurar, på högre grad av social närhet med de främlingar de dansat med jämfört med kontrollgruppen.

Annons
Annons

Dans kan vara ett sätt att friskvårda minnet. Här ett buggande par på en dansrestaurang i Stockholm.

Foto: Fredrik Sandberg / TT

3 / 5

3. Skjuts för minnet

Dans kan vara ett sätt att friskvårda minnet. Här ett buggande par på en dansrestaurang i Stockholm.
Dans kan vara ett sätt att friskvårda minnet. Här ett buggande par på en dansrestaurang i Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Flera studier (till exempel denna och denna) har visat att dans har positiv effekt på minne och kognitiva processer hos äldre. När vi blir äldre minskar den vita hjärnsubstansen, som fungerar som koppling mellan olika delar i hjärnan, vilket påverkar våra kognitiva processer. Denna process kan förebyggas av dans.

Annons
Annons

Mattias Jensen och Stefanie Antonilli har fastnat för den angolanska pardansen kizomba.

Foto: Allis Nettréus

4 / 5

4. Flyktig intimitet stärker

Mattias Jensen och Stefanie Antonilli har fastnat för den angolanska pardansen kizomba.
Mattias Jensen och Stefanie Antonilli har fastnat för den angolanska pardansen kizomba. Foto: Allis Nettréus

I en studie från 2012 testades de medverkandes humör och kreativitet före och efter att de i fem minuter antingen lyssnat på musik, dansat, cyklat eller suttit stilla i tystnad.

De som dansade och lyssnade på musik uppgav positiv effekt på humör och på kreativ problemlösning.

I Sverige pågår just nu ett ett forskningsprojekt om intimitetens sociala form inom kollektivboenden, husdjursrelationer och pardans.

En studie om synen på intimitet inom tangon från 2018 visar att den flyktiga intimitet som uppstår mellan personer som dansar är mycket betydelsefull.

Forskningen understryker också vikten av de sociala band som kan uppstå på dansgolvet.

Annons
Annons

Pardans innehållet flera komponenter som kan verka stärkande för människor med olika motoriska svårigheter.

Foto: Diego Goldberg / IBL

5 / 5

5. Roligare rehab

Pardans innehållet flera komponenter som kan verka stärkande för människor med olika motoriska svårigheter.
Pardans innehållet flera komponenter som kan verka stärkande för människor med olika motoriska svårigheter. Foto: Diego Goldberg / IBL

Flera studier (som denna forskningsöversikt och denna) har visat att dans kan förbättra exempelvis balans, gång och rörelseförmåga för personer med Parkinsons sjukdom eller som av andra anledningar har motoriska svårigheter.

Exempelvis innehåller pardans flera komponenter som kan hjälpa personer med Parkinsons sjukdom.

Dansterapi för personer med Parkinsons sjukdom erbjuds i dag både i Sverige och internationellt.

Fördelarna är flera: Dels kan de externa signalerna – som musiken och kontakten med danspartnern – aktivera kretsar i hjärnan som inte är lika beroende av de basala ganglierna, den del av hjärnan som är skadade vid Parkinsons sjukdom.

Dels används flera typer av sensorisk information när man dansar: hörsel, känsel och så kallad proprioception – alltså en medveten eller omedveten registrering i hjärnan av kroppsställning och muskelspänning – vilket är viktigt för balansen.

Dansen innehåller också rörelser som att starta, stanna, byta vikt och riktning och gå baklänges, som gör att man övar upp sin motoriska smidighet.

– Dessutom tycker många att dans är roligare än sjukgymnastik, då dansen kombinerar olika saker som rörelse, kroppskontakt, musik och social interaktion. Det gör att dansen får effekt även på upplevd livskvalitet och välmående, säger Hanna Poikonen, en av de forskare som intresserar sig för hur egen dans och samspel på dansgolvet påverkar hjärnan.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons