Annons

Bodelningsregeln få vet om – tillgångarna kan behållas

Huvudregeln om att dela lika vid bodelning kan frångås om en av makarna i ett äktenskap går bort. För särkullbarn kan detta innebära att det inte finns någon egendom kvar att ärva. Advokat Caroline Elander Knip svarar på frågor inom arvsrätt och familjerätt.

Publicerad
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Kan du bekräfta att fadern som givit bort/skrivit över sina tillgångar/fastigheter till nuvarande fru inte har mycket kvar för sina särkullbarn att ärva?

Jag trodde att alla tillgångar inom hans nuvarande äktenskap ingår i bodelningen såtillvida han inte givit bort den till hustrun som hennes enskilda egendom?

/Anonym

Annons

Du har helt rätt i att alla tillgångar som inte genom arv, gåva, testamente eller äktenskapsförord är enskild egendom ingår i bodelningen.

Caroline Elander Knip: Bodelning kallas den fördelning av tillgångarna som ska ske om makar skiljer sig eller om någon av makarna avlider. Du har helt rätt i att alla tillgångar som inte genom arv, gåva, testamente eller äktenskapsförord är enskild egendom ingår i bodelningen mellan den avlidne och dennes efterlevande maka/make.

Det absolut vanligaste i situationer där den ene av makarna har så kallade särkullbarn – det vill säga barn sedan tidigare som inte är gemensamma – är att makarna, efter att den ene av dem erhållit egendom från sin maka/make, upprättar ett äktenskapsförord som gör egendomen till enskild egendom. Alternativt att makarna gör all sin egendom till enskild. Är egendomen enskild ingår den inte i bodelningen vilket ger resultatet att det oftast inte finns något kvar för särkullbarnen att ärva.

Det finns möjligheter för särkullbarnen att göra gällande att överföringarna av egendomen har kränkt deras rätt till laglott.

Görs inte egendomen till enskild egendom genom äktenskapsförord så finns det emellertid en bodelningsregel i lagen som ganska få känner till. Denna lagregel ger den efterlevande maken en rätt att vid bodelningen behålla sina tillgångar. Detta innebär att även om huvudregeln säger att man ska dela alla tillgångar som inte är enskild egendom lika så kan den efterlevande maken frångå denna huvudregel och välja att behålla sina tillgångar i bodelningen.

Detta ger exakt samma resultat som om all makarnas egendom hade gjorts enskild genom äktenskapsförord – att det inte finns någon egendom kvar för särkullbarnen att ärva.

Det ska dock nämnas att det finns möjligheter för särkullbarnen att göra gällande att överföringarna av egendomen har kränkt deras rätt till laglott. Under vissa förutsättningar kan gåvorna eller den överförda egendomen då återgå till dödsboet vid beräkning av laglotten.

Annons
Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons