Annons
Kommentar

Lovisa Eklund:Blixtsnabba överföringar – smidigt men riskfyllt

Snart kan du betala räkningarna, huset eller nya bilen lika snabbt och smidigt som när du swishar. Men det finns en baksida med det blixtsnabba livet – vi tvingas bli än mer vaksamma.

Under strecket
Publicerad

Förmodligen har du någon gång varit ute i sista stund med en räkning som drunknat i en översvämmad mejlkorg, och insett att pengarna inte kommer att hinna in i tid. Det är en frustrerande verklighet som snart kan vara historia.

Förutom att kunna betala räkningar snabbt som blixten, tänk dig att du skulle kunna köpa hus eller bil på sekunden, på samma sätt som när du swishar.

Det låter inte så märkvärdigt egentligen – med tanke på hur länge Swish underliggande teknologi funnits, och hur våra vanor formats utifrån det.

Ändå har det dröjt – fortfarande tar det upp emot två dagar att betala en räkning.

Förklaringen är att Riksbankens betalningssystem, som hanterar omkring 500 miljarder kronor av bankernas överföringar varje dygn, inte är byggt för snabba betalningar.

2021 planerar Riksbanken att ansluta sig till ett nytt betalningssystem kallat Target Instant Payment Settlement (Tips).

Det är inte heller någonting som prioriterats, enligt Riksbanken självt. Systemet är exempelvis bara öppet mellan klockan 7 och 17.

Men den stora efterfrågan på omedelbara överföringar i kombination med att kontantdöden befinner sig i en närmast bakteriologisk tillväxtfas, har fått Riksbanken att agera.

Annons
Annons

2021 planerar Riksbanken att ansluta sig till ett nytt betalningssystem kallat Target Instant Payment Settlement (Tips).

Det rör sig om en betalningsplattform för omedelbara betalningar och som den europeiska centralbanken ECB utvecklat.

Enkelt kan man säga att Tips möjliggör för finansiella institut att göra transaktioner på konton i Riksbanken, som i dag, fast dygnet runt.

Inom kort planerar sex av de största bankerna i Norden att bygga världens största plattform för direktbetalningar som knyter samman flera länder och valutor i Norden, inklusive Euro. Projektet kallas P27.

Omedelbara betalningar potentiellt blir ett attraktivt medel för illvilliga personer som vill genomföra bedrägerier.

Du kommer exempelvis att kunna föra över pengar till väninnan i Danmark på sekunden, oavsett om du använder svenska Swish och väninnan den danska motsvarigheten, MobilePay.

För företag kommer det att bli lättare att exportera och importera varor inom Norden med en gemensam betalningsinfrastruktur i grunden.

Potentialen är stor, men inte helt utan risker.

Den risk som diskuteras mest internationellt är en ökad risk för bedrägerier. I och med att betalningar genomförs sekundsnabbt är det svårt att hinna dra i handbromsen innan pengarna har flyttats.

Det gör att omedelbara betalningar potentiellt blir ett attraktivt medel för illvilliga personer som vill genomföra bedrägerier.

Även om det finns flera sätt att begränsa riskerna, till exempel hårda krav på autentisering, och begränsningar på beloppen som kan flyttas åt gången, så finns det fortfarande flera frågetecken när det gäller kundsäkerheten vid snabba betalningar. Det visar inte minst branschorganisationen Svensk Handels efterforskningar.

De menar att det saknas konsumentskydd för den här typen av överföringar. Vad händer om man vill återkalla pengarna och hur reklamerar man?

Utvecklingen går fort och ny teknik införs ofta i snabb takt utan någon större plan för problemen den för med sig. I den nya digitala världen blir ansvaret som vilar på användare att vara hälsosamt misstänksamma ännu större.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons