Annons

Bolund: Myt att det inte finns tillräckligt med sol

Vi har en jordglob – det är den som vägleder oss miljöpartister varje dag. Frågan är om inte Per Kågesson borde tvätta fönstren och titta ut, skriver Miljöpartiets Per Bolund och Lorentz Tovatt i en replik.

Under strecket
Publicerad

Det är rimligt att vi ställer krav på att man ska investera i teknik som minskar vår miljöpåverkan, skriver Miljöpartiets språkrör Per Bolund i en replik.

Foto: Malin Hoelstad, Lars Pehrson

Det är rimligt att vi ställer krav på att man ska investera i teknik som minskar vår miljöpåverkan, skriver Miljöpartiets språkrör Per Bolund i en replik.

Foto: Malin Hoelstad, Lars Pehrson
Det är rimligt att vi ställer krav på att man ska investera i teknik som minskar vår miljöpåverkan, skriver Miljöpartiets språkrör Per Bolund i en replik.
Det är rimligt att vi ställer krav på att man ska investera i teknik som minskar vår miljöpåverkan, skriver Miljöpartiets språkrör Per Bolund i en replik. Foto: Malin Hoelstad, Lars Pehrson

REPLIK | SOLCELLER

Runt om i världen pågår det en energirevolution. För den som planerar att investera sina pengar i framtidens energi så är förnybart det självklara valet.

När vanliga väljare ska lista vilka energislag de helst vill att vi politiker ska satsa på så toppas den listan av sol, vind och vattenkraft.

När marknaden ska ge sitt svar så är det enkelt. Priset på solceller är idag så lågt att det på många ställen konkurrerar ut det fossila, olja, kol och även kärnkraft.

Dagen efter Per Kågessons artikel berättar Ikea att man från och med i höst kommer att sälja färdiga solcellsanläggningar i Sverige. Ikea är ingen ideell miljöorganisation utan ett företag som arbetar på en marknad. På den marknaden är solceller konkurrenskraftigt och efterfrågas av kunderna som vill delta i det hållbara samhällsbygget.

Annons
Annons

Nu är det dags att vi politiker puffar till ketchupflaskan så att solceller blir lika vanligt som det är i många andra europeiska länder, inte minst Tyskland.

Miljöpartiet vill att det ska finnas solceller på vartannat villatak år 2040. Det innebär i praktiken att en miljon hushåll kan bli oberoende av elprisernas snabba förändringar.

Faktum är att den som installerar solceller på taket kan bli av med elräkningen efter lite drygt 10 år. Efter det flödar det gratis, klimatsmart el i vägguttaget.

På Miljöpartiets kongress nyligen presenterade vi nästa steg i utvecklingen. Alla nybyggda hus ska utrustas med solceller, både villor och flerbostadshus.

Vi är självklart medvetna om att det kan behöva bli aktuellt med undantag från reglerna. Till exempel ska undantag kunna göras för byggnation med för liten takyta, om mikroläget av taket skuggas av omkringliggande byggnader eller vegetation eller om befintlig byggnad har kulturhistoriska värden.

Regelverk för nya byggnader finns det också redan idag, exempelvis för energi och tillgänglighet.

När det gäller investeringsbidraget till solceller för existerande bostäder så stämmer det att solcellsbranschen vill avskaffa dessa på sikt. Det som Kågesson glömmer att nämna är att branschen istället vill införa en annan form av stöd, att det ska kunna ingå i rotavdraget. Detta är en intressant tanke som vi kommer att titta vidare på framöver när vi ska förverkliga januariavtalets skrivning om att förenkla och göra det mer lönsamt att satsa på solceller och egen el.

Mänskligheten har väldigt kort om tid på sig för att bygga ett hållbart samhälle. De hus som byggs nu är det som vi ska bo i under de närmaste 100 åren. Då är det rimligt att vi ställer krav på att man ska investera i teknik som minskar vår miljöpåverkan.

Annons
Annons

Det finns en vandringsmyt om att det inte finns tillräckligt med sol i Sverige för att det ska bli lönsamt. Fakta i målet är att södra Sverige har lika mycket solinstrålning som norra halvan av Tyskland. Solceller producerar visserligen mindre el under vintern, men det behöver inte vara strålande sol för att solenergi ska kunna produceras. Sveriges svala klimat gynnar också solelsproduktion då solcellernas prestanda försämras när det är varmt.

Vi har en jordglob, det är den som vägleder oss miljöpartister varje dag. Frågan är om inte Kågesson borde tvätta fönstren och titta ut. Då kommer han få se både sol och solceller även i Sverige.

Per Bolund (MP)
språkrör
Lorentz Tovatt (MP)
riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons