”Blir ohållbart för planeten – och för bolagen själva”

Hållbar tillväxt framför kortsiktig lönsamhet – ett nödvändigt ont för näringslivet under 2020-talet. Annars kan enorma tillgångar bli värdelösa över en natt. Det spår Kristian Rönn, grundare och vd för Normative som kartlägger och bokför bolags koldioxidutsläpp.

Publicerad

Kraven på transparens ökar – branscher blir förlorare

100 företag står för drygt 70 procent av de globala klimatutsläppen. Vad näringslivet gör för att förhindra klimatförändringar under 2020-talet är därför helt essentiellt – det är inget val, det är ett måste.

Att prioritera kortsiktig lönsamhet framför hållbar tillväxt är ohållbart för planeten men också för bolagen själva. Att sia om vilka affärsmodeller och investeringar som kommer att vara framgångsrika i slutet av 2020-talet är svårt – men forskning visar att hållbara företag presterar bättre och genererar högre avkastning. Bolag med en affärsmodell där koldioxidutsläppen är låg ökar chanserna att lyckas i framtiden.

Därför kommer investerare allt mer vilja veta i förtid vilka externaliteter som finns i portföljen. Koldioxid är bara början. Om tio år tvingas bolag redovisa påverkan på vatten, biologisk mångfald och sociala påverkan.

Och kraven på transparens ökar allt mer. Konsumenter kräver det, nya regelverk kräver det och framför allt ser vi att även investerare på allvar har börjat bry sig om de negativa effekter på klimatet som koldioxidutsläpp genererar.

Foto: Simon Rehnström

Ett första steg var när majoriteten av världens stora investerare skrev under FN:s principer för hållbara investeringar. Kapital som motsvarar ungefär 15 procent av världens rikedomar ska alltså inte bara investeras efter balans- och resultaträkning utan även hållbarhetsaspekter. Från och med nästa år blir det dessutom obligatoriskt för bolagen de investerar i att rapportera koldioxidutsläpp.

Annons

Egentligen är det inte svårare än att som investerare kalkylera risk och undvika att tillgångar blir värdelösa över en natt. Kommer det plötsligt en koldioxidskatt, eller om olja eller energi från smutsig el skenar. Då kan hela industrier börja blöda när externaliteter plötsligt prisas in. Rent krasst är majoriteten av det vi köper i dag är egentligen inte korrekt prissatt – om konsekvenserna av koldioxidutsläpp tas med i beräkningen.

Och vissa branscher riskerar att bli förlorare. Flera typer av jordbruk kan till exempel komma att stiga enormt mycket i pris. Kött kommer definitivt att bli dyrare.

Jag ser inte att det är en omöjlighet för ett bolag att vara lönsamt och samtidigt släppa ut stora mängder koldioxid om tio år. Men däremot blir den finansiella marknaden bättre på att inkludera nyckeltal för hållbarhet i sina redovisningar, och i utvärderingen av risk i tillgångar de investerar i.

Då tror jag också att det kommer att råda konsensus bland investerare, och att det finns ett glasklart samband mellan avkastning och graden av hållbarhet.

20 visioner om framtiden – en tanke per dag. I morgon: civilingenjören Anna Wolf om framtidens energisystem.

Foto: Simon RehnströmBild 1 av 1