Annons

Viktor Lundquist:Blir Bekirov nästa Magnitskij?

Ännu en politiskt obekväm fånge riskerar att dö i ryskt fängelse på grund av otillräcklig vård.

Under strecket
Publicerad

Fallet Magnitskij kan ge en indikation på vad som kan väntas ske med Edem Bekirov.

Foto: Misha Japaridze/TT Bild 1 av 1

Fallet Magnitskij kan ge en indikation på vad som kan väntas ske med Edem Bekirov.

Foto: Misha Japaridze/TT Bild 1 av 1
Fallet Magnitskij kan ge en indikation på vad som kan väntas ske med Edem Bekirov.
Fallet Magnitskij kan ge en indikation på vad som kan väntas ske med Edem Bekirov. Foto: Misha Japaridze/TT

I snart nio månader har en 58-årig krimtatar vid namn Edem Bekirov hållits fången av de ryska ockupationsstyrkorna på den illegalt annekterade Krimhalvön. Förutom det förkastliga i ett godtyckligt frihetsberövande utan vidare chans till rättvis juridisk prövning är det ryska tillfångatagandet av Bekirov även oacceptabelt ur en annan synpunkt.

Edem Bekirov är svårt sjuk, men har under fångenskapen inte fått den vård som han behöver, något som riskerar att leda till hans död. Det är symptomatiskt för Putinregimen att myndigheterna med all sannolikhet inte tycker att det spelar någon roll.

Bekirov lider av flera kroniska sjukdomar, såsom diabetes, kranskärlssjukdomar och dysfunktion i bäckenbotten. Utöver detta är Bekirov, på grund av ett amputerat ben, rullstolsbunden. Det amputerade benet kräver fortfarande eftervård, bland annat genom daglig förbandsomläggning för att förhindra infektioner samt återkommande bortplockning av död vävnad.

Annons
Annons

Efter det att Bekirovs advokater för någon vecka sedan träffade honom kunde de rapportera att han på grund av smärtor inte längre kunde röra sig. Hans blodvärde hade under en längre tid varit högt då de insulindoser han ges inte är korrekta.

Anhöriga har vädjat om att Bekirov ska flyttas till ett sjukhus för att adekvat vård ska kunna tillgodoses, men man har mötts av negativa besked. Även människorättsorganisationer som Amnesty International och Human Rights Watch har uppmärksammat Rysslands inhumana behandling av Bekirov. Inte heller detta har hjälpt. Förstås, nödgas man tillägga.

Men det är inte bara anhöriga och civilsamhället som uppmärksammat Bekirovs situation. Europadomstolen, vars formella namn är Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, har krävt att Bekirov ska läggas in på sjukhus, men även detta har de ryska myndigheterna trotsat.

Men att tro att Bekirovs hälsa är något som ryska myndigheterna kommer att ta hänsyn till är både naivt och osannolikt. För det första är Bekirov en erkänd motståndare till den ryska ockupationen av Krimhalvön, som innan han fängslades deltog i flera protestaktioner. Det andra som talar emot att ryska myndigheter skulle ha något som helst överseende med en obekväm fånges hälsa är fallet Sergej Magnitskij.

Fallet Magnitskij är numera välkänt, men tål att påminnas om. Magnitskij fängslades efter att ha upptäckt och avslöjat bedrägeri, korruption och förskingring av skattepengar med kopplingar till högt uppsatta ryska statstjänstemän. I drygt ett år satt Magnitskij fängslad utan rättegång, innan han dog bara ett par dagar före det datum då han skulle ha släppts eller ställts inför rätta.

Annons
Annons

Exakt vad som skedde med Magnitskij under hans år i fångenskap är ännu omtvistat. Mycket tyder på att han utsattes för regelrätt tortyr och misshandel, något som inte helt oväntat förnekas av ryska myndigheter.

Däremot står det klar att hans död berodde på att han ej gavs tillräcklig vård. Det är också obestridligt att ingen har behövt stå till svars för Magnitskijs öde, vilket ger en antydan om regimens syn på värdet av hans liv.

Man kan alltså krasst konstatera att Ryssland under Putins ledning tidigare inte haft några problem med att låta obekväma röster dö i fångenskap – och frågan är alltså varför det skulle vara annorlunda vad gäller Bekirov.

Med detta i åtanke blir Socialdemokraternas beslut att stödja Rysslands återinträde i Europarådet än mer förkastligt. Inte nog med att man i praktiken legitimerar den ryska annekteringen av Krim, man ger även Putin incitament att fortsätta med denna typ av människorättskränkande behandling.

VIKTOR LUNDQUIST är biträdande redaktör för Säkerhetsrådet och projektledare på tankesmedjan Frivärld.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons