Annons

Bli smartare än mobilen – och detoxa lagom

Ska du fira jul med nära och kära – eller med mobilen? Kanske går det inte att skilja det ena från det andra. Att umgås via skärmen är för många lika självklart och underbart som att ses. Men se upp för en kapad hjärna.

Under strecket
Publicerad

Siri Helle är psykolog och har skrivit handboken ”Smartare än din telefon”. Hon menar att vägen mot bättre skärmvanor inte går genom förbud och detox. Istället måste vi skaffa oss bra vanor.– Vi går runt med ett fantastiskt verktyg i våra bakfickor. Nu gäller det att hitta det bästa sättet att utnyttja det på, säger hon.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 2

Med mer kunskap om hur hjärnan fungerar kan vi bli bättre på att hantera våra skärmar, menar Anders Hansen, överläkare i psykiatri och i vår aktuell med boken ”Skärmhjärnan”.

Foto: Carl BredbergBild 2 av 2

Siri Helle är psykolog och har skrivit handboken ”Smartare än din telefon”. Hon menar att vägen mot bättre skärmvanor inte går genom förbud och detox. Istället måste vi skaffa oss bra vanor.– Vi går runt med ett fantastiskt verktyg i våra bakfickor. Nu gäller det att hitta det bästa sättet att utnyttja det på, säger hon.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1
Siri Helle är psykolog och har skrivit handboken ”Smartare än din telefon”. Hon menar att vägen mot bättre skärmvanor inte går genom förbud och detox. Istället måste vi skaffa oss bra vanor.– Vi går runt med ett fantastiskt verktyg i våra bakfickor. Nu gäller det att hitta det bästa sättet att utnyttja det på, säger hon.
Siri Helle är psykolog och har skrivit handboken ”Smartare än din telefon”. Hon menar att vägen mot bättre skärmvanor inte går genom förbud och detox. Istället måste vi skaffa oss bra vanor.– Vi går runt med ett fantastiskt verktyg i våra bakfickor. Nu gäller det att hitta det bästa sättet att utnyttja det på, säger hon. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Du står i kön till julbordet och det plingar till i mobilen: God jul! Det är måhända lite svårt att svara samtidigt som du tar för dig av sillen, men det går: God jul!

Lite senare är det kanske skönt att dra sig undan en stund. Umgås med vännerna på nätet istället, dem som du räknar som dina allra närmaste.

– För unga i dag är livet på skärmen lika verkligt som livet ’utanför’. Man umgås, bråkar, har sex via mobilen, allt det vanliga. Att avstå är inget alternativ. Och så ser det också ut för allt fler äldre, säger psykologen Siri Helle.

Hon är i dagarna aktuell med handboken ”Smartare än din telefon”. Den handlar om hur vi kan bli bättre på att utnyttja mobilens fördelar och göra fler och bättre val i vårt användande.

Annons
Annons

– Mobilerna är en relativt ny uppfinning och det har varit en period av vilda western vad gäller bruket. Ingen har riktigt vetat hur man ska bete sig. Vi har saknat bra vanor och en manual. Det är dags att vi skaffar oss det nu.

Självklart finns det risker med skärmarna.

Siri Helle är själv 27 år och säger att det troligen påverkar hur hon ser på telefonens självklara roll. Hon vill bidra till en nyanserad skärmdebatt, och menar att den i mobilernas begynnelse var alltför positiv och på senare år blivit alltför negativ.

– Sanningen hamnar som vanligt mitt emellan. Självklart finns det risker med skärmarna. Men på en mängd områden kan mobilerna också främja vårt mående, till exempel när det gäller att stärka relationer eller att skapa en mer meningsfull fritid. Det beror på hur vi använder dem. Med rätt vanor kan vi få ut mer av fördelarna.

”Ju mindre skärmtid desto bättre” är en missuppfattning, menar hon. Däremot är det viktigt att ha strategier för sin användning. Det finns många knep som att stänga av notiser och plocka bort onödiga appar från hemskärmen.

Men i grunden handlar det om att fundera över sina egna värderingar, reflektera över vad som gör just mig glad och vad jag har för behov, och hur jag vill att min framtid ska gestalta sig. I boken ger hon förslag på värderingsövningar som kan hjälpa oss att sätta ord på hur vi vill leva våra liv. Nästa steg är att anpassa tekniken – hur kan mobilen stötta mig i min strävan?

– Vi går runt med ett fantastiskt verktyg i våra bakfickor. Nu gäller det att hitta det bästa sättet att utnyttja det på, säger Siri Helle.

Annons
Annons

Med mer kunskap om hur hjärnan fungerar kan vi bli bättre på att hantera våra skärmar, menar Anders Hansen, överläkare i psykiatri och i vår aktuell med boken ”Skärmhjärnan”.

Foto: Carl BredbergBild 1 av 1

Teknikutvecklingen kommer att fortsätta. Frågan är i vilken riktning vi vill styra den.

Egentligen hade hon först planerat att skriva en bok om just riskerna och om hur man begränsar sitt användande. Men ju mer hon fördjupade sig i den forskning som fanns svängde hennes inställning och hon valde en mer positiv vinkel. Lösningen ligger inte i att prata om förbud och detox, konstaterade hon.

– Teknikutvecklingen kommer att fortsätta. Frågan är i vilken riktning vi vill styra den. Det är vi som formar den digitala framtiden, och vi kan sätta press på teknikjättarna att anpassa sig efter våra behov.

Med mer kunskap om hur hjärnan fungerar kan vi bli bättre på att hantera våra skärmar, menar Anders Hansen, överläkare i psykiatri och i vår aktuell med boken ”Skärmhjärnan”.
Med mer kunskap om hur hjärnan fungerar kan vi bli bättre på att hantera våra skärmar, menar Anders Hansen, överläkare i psykiatri och i vår aktuell med boken ”Skärmhjärnan”. Foto: Carl Bredberg

Också psykiatern Anders Hansen, som i vår kommer med boken ”Skärmhjärnan – hur en hjärna i osynk med sin tid kan göra oss stressade, deprimerade och ångestfyllda”, menar att vi måste börja efterfråga en annan form av teknik. Han är övertygad om att den digitala utvecklingen påverkar våra hjärnor, även om vi ännu inte kan svara på exakt hur.

– För hjärnan är samtiden en mycket märklig plats att befinna sig på. Under tiotusentals år har den anpassat sig för ett liv som jägare eller samlare, och med ett stress- och belöningssystem utvecklat för helt andra omständigheter. Och visst är hjärnan formbar, men inte hur formbar som helst – och nu passar den inte in.

Annons
Annons

På det viset hackar sig den digitala tekniken in i vårt belöningssystem.

Det är signalsubstansen dopamin som aktiverar belöningssystemet i hjärnan och styr på det viset vad vi riktar uppmärksamheten mot. Varje gång vi plockar upp mobilen, med sina oändliga möjligheter, överraskningar och interaktioner, frisätts en liten mängd dopamin och vi får en positiv skjuts.

– På det viset hackar sig den digitala tekniken in i vårt belöningssystem, och det sker på ett mycket kraftfullt och manipulativt vis, säger Anders Hansen.

Genom sin starka lockelse stör mobilen vår koncentrationsförmåga. När vi har mobilen i närheten blir vi mindre intresserade av vår omgivning, och det gäller även om telefonen ligger oanvänd bredvid oss. Den distraherar ändå, hävdar Anders Hansen. Att välja bort mobilens belöningar är en aktiv handling för hjärnan.

Man skulle kunna tänka sig att vi blev mer resistenta ju mer vi använde mobilerna. Men det verkar vara tvärtom.

– Man skulle kunna tänka sig att vi blev mer resistenta ju mer vi använde mobilerna. Men det verkar vara tvärtom, att vi blir allt känsligare, alltmer distraherade ju mer vi håller på. Koncentration blir mer och mer en bristvara.

Anders Hansen säger att det är ironiskt att samtidigt som världen framstår som mer komplex, och det blir allt viktigare att förstå de stora dragen och de fördjupade perspektiven, skapar vi en teknik som drar oss åt andra hållet, mot det ytliga och förenklade.

– Jag säger inte att man ska koppla ur sig helt. Men det är viktigt att kartlägga sina beteenden och förstå varför man agerar som man gör. Vi är inte maktlösa inför det som händer. Genom rätt enkla lösningar kan vi påverka hur vi beter oss.

Annons
Annons

Själv placerar Anders Hansen numera mobilen i ett annat rum om han ska ha ett viktigt möte, eller måste koncentrera sig på en längre text. Han rekommenderar också att den som har problem med sömnen ska lämna mobilen utanför sovrummet och i stället skaffa sig en vanlig väckarklocka.

Teknikindustrin kom på ett sätt att fånga vår uppmärksamhet, och sedan låg skattkistan öppen.

Idén till boken fick han under en psykiatrikonferens i USA tidigare i år då samtalen kollegor emellan i mångt och mycket kretsade kring den ökande mobilanvändningen och en alltmer digitaliserad värld. Vad håller vi på med, vad är det som händer och vad får det för konsekvenser?

– Teknikindustrin kom på ett sätt att fånga vår uppmärksamhet, och sedan låg skattkistan öppen. Nu pågår det en digital kapprustning i jakten på vår uppmärksamhet och det kan vi inte kapitulera inför.

Det är också fler, inte minst unga, som i dag söker hjälp för olika former av psykisk ohälsa, så som sömnsvårigheter, ångest och depression. Frågan om det hänger ihop med en ökad skärmanvändning är omdiskuterad.

– Ohälsotalen kan lika gärna tyda på en större öppenhet runt psykiska problem, vilket är bra. Men samtidigt finns det en hel del som tyder på att unga faktiskt mår sämre. Att tekniken bidrar till den utvecklingen är jag övertygad om, och vi måste fortsätta att fråga oss hur.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons