Annons

”Bör förvaras tryggt – i bankfack eller kassaskåp”

Framtidsfullmakt skiljer sig från andra fullmakter, och det finns några saker som är viktiga att tänka på när dokumentet upprättas. Advokat Caroline Elander Knip svarar på läsarnas frågor om familjerätt och arvsrätt.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Illustration: Thomas Molén

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Jag har några funderingar kring en så kallad framtidsfullmakt.

Kan en sådan utställas på två personer? Finns det någon lämplig formulering eller formulär? Hur bör en framtidsfullmakt förvaras?

/Tacksam för svar

Det är fullt möjligt att ställa ut en framtidsfullmakt på två personer.

Caroline Elander Knip: En framtidsfullmakt är en fullmakt som upprättas i dag men som får praktisk betydelse först då personen som utfärdar den – den så kallade fullmaktsgivaren – inte längre själv har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Orsaker till detta kan vara exempelvis sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande. Fullmaktsinnehavaren har då rätt att företräda fullmaktsgivaren i dessa frågor.

Annons
Annons

Det är fullt möjligt att ställa ut en framtidsfullmakt på två personer. Av dokumentet måste det framgå att det är fråga om just en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och vilka övriga villkor som gäller.

Det finns ett flertal mallar för framtidsfullmakter att ladda ner och köpa på nätet. Eftersom varje persons situation är unik och de allra flesta vill ha specifika villkor för just sin fullmakt rekommenderar jag dock alltid att man kontaktar en advokat eller jurist.

Det är också viktigt att fullmaktsinnehavaren är införstådd med att dokumentet existerar och med vad det innebär.

Vad gäller förvaring av originalhandlingar som blir giltiga utan att de registreras vid någon myndighet – som framtidsfullmakter, testamenten, gåvobrev och skuldebrev – gäller generellt att dessa bör förvaras på ett tryggt ställe. Exempelvis i ett bankfack eller ett kassaskåp.

För framtidsfullmakter är det också viktigt att fullmaktsinnehavaren är införstådd med att dokumentet existerar och med vad det innebär.

Originalet av just denna handling kan av denna anledning med fördel förvaras hos fullmaktsinnehavaren själv, alternativt hos någon annan som fullmaktsgivaren litar på.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons