Annons

Blir dina barn olyckliga av skärmar?

Det finns samband mellan skärmar och psykisk ohälsa. Men frågan är vad som är orsak och verkan.
Det finns samband mellan skärmar och psykisk ohälsa. Men frågan är vad som är orsak och verkan. Foto: Henrik Holmberg/TT

Mobiler och skärmar blir tidigt en del av vardagen för barn och unga. Många föräldrar oroar sig för hur det påverkar de fortfarande formbara hjärnorna, men vad säger egentligen forskningen?

Under strecket
Publicerad

Det kan vara en bra idé att ladda mobiltelefonenen bit från sängen.

Foto: Stian Lysberg Solum/TTBild 1 av 3

Gör skärmanvändande att ungdomar mår dåligt, eller använder ungdomar som mår dåligt skärmar i större utsträckning?

Foto: Erik Nylander/TTBild 2 av 3

Internetanvändandet kryper längre ner i åldrarna.

Foto: Anders Wiklund/TTBild 3 av 3

Det kan vara en bra idé att ladda mobiltelefonenen bit från sängen.

Foto: Stian Lysberg Solum/TTBild 1 av 1

Hos vuxna påverkar skärmarna bland annat vår sömn och förmåga att koncentrera oss, och hos barn och unga med mer formbara hjärnor blir konsekvenserna större.

Trots att fenomenet är relativt nytt har det forskats en hel del på ämnet, men det finns också många myter och missuppfattningar.

– Det har gjorts mycket forskning, men det är svårgreppbara fenomen. Statistiska studier kan ge väldigt motstridiga indikationer, eftersom man ofta inte riktigt vet vad man ska leta efter, säger Henrik Jörntell, forskare i neurofysiologi vid Lunds universitet.

Trots allt går det att veta en del om hur barn och unga påverkas av skärmar. Här redogör vi för vad forskningen säger om sambandet med psykisk hälsa och sömn.

Skärmen påverkar dygnrytmen och fördröjer djupsömnen

Det kan vara en bra idé att ladda mobiltelefonenen bit från sängen.
Det kan vara en bra idé att ladda mobiltelefonenen bit från sängen. Foto: Stian Lysberg Solum/TT

Ett av de områden där vi vet mest om skärmars påverkan på hjärnan är när det handlar om sömn. Det blåa ljuset från bildskärmar påverkar dygnsrytmen, ökar hjärnaktiviteten och fördröjer djupsömnen. Ingen höjdare att fastna i mobilskärmen precis innan läggdags, alltså.

Annons
Annons

Gör skärmanvändande att ungdomar mår dåligt, eller använder ungdomar som mår dåligt skärmar i större utsträckning?

Foto: Erik Nylander/TTBild 1 av 1

— Det kan bli ett stort störningsmoment om det hela tiden blinkar från mobilen när vi behöver sova, säger Gita Hedin, doktorand i hälsovetenskap på Högskolan i Kristianstad. Hon forskar bland annat på sambandet mellan medievanor och sömnlängd hos gymnasieungdomar.

I hennes forskning har hon intervjuat ungdomar om hur de ser på sambandet.

– Många efterfrågar tydligare regler från föräldrarna, vilket var lite överraskande för mig. De delar också med sig av bra tips, som att ha mobilen några meter från sängen så att den inte stör sömnen lika mycket, säger hon.

Under de senaste tio åren har den tid ungdomar sover varje natt minskat med mellan en halvtimme och en timme. Det finns tydliga samband mellan sömnbrist och både psykisk och fysisk ohälsa.

Tydliga samband med psykisk ohälsa – lagom skärmtid är bäst

Gör skärmanvändande att ungdomar mår dåligt, eller använder ungdomar som mår dåligt skärmar i större utsträckning?
Gör skärmanvändande att ungdomar mår dåligt, eller använder ungdomar som mår dåligt skärmar i större utsträckning? Foto: Erik Nylander/TT

Flera olika forskare pekar på liknande resultat – en användning av mobiltelefoner och datorer om ett par timmar om dagen verkar optimalt för välmående. Vid en högre användning finns en tydlig koppling till psykisk ohälsa. Frågan är dock vad som är orsak och verkan.

Åse Victorin är barnläkare och träffar många barn som lider av psykisk ohälsa. Enligt henne är lagom bäst när det kommer till skärmanvändande.

– Problemet är att det för många inte blir lagom. Många barn och unga fastnar framför datorn eller telefonen all ledig tid och tappar intresset för annan aktivitet. I längden mår de inte bra och kan ofta uttrycka en känsla av meningslöshet, säger Åse Victorin, som driver ett företag som arbetar med ungas hälsa kopplat till skärmen.

Annons
Annons

Internetanvändandet kryper längre ner i åldrarna.

Foto: Anders Wiklund/TTBild 1 av 1

Att den psykiska ohälsan bland unga skjutit i höjden under de senaste åren är otvetydigt.

– Det sammanfaller tidsmässigt med när smartphones blev vanliga. Men det betyder inte att det är orsaken, säger Elza Dunkels. Hon är docent i pedagogiskt arbete vid Umeå Universitet och har skrivit flera böcker om unga och internet.

En studie som fått mycket medial uppmärksamhet genomfördes av Jean Twenge och visade på samband mellan ungas psykiska hälsa och skärmtid. Men hon har också mött kritik.

– Hon har inte alls täckning för de slutsatser hon drar. Hade studien genomförts i Sverige hade resultaten inte ansetts följa god forskningssed, säger Elza Dunkels.

Små barn har fått mer skärmtid

Internetanvändandet kryper längre ner i åldrarna.
Internetanvändandet kryper längre ner i åldrarna. Foto: Anders Wiklund/TT

Svenska tvååringar använder internet i samma utsträckning som fyraåringarna gjorde för fyra år sedan. Över en fjärdedel av barn upp till 12 månader använder sig av internet, och för ettåringar är siffran 37 procent. En potentiell fara, enligt Henrik Jörntell, forskare i neurofysiologi vid Lunds universitet.

– För att den tidiga hjärnan ska utvecklas är det viktigaste att få så varierade upplevelser som möjligt. Minskar det finns en risk för en suboptimal utveckling av hjärnan, säger han.

En omfattande brittisk studie visar att spädbarn i genomsnitt sover ungefär en kvart mindre för varje timme de tittar på en skärm.

– Det är en stor varningssignal. Sömnen är väldigt viktig för vår hjärnas utveckling eftersom det är så vi bearbetar intryck. Det här visar att den riskerar att ta skada, säger Henrik Jörntell.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons