Annons

Bolag att satsa på – och en byggjätte att behålla

Köp Fortnox och Dustin som båda visar på positiv utveckling enligt analysföretaget Investtech.

Under strecket
Publicerad

Fortnox erbjuder finansiella tjänster för småföretag.

Foto: Jessica Gow/TTBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Fortnox erbjuder finansiella tjänster för småföretag.
Fortnox erbjuder finansiella tjänster för småföretag. Foto: Jessica Gow/TT

Fortnox

Fortnox, leverantör av webbaserade program för bland annat bokföring och fakturering, befinner sig i en stigande trendkanal på medellång sikt. Aktien befinner sig i en rektangelformation med stöd kring 70 kronor och motstånd kring 84 kronor.

Den stigande trendkanalen antyder att investerare är optimistiskt inställda till bolagets ekonomiska utveckling och isolerat signaleras ytterligare kursuppgång enligt Investtechs statistik. Närheten till golvet i trendkanalen indikerar samtidigt att dagens kurs kan vara en bra ingångskurs.

Utsikterna för aktien stärks av en positiv volymbalans indikerande att köpare agerar mer aggressivt för att ta position i aktien. Fortsatt positiv utveckling indikeras därmed.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Dustin

Dustin som är en återförsäljare av it-produkter visar en positiv utveckling i en stigande trendkanal på medellång och lång sikt. Stigande trender visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar att bolaget har en positiv utveckling.

En positiv volymbalans stärker trendbilden och indikerar mer aggressiva köpare och en ökad positivism bland investerarna.

Aktien har brutit motståndet vid 81 kronor vilket försvagar utsikterna något. Ett etablerat brott upp genom denna nivå ger köpsignal och därmed uppgradering av dagens rekommendation.

Aktien är maximalt positiv på insynshandel vilket indikerar att aktien är fundamentalt billig.

Investtechs rekommendation: Svagt köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

NCC

Investerare har över tid gått allt lägre i pris i NCC B vilket resulterat i en fallande trendkanal på medellång sikt.

Den fallande trendkanalen försvagas av en positiv volymbalans och positiv utveckling i stigande trendkanal på kort sikt, indikerande ökad positivism bland investerarkollektivet för aktien. Aktien är också maximalt positiv på insiderhandel med flera signifikanta köp sedan slutet av oktober.

Aktien har stöd vid 130 kronor och motstånd vid 143 kronor. Brott genom stödet innebär säljsignal medan brott genom motståndet är en positiv signal för aktien.

Investtechs rekommendation: Behåll.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons