Annons

Maria Ludvigsson:Blir det Anna Ekström som sänker arbetarbarnen?

Utbildningsminister Anna Ekström.
Utbildningsminister Anna Ekström. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Skolverket vill ta bort centrala verk ur undervisningen.

Under strecket
Publicerad

Kan vi mötas om det inte finns några som helst gemensamma referensramar? Det vill säga, ett slags minsta gemensamma nämnare för vad det är att vara människa.

Skolverket, som delvis håller de blivande vuxnas öde i sina händer, har bestämt att ramar inte behövs. Att det räcker att läsa tolkningar och kritik av, recensioner och facebookuppdateringar om källorna, för att orientera sig i världen. Först gav Skolverket sig på historien. Med ett pennstreck skulle allt från och med antiken till 1700-talet raderas. Motiveringen var att man inte kan hinna med allt. Att lärarna var för stressade. Detta drogs snart tillbaka vilket måste ha minskat lärarnas stressnivå rejält.

Nu är det litteraturens tur. Dagens Nyheters Johan Thente har tagit hedervärt ansvar för att förmedla till allmänheten vad Skolverket sysslar med och vad det betyder för skolbarn och framtida vuxna. Man går från källorna till tolkningarna av dem. Som Thente uttrycker det: ”Den signal som Skolverket vill ge stänger dörren för vad litteraturen är, och stryper den till att bli en socialpedagogisk nyttighet.” (DN 14/10). I styrdokument stryks ”Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter”, vilket Thente förklarar är att ”även på papperet skrota lyriken och dramatiken, sagorna och myterna, till förmån för produkter som skall uppfostra. En ny Katekes.”.

Annons
Annons

Utrensning är inte modernt. Det är urtida.

När man ändå är i färd med att tömma bokhyllorna ryker även heliga skrifter. Det borde inte förvåna någon eftersom det ligger i linje med Skolverkets ambitioner att frigöra tid för annat än fakta och källor. (I religionsämnet ska exempelvis även följande rymmas under lektionstid: ”Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt”.)

Skolverket är sin nya metod trogen. Urkunderna och kulturers ursprung raderas för att lämna utrymme för elever att tolka desamma. Det måste ses som en omöjlig uppgift att tolka något man inte läst. Då kvarstår andras tolkningar och strax har papegojan ersatt vägledaren. Eleverna, uppväxande släkten, får inget med sig som kan förklara varför vi är där vi är, var vi kommer ifrån och vart vi är på väg. Allt som kvarstår är ett kaos där varje fråga besvaras med en motfråga eller ett ”det beror på”.

Hans Albin Larsson, professor i historia och utbildningsvetenskap, har jämfört dagens läroplan med den föreslagna nya (axess.se). Nuvarande kursplan för högstadiet lyder: ”Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi. Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.”. Detta ersätts med ”Centrala tankegångar inom kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism. Likheter och skillnader mellan religioner. Varierande tolkningar och praktiker samt huvudinriktningar inom några religioner.”.

Vips var källorna borta.

Historien, de stora litterära verken, klassisk konst, heliga skrifter, lyrik – allt detta kommer om Skolverkets planer går i lås snart vara ett privilegium endast för dem som växer upp i hem med intresse för och kunskap härom.

Mellan år 2011 och 2016 var Anna Ekström generaldirektör för Skolverket. I dag är hon högst ansvarig för vad som händer med skolan och med våra barns skolgång. Skolverket vill snarast ha de nya kursplanerna på plats för att kunna använda dem från och med höstterminen nästa år. De med barn som då börjar första klass uppmanas kontakta Anna Ekström för att vädja till hennes samvete. Ska detta hända på Ekströms pass som utbildningsminister?

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons