Annons

Bodelningsförrättaren har sista ordet i tvisten

 Bodelningsförrättare har sista ordet i en bostadstvist.
Bodelningsförrättare har sista ordet i en bostadstvist. Foto: Foto: SvD, Illustration: Thomas Molén

Om ett sambopar som separerar inte kan komma överens – vem beslutar då om den gemensamma bostaden?

Advokat Caroline Elander Knip, SvD:s expert inom familjerätt och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.

Under strecket
Publicerad

Fråga: Hej!

Jag och min sambo ska efter många år ihop separera efter att det kommit fram att han inte varit trogen. Vi bor i en bostadsrätt som båda vill bo kvar i. Just nu är vi egentligen inte överens om något alls och hela situationen känns hopplös! Hur avgörs det vem som får bo kvar i lägenheten och vad kan jag göra om vi fortfarande inte kan komma överens?

Caroline Elander Knip: Under förutsättning att ni inte upprättat något samboavtal så omfattas du och din sambo av regleringen i sambolagen. Det innebär att ni båda har rätt att kräva en bodelning i samband med en separation.

En bodelning måste dock begäras av någon av er senast ett år från det att ert samboförhållande upphörde. Därefter har man som sambo förlorat sin rätt till bodelning.

Vid en bodelning enligt sambolagen ska bostad och bohag som är förvärvat för gemensamt bruk delas lika mellan er. Det gäller oberoende av ägarförhållanden och vem som har betalat för egendomen.

Till skillnad mot för vad som gäller för makar så omfattas inte övrig egendom såsom likvida medel på bankkonton, bil, sommarstuga och liknande i bodelningen.

Annons
Annons

Om ni båda gör anspråk på att överta den gemensamma bostadsrätten och ni båda har ekonomisk möjlighet att göra det genom att lösa ut den andra får en prövning ske om vem av er som har störst behov av bostadsrätten. Här gäller samma sak för sambos och gifta. För det fall det finns barn inblandade och de ska ha sitt stadigvarande boende hos någon av er kommer det att påverka bedömningen. Likaså kommer det ha betydelse vem av er som har de bättre förutsättningarna för att orda en ny bostad. Det kan till exempel röra sig om att den ena parten har en bättre ekonomi eller att någon av er stått i kö för en hyresrätt under längre tid.

Om ni inte kan enas om vem som ska bo kvar ens under en viss tid kan ni vända er till tingsrätten och be dem att fatta ett beslut om vem som ska få bo kvar till dess att bodelning har skett. Detta kallas inom juridiken kvarsittanderätt. 

Om ni inte själva kan komma överens om vem som ska överta bostadsrätten kan ni med hjälp av ett juridiskt ombud försöka nå en lösning. Om inte heller det går kan både du och din sambo vända er till tingsrätten och be dem att utse en bodelningsförrättare, en advokat eller jurist som arbetar med familjerätt, som får avgöra de tvistiga frågorna. 

Bodelningsförrättaren kommer i första hand att försöka få er att komma överens men om det inte går kan han eller hon fatta beslut i tvistiga frågor och då också avgöra vem som ska få överta bostadsrätten. Bodelningsförrättaren tar betalt för sitt arbete och ni är enligt huvudregeln solidariskt betalningsansvariga till lika delar för bodelningsförrättarens arvode.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons